SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
4
9
3
8
1
6
Thông báo 20 Tháng Tư 2018 11:19:16 CH
Thông báo về việc mời tham gia Chương trình học tập, khảo sát thực tế tại EU năm 2018  (17/03/2018)
Công văn 1568/SCT-QLXNK về việc mời tham gia Chương trình học tập, khảo sát thực tế tại EU năm 2018
Công văn 5749 /TCT-TNCN v/v quyết tóan thuế TNCN năm 2017 và cấp MST NPT  (15/03/2018)
Tải về File Công văn 5749 /TCT-TNCN v/v quyết tóan thuế TNCN năm 2017 và cấp MST NPT
Công văn 45/TCT-TNCN v/v chính sách thuế TNCN đối với các khỏan khóan chi tiền điện thoại  (14/03/2018)
Tải về File Công văn 45/TCT-TNCN v/v chính sách thuế TNCN đối với các khỏan khóan chi tiền điện thoại
Thông tư 111/2013/TT-BTC v/v hướng dẫn luật thuế TNCN, luật sửa dổi, bổ sung một số điều của luật thuế TNCN và nghị định số 65/2013/NĐ_CP của Chính phủ  (13/03/2018)
Tải về File Thông tư 111/2013/TT-BTC v/v hướng dẫn luật thuế TNCN, luật sửa dổi, bổ sung một số điều của luật thuế TNCN và nghị định số 65/2013/NĐ_CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thuế TNCN và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế TNCN
Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực  (28/02/2018)
File Công văn Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC IN, PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC LOẠI CHỨNG TỪ THU TIỀN PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  (26/01/2018)
Căn cứ Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015; Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006, Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm ...
Quyết định Công nhận Phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 và Danh sách Phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017  (24/01/2018)
Downlaod file Quyết định Công nhận Phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 và Danh sách Phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI KẾT NẠP LỚP 1 NĂM 2018  (24/01/2018)
Sáng nay 24/01/2018 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 8 kết hợp Ban Tổ chức Quận ủy khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp (lớp 1/2018) của các đảng bộ, chi bộ thuộc Quận 8 học từ 24/01/2018 đến 09/02/2018. TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ QUẬN 8
Thông báo về việc đổi tên miền Trang thông tin điện tử tổng hợp và địa chỉ hộp thư điện tử đơn vị  (12/01/2018)
Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố đã thay đổi tên miền Trang thông tin điện tử tổng hợp và địa chỉ hộp thư điện tử đơn vị
Quận 8 triển khai xây dựng thang bảng lương theo mức lương tối thiểu vùng mới quy định tại Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ  (25/12/2017)
Căn cứ Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; Căn cứ Công văn số 32054/SLĐTBXH-LĐ ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố về thực hiện Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2017 ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm