SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
3
8
6
7
4
0
Hoạt động mặt trận đoàn thể 30 Tháng Tám 2018 2:45:00 CH

Quận 8 tổ chức sơ, tổng kết các phong trào, cuộc vận động, biểu dương gương Người tốt, việc tốt” và biểu dương gương điển hình Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trong không khí hân hoan cùng với cả nước tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018). Sáng ngày 29 tháng 8 năm 2018, tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Quận 8, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 tổ chức tổng kết 15 năm tổ chức  “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” (giai đoạn 2003 - 2018), sơ kết 03 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (giai đoạn 2016 - 2018), biểu dương gương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu giai đoạn (2016 - 2018) và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

Tham dự Hội nghị có Ông Vũ Mạnh Hải - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Ông Lê Nguyễn Hồng Quang - Trưởng Ban Tổ chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, cùng đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Bà Nguyễn Thanh Xuân - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 8; Bà Đỗ Thị Cẩm Vân – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 8; Ông Nguyễn Thanh Sang - Quận Ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8, Trưởng Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Quận 8; Bà Huỳnh Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8, cùng các vị đại diện các Ban Đảng, các ban, ngành đoàn thể Quận 8; Đảng ủy, Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 16 phường; Trưởng ban Công tác Mặt trận 97 khu phố, cùng các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả 15 năm tổ chức  “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”, 03 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các tiêu chuẩn của Cuộc vận động gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, đánh giá những việc làm thực tiễn và rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác phối hợp thực hiện. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, biện pháp, cách làm có hiệu quả trong thực hiện Cuộc vận động, nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng “Khu phố văn hóa”, “Gia đình văn hóa”. Đánh giá thực chất, toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai phối hợp thực hiện và công tác tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm (giai đoạn 2003 - 2018). Thông qua Hội nghị tổng kết để nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến, những tập thể và cá nhân tiêu biểu, những kinh nghiệm hay, sáng tạo để tuyên truyền, phổ biến thực hiện đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

Trong Hội nghị đã khen thưởng 29 tập thể, 07 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (giai đoạn 2016 - 2018); 31 tập thể có thành tích tốt trong tổ chức thực hiện Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư (giai đoạn 2003 - 2018); biểu dương 32 gương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu có thành tích tốt trong các phong trào, các cuộc vận động (giai đoạn 2016 - 2018) và biểu dương 03 tập thể, 13 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

Phát biểu tại Hội nghị, Bà Nguyễn Thanh Xuân - Phó Bí thư Quận ủy Quận 8 đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 trong thời gian qua và đề nghị tiếp tục phát huy những mặt đạt được, khắc phục những hạn chế, tổ chức nhân rộng các gương “Người tốt, việc tốt”, các mô hình thực hiện đạt hiệu quả, những cách làm hay thông qua các phong trào, các cuộc vận động, đồng thời định hướng các nội dung công tác trọng tâm trong thời gian tới, hàng năm xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện với những giải pháp cụ thể, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở với phương châm lấy địa bàn khu dân cư làm trung tâm tổ chức thực hiện, trong từng giai đoạn tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm.

 

 

Quang cảnh hội nghị

 

 

Giao lưu các tập thể, cá nhân thực hiện tốt các Phong trào, các Cuộc vận động.

 

 

Bà Huỳnh Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 trao tặng hoa các gương giao lưu trong Hội nghị.

 

 

Bà Nguyễn Thanh Xuân - Phó Bí thư Quận ủy Quận 8 phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

 

Ông Mai Hồng Phong - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

 

 

Khen thưởng các tập thể có thành tích tốt trong tổ chức “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” (giai đoạn 2003 - 2018).

 

 

Khen thưởng các tập thể có thành tích tốt trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (giai đoạn 2016 - 2018).

 

 

Các đồng chí lãnh đạo trao biểu dương gương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu (giai đoạn 2016 - 2018).

 

 

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

Hương Giang-Ủy ban MTTQ Q8

 


Số lượt người xem: 890    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm