SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
7
0
4
4
2
5
Tin văn hóa thể thao 18 Tháng Năm 2021 6:34:15 CH
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021), 45 năm Tp Sài Gòn - Gia Định mang tên Tp Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2021), 45 năm Ngày thành lập Quận 8 (20/5/1976 - 20/5/2021)  (14/05/2021)
Căn cứ Kế hoạch số 754/KH-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn và sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng năm 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Căn cứ Công văn số 1431/UBND-VX ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường thực hiện các ...
Về bổ sung, đính chính tài liệu truyền thông “Vấn nạn tiếng ồn và hành động của chúng ta” của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh  (08/05/2021)
Căn cứ Công văn số 2815/STNMT-CCBVMT ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh về tài liệu hỗ trợ truyền thông “Vấn nạn tiếng ồn và hành động của chúng ta”; Thực hiện Phiếu chuyển số 3324/PC-VP ngày 21 tháng 4 năm 2021 của Văn phòng HĐND và UBND Quận 8 nội dung ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân ...
Về bổ sung, đính chính tài liệu truyền thông “Vấn nạn tiếng ồn và hành động của chúng ta” của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh  (08/05/2021)
Căn cứ Công văn số 2815/STNMT-CCBVMT ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh về tài liệu hỗ trợ truyền thông “Vấn nạn tiếng ồn và hành động của chúng ta”; Thực hiện Phiếu chuyển số 3324/PC-VP ngày 21 tháng 4 năm 2021 của Văn phòng HĐND và UBND Quận 8 nội dung ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân ...
Tuyên truyền Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chuẩn nghèo đa chiều, giai đoạn 2021 – 2025 và tuyên truyền cuộc khảo sát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo Quận 8  (26/04/2021)
  
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 Nguyễn Thanh Sang về việc tuyên truyền cuộc khảo sát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 tại Phiếu chuyển số 3232/PC-VP ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8; Phòng Văn hoá và Thông tin Quận 8 ...
TUYÊN TRUYỀN CHỢ HOA XUÂN “ TRÊN BẾN DƯỚI THUYỀN” TẾT TÂN SỬU NĂM 2021  (25/01/2021)
Chợ Hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” là không gian văn hóa đặc trưng, điểm đến du lịch đặc sắc của quận và thành phố trong dịp Tết cổ truyền dân tộc. Chợ Hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” hoạt động này đã được người dân duy trì sau năm 1975, từ những người buôn bán nhỏ mỗi dịp tết đến xuân về, những cây hoa trái đặc sắc vùng miền cung cấp cho người ...
Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021)  (04/01/2021)
Thực hiện Công văn số 2635/STTTT-BC ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố về việc tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam trên hệ thống thông tin cơ sở, Ủy ban nhân dân Quận 8 có ý kiến chỉ đạo như sau: Giao Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân ...
Tuyên truyền Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 và Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2030  (05/12/2020)
Tuyên truyền Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 và Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2030
QUẬN 8 TỔ CHỨC NGÀY HỘI VĂN HÓA ĐỌC  (26/10/2020)
  
Từ 7 giờ 30 phút ngày 31/10/2020 đến 21 giờ 00 phút ngày 01/11/2020, Ủy ban nhân dân Quận 8 phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tổ chức Ngày hội Văn hóa đọc tại Trung tâm Văn hóa Quận 8 gồm 12 hoạt động phục vụ bạn đọc trong suốt thời gian 02 ngày cuối tuần, bạn đọc sẽ được trải nghiệm nhiều không gian đọc từ truyền thống đến hiện đại ...
Phổ biến nội dung thông tin tuyên truyền  (09/10/2020)
Thực hiện Công văn số 2097/UBND-NV ngày 09 tháng 09 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Thực hiện Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về triển khai thi hành luật lực lượng dự bị động viên ...
V/v tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020)  (11/09/2020)
Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 tại Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2020 trên địa bàn Quận 8, theo đó, Giao Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 phối hợp Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 8 tổ chức hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm