SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
7
3
3
5
8
Lịch làm việc của lãnh đạo 25 Tháng Mười Một 2017 2:33:31 CH
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 (Tuần lễ từ ngày 08/6/2015 đến ngày 13/6/2015)  (09/06/2015)
Kế hoạch công tác tuần 23 của Thường trực UBND Quận 8 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 Tuần 23 , năm 2015 (08/06/2015 đến ngày 13/06/2015) STT Công tác tuần 1. Dự họp Tiểu ban Biên tập nội dung Đại hội Đảng bộ Quận 8 ...
Kế hoạch công tác tuần 22 của Thường trực UBND Quận 8  (01/06/2015)
Kế hoạch công tác tuần 22 của Thường trực UBND Quận 8 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 Tuần 22, năm 2015 (1/6/2015 đến ngày 6/6/2015) STT Công tác tuần 1. Công bố, trao Quyết định nghỉ hưu đối với ông Đỗ Sơn Lâm, Phó Giám đốc ...
Kế hoạch công tác tuần 21 của Thường trực UBND Quận 8  (25/05/2015)
Kế hoạch công tác tuần 21 của Thường trực UBND Quận 8 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 Tuần 21, năm 2015 (25/5/2015 đến ngày 30/5/2015) STT Công tác tuần 1. Họp kiểm tra, đối chiếu, phối hợp xử lý và tham mưu giải quyết đơn ...
Kế hoạch công tác tuần 20 của Thường trực UBND Quận 8  (18/05/2015)
Kế hoạch công tác tuần 20 của Thường trực UBND Quận 8 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 Tuần 20, năm 2015 (18/5/2015 đến ngày 23/5/2015) STT Công tác tuần 1. Hội nghị tuyên dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong ...
Kế hoạch công tác tuần 19 của Thường trực UBND Quận 8  (11/05/2015)
Kế hoạch công tác tuần 19 của Thường trực UBND Quận 8 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 Tuần 19, năm 2015 (11/5/2015 đến ngày 16/5/2015) STT Công tác tuần 1. Đại hội Đảng bộ Phường 7 2. Sinh hoạt tổ THKH ...
Kế hoạch công tác tuần 17,18 của Thường trực UBND Quận 8  (27/04/2015)
Kế hoạch công tác tuần 17,18 của Thường trực UBND Quận 8 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 Tuần 17,18, năm 2015 (27/4/2015 đến ngày 9/5/2015) STT Công tác tuần 1. Lễ viếng tưởng niệm an hùng liệt sĩ tại Bia truyền thống Phường ...
Kế hoạch công tác tuần 16 của Thường trực UBND Quận 8  (20/04/2015)
Kế hoạch công tác tuần 16 của Thường trực UBND Quận 8 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 Tuần 16, năm 2015 (20/4/2015 đến ngày 26/4/2015) STT Công tác tuần 1. Dự Đại hội Đảng bộ Phường 16 2. Họp Đảng ủy ...
Kế hoạch công tác tuần 15 của Thường trực UBND Quận 8  (13/04/2015)
Kế hoạch công tác tuần 15 của Thường trực UBND Quận 8 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 Tuần 15, năm 2015 (13/4/2015 đến ngày 19/4/2015) STT Công tác tuần 1. Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng ...
Kế hoạch công tác tuần 14 của Thường trực UBND Quận 8  (06/04/2015)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 Tuần 14, năm 2015 (06/4/2015 đến ngày 11/4/2015) STT Công tác tuần 1. Thường trực Ủy ban khen thưởng hộ dân bàn giao đất thi công dự án công trình đầu tư Xây dựng trường Trung học Cơ sở Phường 7 2. ...
Kế hoạch công tác tuần 13 của Thường trực UBND Quận 8  (30/03/2015)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 Tuần 13, năm 2015 (30/3/2015 đến ngày 04/4/2015) STT Công tác tuần 1. Dự đóng góp, duyệt văn kiện Đại hội Đảng bộ Phường 16 2. Dự lễ tưởng niệm 35 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng (30/3/1980- ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_1
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_2
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_3
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_4
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_5
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_6
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_8
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_9
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_10
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_11
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_12
 • TT tháng 1 và 2 (1)
 • TT tháng 1 và 2 (2)
 • TT tháng 1 và 2 (3)
 • TT tháng 1 và 2 (4)
 • TT tháng 1 và 2 (5)
 • TT tháng 1 và 2 (6)
 • TT tháng 1 và 2 (7)
 • TT tháng 1 và 2 (8)
 • TT tháng 1 và 2 (9)
 • TT tháng 1 và 2 (10)
 • TT tháng 1 và 2 (11)
 • An toàn du lịch
 • Quyền và nghĩa vụ của UBND cấp xã nơi có khoáng sản
 • Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản
 • Một số quy định cơ bản về khoáng sản
 • Quyền và nghĩa vụ của UBND nơi có khoáng sản
 • Thành tựu nổi bật của ngành địa chất Việt Nam
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_12
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_11
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_10
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_9
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_6
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_8
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_7
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_5
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_4
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_3
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_2
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_1
 • Nghĩa tình Quận 8
 • Bản tin Quận 8_phần 5
 • Bản tin Quận 8_phần 4
 • Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa_phần 2
 • Tình hình kinh tế xã hội Quận 8 2011_phần 3
 • Tình hình kinh tế xã hội Quận 8 2011_phần 2
 • Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa_phần 1
 • Tình hình kinh tế xã hội Quận 8 2011_phần 1
 • Hoạt động VHTT TDTT 2011_phần 4
 • Hoạt động VHTT TDTT 2011_phần 3
 • Hoạt động VHTT TDTT 2011_phần 2
 • Hoạt động VHTT TDTT 2011_phần 1
 • Bản tin Quận 8_phần 3
 • Bản tin Quận 8_phần 2
 • Bản tin Quận 8 - Phần 1
Tìm kiếm