SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
7
9
8
6
5
7
Công khai kết luận thanh tra 23 Tháng Bảy 2024 9:29:39 SA
Kết luận thanh tra việc tham mưu công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng tại phòng Quản lý đô thị Quận 8  (15/02/2024)
Từ ngày 15 tháng 02 năm 2024 đến ngày 01 tháng 3 năm 2024, đã thực hiện công khai toàn văn Kết luận thanh tra số 01/KLTT-TTQ ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Chánh Thanh tra Quận 8 về thanh tra việc tham mưu công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng tại Phòng Quản lý Đô thị Quận 8 (thời kỳ thanh tra từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 ...
Hội nghị tập huấn Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu hập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị  (23/09/2023)
  
Chiều 22/9/2023, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã tổ chức Hội nghị nhằm tiếp tục quán triệt Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về ban hành Quy ...
Thông báo kết luận thanh tra về công tác quản lý sử dụng tài chính tài sản tại Ủy ban nhân dân phường 7  (12/09/2023)
Thông báo số 20/TB-TTQ ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Thanh tra Quận 8 về Thông báo kết luận thanh tra về công tác quản lý sử dụng tài chính tài sản tại Ủy ban nhân dân phường 7. (đính kèm Thông báo số 18/TB-TTQ ngày 28 tháng 7 năm 2023 của Chánh Thanh tra Quận 8, xem chi tiết tại đây)
Thông báo kết luận thanh tra về công tác quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước tại ủy ban nhân dân phường 2 và ủy ban nhân dân phường 10  (25/08/2023)
Thông báo số 18/TB-TTQ ngày 28 tháng 7 năm 2023 của Thanh tra Quận 8 về Thông báo kết luận thanh tra về công tác quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước tại ủy ban nhân dân phường 2 và ủy ban nhân dân phường 10 (Thời kỳ thanh tra: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022) (đính kèm Thông báo ...
Thông báo công khai kết luận thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng trong công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Phòng Quản lý đô thị quận, Ủy ban nhân dân Phường 9 và Ủy ban nhân dân Phường 13  (27/05/2023)
Thông báo số 15/TB-TTQ ngày 26 tháng 5 năm 2023 của Thanh tra Quận 8 về Thông báo công khai kết luận thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng trong công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại phòng quản lý đô thị quận, ủy ban nhân dân phường 9 và ủy ban nhân dân phường 13 (thời kỳ thanh tra: từ ngày 01 ...
Thông báo công khai Kết luận thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trường Mầm non Thỏ Ngọc  (23/05/2023)
Thông báo số 14/TB-TTQ ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Thanh tra Quận 8 về Thông báo công khai Kết luận thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trường Mầm non Thỏ Ngọc (đính kèm Thông báo số 14/TB-TTQ ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Chánh Thanh tra Quận 8, xem chi tiết tại đây)
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm