SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
4
4
7
5
7
2
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 12 Tháng Mười Một 2019 11:04:50 SA
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 43/2019, từ ngày 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019.  (11/11/2019)
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 43/2019, từ ngày 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019.
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 42/2019, từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019.  (04/11/2019)
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 42/2019, từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019.
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 41/2019, từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019.  (28/10/2019)
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 41/2019, từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019.
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 40/2019, từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019.  (21/10/2019)
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 40/2019, từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019.
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 39/2019, từ ngày 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019.  (14/10/2019)
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 39/2019, từ ngày 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019.
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 38/2019, từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019  (07/10/2019)
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 38/2019, từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 37/2019, từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019  (28/09/2019)
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 37/2019, từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 36/2019, từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019  (21/09/2019)
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 36/2019, từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 35/2019, từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019  (14/09/2019)
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 35/2019, từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019
ĐỘT PHÁ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 8  (01/08/2019)
  
Hưởng ứng chủ đề năm 2019 “Năm đột phá cải cách hành chính” trên địa bàn Quận 8: Phát huy trách nhiệm và sáng tạo của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành trong cải cách hành chính, nhằm thực hiện các mục tiêu của kế hoạch của Ủy ban nhân dân quận trong cải cách hành chính về nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm