SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
5
1
1
8
8
8
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 29 Tháng Năm 2022 12:56:47 CH
Tuyên truyền thực hiện tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày”  (13/05/2022)
Căn cứ Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về triển khai công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn Quận 8; Thực hiện Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ...
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022  (28/03/2022)
  
Sáng ngày 02/3/2022, UBND Quận 8 tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành hính (CCHC) năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác CCHC năm 2022; tổng kết phong trào thi đua 90 ngày phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Trong năm 2021, tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng ...
QUẬN 8 99,98% NGƯỜI DÂN HÀI LÒNG VỚI CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  (03/03/2022)
  
Sáng ngày 02/3/2022, UBND Quận 8 tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành hính (CCHC) năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác CCHC năm 2022; tổng kết phong trào thi đua 90 ngày phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Trong năm 2021, tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng ...
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 06/2022, từ ngày 14/02/2022 đến ngày 18/02/2022  (21/02/2022)
Bản tin CCHC được đăng tải tại chuyên mục "Bản tin Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ" trên Trang thông tin điện tử về cải cách hành chính http://caicachhanhchinh.gov.vn.
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 02/2022, từ ngày 10/01/2022 đến ngày 14/01/2022  (17/01/2022)
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 02/2022, từ ngày 10/01/2022 đến ngày 14/01/2022
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 01/2022, từ ngày 03/01/2022 đến ngày 07/01/2022  (10/01/2022)
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 01/2022, từ ngày 03/01/2022 đến ngày 07/01/2022
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 51/2021, từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021  (06/01/2022)
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 51/2021, từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 47/2021, từ ngày 29/11/2021 đến ngày 03/12/2021  (07/12/2021)
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 47/2021, từ ngày 29/11/2021 đến ngày 03/12/2021
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 45/2021, từ ngày 15/11/2021 đến ngày 19/11/2021  (23/11/2021)
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 45/2021, từ ngày 15/11/2021 đến ngày 19/11/2021
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 44/2021, từ ngày 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021  (15/11/2021)
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 44/2021, từ ngày 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm