SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
4
5
2
4
1
5
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 18 Tháng Hai 2019 2:48:10 CH
Triển khai thực hiện Nghị Quyết số 28/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố  (28/01/2019)
Công văn số 234/UBND-KSTT ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Về việc triển khai thực hiện Nghị Quyết số 28/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm