SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
3
8
7
4
8
2
Hoạt động mặt trận đoàn thể 15 Tháng Giêng 2019 8:45:00 SA

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Năm 2018 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và Thành phố, là năm cuối hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 lần thứ X (nhiệm kỳ 2014 – 2019) đã đề ra và chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của quận đạt được một số kết quả quan trọng trên các lĩnh vực như: Thu ngân sách nhà nước đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra, tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm được tập trung đẩy nhanh, nhất là các công trình về giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao, y tế, hạ tầng giao thông, dự án chống ngập; các chương trình an sinh xã hội được quan tâm chăm lo, bảo đảm, nhất là đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo; đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tiếp tục được đẩy mạnh, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Quận 8 đã phối hợp các tổ chức thành viên tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và ngày truyền thống các ngành, tập huấn các Bộ Luật, Luật, Nghị định,... liên quan thiết thực đến đời sống Nhân dân và tiếp tục thực hiện các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XI, nội dung Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và các Đề án, kế hoạch có liên quan với 2.487 cuộc, có 281.526 lượt người tham dự.

Hệ thống Mặt trận Tổ quốc quận thể hiện vai trò chủ động trong vận động Nhân dân các giới tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, các phong trào, các cuộc vận động đạt được hiệu quả thiết thực, có đổi mới, sáng tạo.

Đã phát động hệ thống MTTQ cơ sở đăng ký các mô hình hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018. Qua đó, đã có 27 mô hình cấp phường và 134 mô hình cấp khu phố được đăng ký và thực hiện có hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân trên địa bàn như: “Hũ gạo tình thương”; “Ánh sáng cho người nghèo”; “Ấm lòng người ra đi”; “Nâng bước người khuyết tật”; “Tương trợ sức khỏe; “Tuyến hẻm Phòng cháy chữa cháy”; “Chung tay nâng cấp hẻm”; “Bữa ăn nghĩa tình”; “Tổ dân phố an ninh trật tự”; “Nhà trọ tự quản”; “Tuyến hẻm an ninh trật tự”; “Tương trợ sức khỏe”; “Tổ dân phố Phòng cháy chữa cháy”; “Hộ khá giúp hộ khó”; “Tuyến đường tự quản không lấn chiếm lòng, lề đường”; “Sân chơi cộng đồng”,...

Phát động thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” gắn với phong trào “Vì Thành phố văn minh - sạch đẹp - an toàn”, đã phát động các “15 phút, Vì Thành phố văn minh - sạch đẹp”; Ngày hội “Vì dòng kênh xanh”; “Tuyến hẻm sạch, đẹp”; “Mảng xanh khu phố”; “Tuyến hẻm vệ sinh môi trường”; “Tổ dân phố tự quản vệ sinh môi trường”; “Xây dựng bãi rác thành vườn hoa”; đã giám sát việc tổ chức chuyển hóa 39/39 điểm rác có nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên địa bàn; tuyên truyền và giám sát việc thực hiện Chương trình Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; Chương trình Giảm sử dụng túi ni lông trên địa bàn quận. Qua đó, vận động Nhân dân góp phần chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, cải thiện môi trường nước, nâng cao đời sống văn hóa, nếp sống văn minh đô thị, tạo điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

 

 

Ra quân tổng vệ sinh hưởng ứng Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”

 

Công tác chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, MTTQ quận luôn được sự quan tâm đồng hành ủng hộ của các nhà hảo tâm và Nhân dân trên địa bàn. Qua đó đã khơi dậy, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, với phương châm “lấy sức dân để chăm lo cho dân”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc - Ban vận động Vì người nghèo Quận 8 đã vận động trên 6,8 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội chăm lo cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống như sửa chữa 02 căn nhà hộ chính sách, xây tặng 27 căn nhà tình thương; sửa chữa, chống dột 26 căn nhà cho hộ dân nghèo; hỗ trợ sinh kế 07 trường hợp; tặng 1.014 thẻ bảo hiểm y tế; tặng 5.342 suất quà, trợ cấp khó khăn 119 trường hợp, trao tặng 1.764 suất học bổng, 28 xe đạp và 5.884 suất dụng cụ học tập…; tặng 1.500 suất cơm chay vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn,… góp phần tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tự tạo việc làm, tăng thu nhập và vươn lên trong cuộc sống.

 

 

Trao tặng phương tiện đi học cho học sinh nghèo

 

Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên thông qua các phong trào thi đua yêu nước và hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, đa dạng hóa các loại hình tập hợp trong Nhân dân, luôn chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, các vị nhân sĩ, trí thức; Chủ động phối hợp các tổ chức thành viên và các ngành tổ chức các hội thi nhằm đổi mới công tác tuyên truyền trực quan đến người dân, đưa những nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến Nhân dân để người dân nắm bắt những quy định cơ bản của pháp luật như: Hội thi tìm hiểu công tác đối ngoại nhân dân với Chủ đề “Hội nhập và phát triển” năm 2018; Hội thi tìm hiểu “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 88 năm đoàn kết - đổi mới - phát triển”; Hội thi “Tự hào hàng Việt” và tổ chức các gian hàng kinh doanh các sản phẩm hàng Việt trên địa bàn quận nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Quận 8 - Năm 2018; Hội thi Báo ảnh chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024,… đã thu hút đông đảo người dân tham dự. Ban Công tác Mặt trận khu phố luôn được quan tâm củng cố, kiện toàn kịp thời về tổ chức; nội dung sinh hoạt, hoạt động của Ban Công tác Mặt trận khu phố được phát huy và từng bước nâng cao hiệu quả. 

 

 

Tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Viêng Chăn đến thăm Quận 8

 

 

Hội thi “Tự hào hàng Việt”

 

 

Tổ chức các gian hàng kinh doanh các sản phẩm hàng Việt

 

 

Hội thi tìm hiểu công tác đối ngoại nhân dân với Chủ đề “Hội nhập và phát triển” năm 2018

 

Nhìn lại hoạt động năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 đã thực hiện tốt vai trò tham mưu, chủ động trong thực hiện công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; làm tốt công tác tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương và của đơn vị.

Xuân Ninh - Ủy ban MTTQ Quận 8

 


Số lượt người xem: 766    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm