SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
0
9
1
3
8
9
Công khai giải quyết thủ tục đất đai - xây dựng 23 Tháng Tư 2024 5:37:34 CH
CÔNG KHAI DANH SÁCH HỒ SƠ CẤP PHÉP XÂY DỰNG ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT TRONG TUẦN TỪ 16/11/2023 ĐẾN 23/11/2023  (24/11/2023)
  
CÔNG KHAI DANH SÁCH HỒ SƠ CẤP PHÉP XÂY DỰNG ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT TRONG TUẦN TỪ 09/11/2023 ĐẾN 16/11/2023  (17/11/2023)
  
CÔNG KHAI DANH SÁCH HỒ SƠ CẤP PHÉP XÂY DỰNG ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT TRONG TUẦN TỪ 02/11/2023 ĐẾN 09/11/2023  (10/11/2023)
  
CÔNG KHAI DANH SÁCH HỒ SƠ CẤP PHÉP XÂY DỰNG ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT TRONG TUẦN TỪ 13/10/2023 ĐẾN 20/10/2023  (20/10/2023)
  
Thông báo công bố mẫu bản vẽ thiết kế hộ gia đình, cá nhân tham khảo khi tự lập thích kế đối với nhà ở riêng lẻ trên Quận 8  (18/10/2023)
  
CÔNG KHAI DANH SÁCH HỒ SƠ CẤP PHÉP XÂY DỰNG ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT TRONG TUẦN TỪ 05/10/2023 ĐẾN 12/10/2023  (13/10/2023)
  
Danh sách các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn Quận 8  (11/10/2023)
  
CÔNG KHAI DANH SÁCH HỒ SƠ CẤP PHÉP XÂY DỰNG ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT TRONG TUẦN TỪ 28/9/2023 ĐẾN 05/10/2023  (06/10/2023)
  
Thông báo về triển khai vận hành tiếp nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính  (05/10/2023)
  
Căn cứ Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về Triển khai "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn Quận 8 năm 2023; Căn cứ Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban ...
CÔNG KHAI DANH SÁCH HỒ SƠ CẤP PHÉP XÂY DỰNG ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT TRONG TUẦN TỪ 21/9/2023 ĐẾN 29/9/2023  (30/09/2023)
  

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm