SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
3
3
2
2
7
7
Tuyên truyền bầu cử 15 Tháng Tư 2021 9:17:20 CH
Tài liệu tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Kỳ 3)  (14/04/2021)
Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc thông tin, tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Phòng Tư pháp Quận 8 biên tập tài liệu tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm ...
Đăng tải đường link tài liệu tuyên truyền bầu cử, trên trang thông tin điện tử của UBND Q8  (13/04/2021)
Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc thông tin, tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Phòng Tư pháp Quận 8 chuyển đến Văn phòng HĐND- UBND Quận 8 các đường link về các tài liệu tuyên truyền bầu cử do ...
MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  (30/03/2021)
(Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 09 năm 2015) Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khó XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2021-2026 là Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021. I. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ: (Điều 1) - Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và ...
Tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử cho lực lượng báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật Quận 8  (27/03/2021)
  
Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 23 tháng 2 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 và Kế hoạch số 01/KH-TBTT ngày 08 tháng 3 năm 2021 của Tiểu ban tuyên truyền - vận động ...
Tuyên truyền Nghị quyết công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026  (20/03/2021)
Căn cứ Công văn số 423/STTTT-BC ngày 09 tháng 3 năm 2021 về tuyên truyền Nghị quyết công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026; Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 Nguyễn Thanh Sang tại Phiếu chuyển số ...
Tuyên truyền thời gian, đia điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026  (15/03/2021)
Căn cứ Công văn số 369/STTTT-BC ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố về tuyên truyền thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026; Thực hiện Phiếu chuyển số 1660/PC-VP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Văn phòng HĐND&UBND ...
Tuyên truyền về một số quy định bầu cử Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp  (12/03/2021)
  
PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN 8
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, THỂ HIỆN VAI TRÒ MẶT TRẬN QUA VIỆC GIÁM SÁT KIỂM TRA TRONG CÔNG TÁC BẦU CỬ  (23/02/2021)
  
Chiều ngày 22/02/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Quận 8 tổ chức hội nghị chuyên đề "Nâng cao chất lượng tuyên truyền, giám sát kiểm tra trong công tác bầu cử". Tham dự hội nghị có bà Trần Thanh Hà - UVBTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Quận 8 chủ trì hội nghị, cùng các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận và 16 phường. Thay mặt Ban ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm