SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
3
0
5
5
2
6
Thông báo 07 Tháng Năm 2019 4:40:00 CH

Cập nhật thông tin quy định pháp luật trên lĩnh vực pháp luật lao động năm 2019

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm;

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 8 đề nghị:

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8:

- Thực hiện việc cập nhật thông tin về việc “Báo cáo thay đổi tình hình lao động 6 tháng đầu năm 2019” trên Cổng thông tin điện tử Quận 8 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động đang hoạt động trên địa bàn Quận 8 thực hiện báo cáo này đúng biểu mẫu và thời gian theo quy định pháp luật.

- Thời hạn lưu tin: đến hết ngày 30/5/2019.

2. Bộ phận lao động: trên cơ sở rà soát dữ liệu doanh nghiệp năm 2018, thông tin đến các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động đang hoạt động trên địa bàn Quận 8 về việc thực hiện “Báo cáo tình hình thay đổi về lao động 6 tháng cuối năm 2018” (theo mẫu đính kèm) và gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 8 trước ngày 24/5/2019 theo quy định.

Mọi thắc mắc xin liên hệ về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 8 (đ/c Trường Đông, điện thoại 028.54314308)./.

Phòng LĐTB&XH Quận 8

 

 


Số lượt người xem: 672    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm