SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
3
8
6
0
2
3
Thông báo 21 Tháng Ba 2019 10:10:00 SA

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 lần thứ XI (nhiệm kỳ 2019 - 2024)

Thực hiện kế hoạch số 229/KH-MTTQ-BTT ngày 20/9/2018 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 8 về tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024;

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 lần thứ XI (nhiệm kỳ 2019 - 2024) cụ thể như sau:

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Hội thi là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 lần thứ XI (nhiệm kỳ 2019 - 2024). Thông qua các tác phẩm dự thi, nói lên ý chí và nguyện vọng của các giới, các tầng lớp Nhân dân hướng tới Đại hội.

- Thông qua hội thi để tuyên truyền sâu rộng trong các giới, các tầng lớp Nhân dân về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Yêu cầu:

- Hội thi được tổ chức đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả.

- Tác phẩm dự thi phải đảm bảo được hình thức và chất lượng nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức Hội thi.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:

- Các vị Ủy viên, các tổ chức thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8;

- Ban Thường trực và các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 16 phường;

- Trưởng, Phó Ban và thành viên Ban Công tác Mặt trận 97 khu phố;

- Đồng bào các giới, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn Quận 8.

III. QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM DỰ THI:

1. Quy định chung:

- Tác phẩm dự thi đảm bảo chưa tham gia và đạt giải ở bất kỳ cuộc thi nào được tổ chức trước đây. Thí sinh tự chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm trong các vấn đề tranh chấp liên quan đến bản quyền.

- Trong trường hợp nhóm tham gia dự thi thì tác phẩm dự thi phải được gửi với tên của tất cả mọi người trong nhóm và tên Trưởng nhóm. Trường hợp tác phẩm dự thi đạt giải do một nhóm sáng tác thì giải thưởng cho tác phẩm (nếu có) là giải thưởng cho cả nhóm (giá trị giải thưởng tính theo tác phẩm như đã công bố và chỉ được tặng 01 Giấy khen).

- Mỗi tác giả có thể gửi không quá 03 tác phẩm dự thi.

- Nội dung tác phẩm dự thi không được vi phạm các quy định của Nhà nước và pháp luật, không trái với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

- Người đạt giải phải cung cấp được cho Ban Tổ chức tập tin (file) gốc của tác phẩm dự thi. Trong trường hợp tác phẩm đạt giải bị phát hiện vi phạm thể lệ cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả và thu hồi giải thưởng.

- Ban Tổ chức được quyền sử dụng tác phẩm dự thi để tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện truyền thông và trong các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 lần thứ XI (nhiệm kỳ 2019 - 2024) (có thể chỉnh sửa tác phẩm dự thi cho phù hợp với chủ đề của Đại hội).

- Ban Tổ chức có quyền bổ sung các quy định khi cần thiết để giải quyết các trường hợp phát sinh.

2. Nội dung, hình thức của tác phẩm dự thi:

- Tác phẩm dự thi phải có biểu trưng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (theo quy định tại Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII[1]) và thể hiện được số lần nhiệm kỳ của Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 lần thứ XI (nhiệm kỳ 2019 - 2024).

- Thể hiện được truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, đổi mới” của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8.

- Được thiết kế qua đồ hoạ trên máy tính hoặc trên mặt giấy trắng dày khổ A4, chi tiết đơn giản, không quá 4 màu, khi in đơn sắc và thu nhỏ không làm mất chi tiết. Trình bày một mẫu đúng kích cỡ 15cm và một mẫu thu nhỏ 3cm. Gửi kèm bảng thuyết minh tác phẩm, trình bày ngắn gọn trên một mặt giấy A4, font chữ Times New Roman, size chữ 14.

3. Hồ sơ gửi, thời hạn và nơi nhận:

- Bài dự thi ghi rõ: Tác phẩm tham dự cuộc thi thiết kế biểu trưng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 lần thứ XI (nhiệm kỳ 2019 - 2024) và thông tin của tác giả: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; địa chỉ liên lạc; địa chỉ email và facebook (nếu có); số điện thoại liên lạc.

- Thời hạn: nhận tác phẩm từ ngày ban hành Kế hoạch cuộc thi đến hết ngày 05 tháng 4 năm 2019.

- Nơi nhận: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 (số 05 Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8). Địa chỉ thư điện tử: mttq.q8@tphcm.gov.vn

4. Cơ cấu giải thưởng:

- 01 giải nhất                             - Trị giá 1.000.000 đồng

- 01 giải nhì                               - Trị giá 800.000 đồng

- 02 giải ba                                - Trị giá 500.000 đồng/giải

IV. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC VÀ BAN GIÁM KHẢO:

1. Thành phần Ban Tổ chức:

- Bà Phan Kiều Thanh Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 - Trưởng Ban

- Ông Mai Hồng Phong, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 - Phó Trưởng Ban

- Bà Trần Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 - Thành viên

- Ông Đinh Chí Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 - Thành viên

- Ông Phạm Ngọc Xuân Ninh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 - Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Phước An, cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 - Thành viên

2. Thành phần Ban Giám khảo:

- Đồng chí Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 và các tổ chức thành viên:

- Chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên phát động cuộc thi và triển khai công tác tuyên truyền, cổ động cuộc thi đến các đối tượng tham gia.

- Nhận tác phẩm dự thi, tổ chức chấm chọn, tổng kết và trao giải. Biên tập để đăng tải trên Facebook của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8.

2. Các tổ chức thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 16 phường:

- Phối hợp tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc thi.

Trên đây là Kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 về tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 lần thứ XI (nhiệm kỳ 2019 - 2024)./.([1]) Biểu trưng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hình tròn, nửa phía trên là hình tượng cờ đỏ sao vàng năm cánh, dưới là hoa sen trắng. Đường ngoài vòng cung màu vàng biểu hiện hai nhánh lúa vươn lên nâng dòng chữ Mặt trận Tổ quốc trên nền cờ đỏ. Phía dưới cùng là hình tượng nửa bánh xe màu đỏ có dòng chữ Việt Nam.

 


Số lượt người xem: 709    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm