SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
3
7
8
2
4
2
Hoạt động mặt trận đoàn thể 11 Tháng Tám 2018 11:20:00 SA

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM QUẬN 8 TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2018

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8, từ ngày 07/8/2018 đến ngày 10/8/2018 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 tổ chức các Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2018, với sự tham dự của Ban Thường trực, cán bộ, công chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8; lãnh đạo các tổ chức thành viên, các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phường; Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, Kế toán Quỹ “Vì người nghèo” 16 phường; Trưởng, phó Ban Công tác Mặt trận 97 Khu phố.

Nhằm nâng cao chất lượng và đổi mới hoạt động Mặt trận năm 2018 và trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam Quận 8 đã khảo sát nhu cầu và thống nhất nội dung cần tập trung bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2018, gồm 8 chuyên đề với các nội dung: (1) Công tác tuyên truyền và giám sát các cơ quan nhà nước trong triển khai thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; (2) Trách nhiệm của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường trong việc giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Phương pháp khảo sát và giám sát công tác cải cách hành chính; (3) Trách nhiệm của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu phố trong công tác hòa giải ở cơ sở. (4) Nghiệp vụ hoạt động và kỹ năng giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; (5) Quán triệt việc tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”; (5) Quan điểm của Đảng và những nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với công tác dân tộc - tôn giáo hiện nay, kỹ năng giao tiếp với chức sắc các tôn giáo; (6) Nội dung và phương pháp thực hiện công tác phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; (7) Công tác khảo sát chăm lo người nghèo và hoạt động của Ban Vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”; (8) Công tác đối ngoại nhân dân - Kiều bào.

Thông qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận để thực hiện quán triệt các chủ trương mới trong công tác Mặt trận hiện nay và bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận quận và cơ sở, nhằm giúp cán bộ Mặt trận nắm chắc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ công tác Mặt trận và kỹ năng nghiệp vụ, chủ động vận dụng vào thực tiễn hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng công tác Mặt trận trong thời gian tới. Đồng thời, báo cáo viên đã thông tin những nội dung đổi mới, giới thiệu những kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác Mặt trận tại các địa phương và hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, cùng trao đổi những kinh nghiệm thực tiễn, giới thiệu những mô hình, cách làm hay để rút kinh nghiệm, nhân rộng cách làm hiệu quả, thiết thực trong hệ thống Mặt trận quận, cơ sở, học viên tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trên tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt nội quy lớp, tham gia học tập nghiêm túc góp phần cho sự thành công của Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cán bộ Mặt trận năm 2018./.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn cán bộ Mặt trận năm 2018.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn cán bộ Mặt trận năm 2018.

 

 

Ông Mai Hồng Phong - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 8 phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn cán bộ Mặt trận năm 2018.

 

 

Ông Lý Ngọc Thạch - Trưởng Ban Dân chủ - pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo, chuyên đề.

 

 

Các học viên tham dự lớp tập huấn.

 

 

Ông Đinh Chí Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 8, báo cáo chuyên đề.

 

 

Ông Nguyễn Dũng Hùng - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo chuyên đề.

 

 

Ông Trần Trung Tính - Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo chuyên đề.

 

 

Các vị chức sắc Tôn giáo tham gia lớp tập huấn.

 

 

Bà Trần Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 8 báo cáo chuyên đề.

 

 

Ông Lê Văn Thu - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Đối ngoại nhân dân - Kiều bào Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh báo cáo chuyên đề.

Hương Giang - Ủy ban MTTQ Quận 8

 


Số lượt người xem: 825    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm