SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
4
3
8
2
2
8
Thông báo 20 Tháng Sáu 2018 4:59:17 CH
Thông báo về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức, chính quyền địa phương, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ  (14/05/2018)
Công văn số 1637/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2018 Quyết Định báo về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức, chính quyền địa phương, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
Truyền thông về chương trình tổ chức ngày hội khoa học và công nghệ năm 2018  (09/05/2018)
Nhằm thiết thực chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 và tuyên truyền sâu rộng những nội dung có liên quan thuộc lĩnh vực khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, là động lực chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội gắn với phát triển kinh tế tri thức; khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn quận ứng dụng khoa ...
Thông báo Về việc cập nhật thông tin quy định pháp luật trên lĩnh vực pháp luật lao động năm 201  (02/05/2018)
NỘI DUNG CẬP NHẬT THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN 8 “Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm; Phòng ...
Thông báo Về việc tuyển dụng nhân viên Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 năm 2018  (01/05/2018)
Công văn số 120/BBT-HCTH Về việc tuyển dụng nhân viên Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 năm 2018
Thông báo Về việc phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản  (15/04/2018)
Công văn số 7303/SLĐTBXH_VL Về việc phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản
Thông báo Về triển khai thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ  (10/04/2018)
Công văn số 1193/UBND-NCPC Về triển khai thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ
Thông báo về việc mời tham gia Chương trình học tập, khảo sát thực tế tại EU năm 2018  (17/03/2018)
Công văn 1568/SCT-QLXNK về việc mời tham gia Chương trình học tập, khảo sát thực tế tại EU năm 2018
Công văn 5749 /TCT-TNCN v/v quyết tóan thuế TNCN năm 2017 và cấp MST NPT  (15/03/2018)
Tải về File Công văn 5749 /TCT-TNCN v/v quyết tóan thuế TNCN năm 2017 và cấp MST NPT
Công văn 45/TCT-TNCN v/v chính sách thuế TNCN đối với các khỏan khóan chi tiền điện thoại  (14/03/2018)
Tải về File Công văn 45/TCT-TNCN v/v chính sách thuế TNCN đối với các khỏan khóan chi tiền điện thoại
Thông tư 111/2013/TT-BTC v/v hướng dẫn luật thuế TNCN, luật sửa dổi, bổ sung một số điều của luật thuế TNCN và nghị định số 65/2013/NĐ_CP của Chính phủ  (13/03/2018)
Tải về File Thông tư 111/2013/TT-BTC v/v hướng dẫn luật thuế TNCN, luật sửa dổi, bổ sung một số điều của luật thuế TNCN và nghị định số 65/2013/NĐ_CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thuế TNCN và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế TNCN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm