SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
0
2
8
1
4
4
Đề cương tuyên truyền 30 Tháng Chín 2022 3:45:23 CH
Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phát hành tập sách điện tử “Những tấm gương bình dị tỏa sáng giữa đời thường”  (22/09/2022)
  
Nhằm đẩy mạnh lan tỏa, tôn vinh, biểu dương các gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM vừa phát hành tập sách “Những tấm gương bình dị tỏa sáng giữa đời thường” - Tập 5 (ảnh) bằng hình thức sách điện tử. Để tập sách điện tử “Những tấm gương bình dị tỏa sáng giữa đời thường” - Tập 5 được khai thác, ...
Tuyên truyền các dự án trên địa bàn Quận 8  (21/09/2022)
Thực hiện Thông báo số 836/TBKL-VP ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8 về thực hiện thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Trần Thanh Tùng tại buổi họp giao ban công tác thực hiện dự án đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022 và nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn Quận 8, Phòng Văn ...
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN  (30/04/2022)
I. KỶ NIỆM 47 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2022) Sau thất bại của thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ, chủ nghĩa thực dân cũ sụp đổ, đế quốc Mỹ nhảy vào miền Nam Việt Nam, áp đặt chủ nghĩa thực dân mới, âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta. Lúc này trên thế giới đã phân chia thành hai hệ thống đối đầu gay gắt bằng ...
Tuyên truyền, phổ biến Thông tư Thanh tra Chính phủ  (19/10/2021)
Vừa qua, Thanh tra Chính phủ ban hành các Thông tư: Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11 tháng 3 năm 2021 quy định quy tắc ừng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân; Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22 tháng 3 năm 2021 quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải ...
Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Quận 8 (20/5/1976 - 20/5/2021)  (17/05/2021)
Căn cứ Công văn số 102-CV/BTGQU ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 8 về tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Quận 8 (20/5/1976 - 20/5/2021); Thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước ...
KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUẬN 8 (20/5/1976 - 20/5/2021)  (17/05/2021)
Ngày 30 tháng 4 năm 1975, cuộc chiến tranh giành độc lập và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta đã kết thúc với chiến thắng oanh liệt của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, để nước ta tiếp tục nở hoa độc lập, đem lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân, non sông thu về một mối. Trong niềm vui chung của dân tộc, Thành phố Sài Gòn - Gia Định được vinh dự ...
Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ và đường thủy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.  (13/05/2021)
Thực hiện Công văn số 4315/SGTVT ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh và Phiếu chuyển số 3742/PC-VP ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ và đường thủy trên địa bàn ...
Kế hoạch tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn Quận 8 giai đoạn 2021 - 2025  (06/05/2021)
Căn cứ Kế hoạch số 815/KH-STTTT ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành Kế hoạch tuyên truyền về an toàn giao ...
Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021)  (05/01/2021)
Thực hiện Công văn số 2635/STTTT-BC ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố về việc tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam trên hệ thống thông tin cơ sở, Ủy ban nhân dân Quận 8 có ý kiến chỉ đạo như sau: Giao Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân ...
Tài liệu tuyền truyền tháng 10/2020  (24/10/2020)
  
Tháng 10 năm 2020, nhiều chính sách mới có hiệu lực với nhiều điểm mới đáng chú ý: 03 cách chặn tin nhắn, cuộc gọi rác; xét công nhận danh hiệu học sinh; giáo viên tiểu học không được phê bình học sinh trước lớp;.... Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Quận 8 thực ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm