SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
3
7
8
3
9
5
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 29 Tháng Mười 2020 6:31:46 SA
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 43/2020, từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020  (26/10/2020)
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 43/2020, từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 42/2020, từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020  (19/10/2020)
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 42/2020, từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 41/2020, từ ngày 04/10/2020 đến ngày 09/10/2020  (12/10/2020)
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 41/2020, từ ngày 04/10/2020 đến ngày 09/10/2020
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 40/2020, từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020  (05/10/2020)
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 40/2020, từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 38/2020, từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020  (21/09/2020)
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 38/2020, từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 37/2020, từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020  (14/09/2020)
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 37/2020, từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020.
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 36/2020, từ ngày 31/8/2020 đến ngày 04/9/2020  (07/09/2020)
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 36/2020, từ ngày 31/8/2020 đến ngày 04/9/2020
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 35/2020, từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020  (31/08/2020)
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 35/2020, từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 34/2020, từ ngày 17/8/2020 đến ngày 21/8/2020  (24/08/2020)
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 34/2020, từ ngày 17/8/2020 đến ngày 21/8/2020
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 8  (19/08/2020)
Vừa qua UBND Quận 8 ban hành kế hoạch số 163/KH-UBND về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn Quận 8 năm 2020. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính của lãnh đạo, cán bộ, công chức,viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; nâng cao nhận thức của ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm