SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
3
0
5
6
1
2
Thông báo 21 Tháng Mười Một 2019 3:40:00 CH

Triển khai thực hiện Thông tư số 73/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính

Căn cứ Công văn số 6952/STC-HCSN ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Sở Tài chính về triển khai thực hiện Thông tư số 73/2019/TT-BTC ngày 02 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính,

Ủy ban nhân dân Quận 8 chỉ đạo như sau:

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8 đăng tải Thông tư số 73/2019/TT-BTC ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2021 trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Quận 8; cập nhật, thực hiện khi có liên quan.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 cập nhật, thực hiện Thông tư số 73/2019/TT-BTC ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Bộ Tài chính khi có liên quan.

* Đính kèm: Thông tư số 73/2019/TT-BTC ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Bộ Tài chính.

Văn phòng HĐND và UBND Quận 8


Số lượt người xem: 548    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm