SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
1
2
1
0
2
5
Tin Đời sống - Y tế - Môi trường - Văn minh đô thị 03 Tháng Tám 2022 2:30:00 CH

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 dành cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng với việc Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022; đánh dấu bước chuyển đổi mạnh mẽ trong tư duy quản lý môi trường, không hi sinh môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế mà phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường. Hướng tới mục tiêu chính cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững.

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có 16 Chương, 171 Điều (giảm 04 Chương và tăng 01 Điều so với Luật Bảo vệ môi trường năm 2014). Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị trong việc tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường, từ hoạch định chính sách đến tổ chức, giám sát thực hiện, trong đó doanh nghiệp, người dân phải đóng vai trò trung tâm; Nhà nước đóng vai trò kiến tạo pháp luật, cơ chế, chính sách về bảo vệ môi trường.

Với mong muốn đưa Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 phát huy hiệu quả, tăng cường hiệu lực trong công tác quản lý và thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường. Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8 đã biên soạn “Tài liệu tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020” (Dành cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh) gồm các nội dung như sau:

Phần 1. Hồ sơ môi trường doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần lập: Đánh giá sơ bộ cần lập, Đánh giá tác động môi trường, Giấy phép môi trường, Đăng ký môi trường.

Phần 2. Quản lý môi trường trong quá trình hoạt động: quản lý chất thải rắn, nước thải, khí thải, bụi, tiếng ồn, độ rung...

Phần 3. Quan trắc môi trường và báo cáo công tác bảo vệ môi trường.

Tài liệu này cũng là cẩm nang để Ủy ban nhân dân phường tham khảo, hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn quản lý.

(Đính kèm tài liệu Tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường 2020 dành cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh)

 

Phòng Tài nguyên -Môi trường Quận 8


Số lượt người xem: 36    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Hội nghị tập huấn công tác xây dựng, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ, công chức trên địa bàn Quận 8
Sáng ngày 30 tháng 9 năm 2022 tại Phòng họp số 2 của Ủy ban nhân dân Quận 8; Phòng Tư pháp Quận 8 đã tổ chức tập huấn công tác xây dựng, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ, công chức trên địa bàn Quận 8. Tham dự hội nghị tập huấn có các đồng chí là đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Quận 8 và công chức phụ trách công ...
MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC TẠI VIỆT
NHỮNG ĐIỂM CẦN CHÚ Ý VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH TRONG LĨNH VỰC QUỐC
Một số quy định pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại việt nam ở địa phương
NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2021/QĐ-TTG NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT
  Hội nghị tuyên truyền “Một số quy định pháp luật liên quan đến người lao động và người sử dụng lao động” cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn Phường 13  (13/08)
  Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho lực lượng hòa giải viên ở cơ sở năm 2022  (05/08)
  Một số quy định xử phạt vi phạm hành trong phòng, chống dịch  (05/08)
  TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA “TÍN DỤNG ĐEN” LỪA ĐẢO QUA MẠNG, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06 CỦA CHÍNH PHỦ CHO CÔNG NHÂN KHU NHÀ TRỌ VÀ NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 6  (11/07)
  Hội nghị tuyên truyền, phổ biến “Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị” và “Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”  (08/07)
  Tài liệu tuyên truyền “Một số quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến”  (07/07)
  MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH  (13/06)
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm