SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
6
4
3
5
8
Công khai thủ tục hành chính quận - phường 21 Tháng Năm 2024 8:06:17 CH
Phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện  (02/11/2023)
  
CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP QUẬN (CẬP NHẬT 2023)  (16/06/2023)
STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VBQPPL Thời gian giải quyết TTHC theo quy định TP 1. Lĩnh vực Tôn giáo (Quyết định số 6038/QĐ-UBND ngày 28/12/2018) 1 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm