SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
3
0
5
3
7
5
Thông báo 14 Tháng Năm 2019 8:55:00 SA

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ QUẬN 8 THỰC HIỆN DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH

Ngày 13 tháng 5 năm 2019 Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành Quyết định số 2133/QĐ-UBND về việc phân công Trưởng Phòng Kinh tế Quận 8 thực hiện danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh.

Theo đó, Trưởng Phòng Kinh tế Quận 8 được phân công các nhiệm vụ: Được ký và đóng dấu của Phòng Kinh tế Quận 8 vào các văn bản, giấy tờ có nội dung liên quan đến thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh theo hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thuộc Phòng Kinh tế Quận 8.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ký và chấm dứt khi có Quyết định khác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. Trưởng Phòng Kinh tế Quận 8 không được ủy quyền lại cho người khác ký về các nội dung đã được Chủ tịch Quận 8 phân công.

Như vậy, kể từ ngày 13 tháng 5 năm 2019, Trưởng Phòng Kinh tế Quận 8 thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân Quận 8 phân công về thực hiện Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh bao gồm:

-Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

-Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

-Cấp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

-Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh

-Thông báo tạm ngưng hoạt động kinh doanh.

(Trích Quyết định số 2133/QĐ/UBND ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc về việc phân công Trưởng Phòng Kinh tế Quận 8 thực hiện danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh và Quy trình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc lĩnh vực thành lập và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn Quận 8)

Phạm Thị Bích Hạnh – Phòng Kinh tế Quận 8

 


Số lượt người xem: 750    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm