SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
7
3
1
8
4
4
Thông báo 20 Tháng Mười 2020 1:35:00 CH

Về đề nghị các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng Khu Công viên Văn hóa-Du lịch-Thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu Phường 4 Quận 8 nộp hồ sơ pháp lý liên quan đến nhà, đất bị ảnh hưởng bởi dự án.

Căn cứ Phương án số 533/PA-UBND-HĐ ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư Dự án đầu tư xây dựng Khu Công viên Văn hóa – Du lịch – Thể thao tại phía Nam đường Tạ Quang Bửu Phường 4 Quận 8 đã được Ủy ban nhân dân Quận 8 phê duyệt tại Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2014.

Dự án đầu tư xây dựng Khu Công viên Văn hóa – Du lịch – Thể thao tại phía Nam đường Tạ Quang Bửu Phường 4 Quận 8 đã được Ủy ban nhân dân Quận 8 triển khai bồi thường, hỗ trợ từ ngày 04 tháng 3 năm 2014 đến nay. Tuy nhiên, đến nay Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 chỉ thu thập được 193 hồ sơ pháp lý còn khoảng 311 hồ sơ pháp lý chưa thu thập được.

Do đó, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 cử ông Huỳnh Nguyễn Duy, chức vụ: Cán bộ; đến liên hệ Báo Sài Gòn Giải Phóng, Cổng thông tin điện tử Quận 8 để đăng báo (3 kỳ) với nội dung như sau:

THÔNG BÁO

Về việc đề nghị nộp hồ sơ pháp lý nhà, đất thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu Công viên Văn hóa – Du lịch – Thể thao tại phía Nam đường Tạ Quang Bửu Phường 4 Quận 8

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 Thông báo cho các hộ dân nộp hồ sơ pháp lý liên quan nhà, đất thuộc dự án nêu trên đến liên hệ Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 số 04 đường Dương Quang Đông Phường 5 Quận 8 (gặp ông Huỳnh Nguyễn Duy, điện thoại số: 0943.800.431) hoặc liên hệ Ủy ban nhân dân Phường 4 Quận 8 số 93 Đào Cam Mộc Phường 4 Quận 8 (gặp ông Nguyễn Ngọc Trí, điện thoại số: 0906.072.472) để nộp hồ sơ pháp lý liên quan nhà, đất thuộc dự án nêu trên.

Thời gian: 15 ngày kể từ ngày đăng báo quá thời hạn nêu trên nếu các hộ dân không nộp hồ sơ pháp lý nhà, đất  thì Ủy ban nhân dân Phường 4 Quận 8 sẽ căn cứ hồ sơ lưu trữ tại Phường để xác minh các khiếu nại nguồn gốc nhà, đất về sau sẽ không xem xét, giải quyết.

BAN BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG QUẬN 8


Số lượt người xem: 4750    

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm