SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
3
8
7
0
0
2
Thông báo 21 Tháng Chín 2020 1:55:00 CH

Về việc niêm yết công khai Báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo Kế hoạch hành động tái định cư của dự án phát triển giao thông xanh thành phố Hồ Chí Minh sử dụng nguồn vốn vay từ Ngân hàng Thế giới

Ủy ban nhân dân Quận 8 nhận được Văn bản số 5565/BQLDAGT-GTX ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông về việc hỗ trợ niêm yết công khai Báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo Kế hoạch hành động tái định cư của Dự án "Phát triển giao thông xanh thành phố Hồ Chí Minh" sử dụng nguồn vốn vay từ Ngân hàng Thế giới.

Qua xem xét, Ủy ban nhân dân Quận 8 có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 16 Quận 8 thực hiện niêm yết công khai tai trụ sở cơ quan và trên trang web:

- Quyết định số 328/QĐ-STNMT-CCBVMT ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Phát triển giao thông xanh Thành phố Hồ Chí Minh" và Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội đã được Ngân hàng Thế giới thông qua tại Thư ngày 07 tháng 8 năm 2020.

- Kế hoạch hành động tái định cư đã được Ngân hàng Thế giới thông qua tại Thư ngày 28 tháng 7 năm 2020.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo, đề xuất Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 xem xét giải quyết. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

(Công văn đính kèm)

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8


Số lượt người xem: 6129    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm