SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
7
0
4
1
3
1
Thông báo 20 Tháng Mười 2020 1:35:00 CH

Về đề nghị các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng Khu Công viên Văn hóa-Du lịch-Thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu Phường 4 Quận 8 nộp hồ sơ pháp lý liên quan đến nhà, đất bị ảnh hưởng bởi dự án.

Căn cứ Phương án số 533/PA-UBND-HĐ ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư Dự án đầu tư xây dựng Khu Công viên Văn hóa – Du lịch – Thể thao tại phía Nam đường Tạ Quang Bửu Phường 4 Quận 8 đã được Ủy ban nhân dân Quận 8 phê duyệt tại Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2014.

Dự án đầu tư xây dựng Khu Công viên Văn hóa – Du lịch – Thể thao tại phía Nam đường Tạ Quang Bửu Phường 4 Quận 8 đã được Ủy ban nhân dân Quận 8 triển khai bồi thường, hỗ trợ từ ngày 04 tháng 3 năm 2014 đến nay. Tuy nhiên, đến nay Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 chỉ thu thập được 193 hồ sơ pháp lý còn khoảng 311 hồ sơ pháp lý chưa thu thập được.

Do đó, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 cử ông Huỳnh Nguyễn Duy, chức vụ: Cán bộ; đến liên hệ Báo Sài Gòn Giải Phóng, Cổng thông tin điện tử Quận 8 để đăng báo (3 kỳ) với nội dung như sau:

THÔNG BÁO

Về việc đề nghị nộp hồ sơ pháp lý nhà, đất thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu Công viên Văn hóa – Du lịch – Thể thao tại phía Nam đường Tạ Quang Bửu Phường 4 Quận 8

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 Thông báo cho các hộ dân nộp hồ sơ pháp lý liên quan nhà, đất thuộc dự án nêu trên đến liên hệ Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 số 04 đường Dương Quang Đông Phường 5 Quận 8 (gặp ông Huỳnh Nguyễn Duy, điện thoại số: 0943.800.431) hoặc liên hệ Ủy ban nhân dân Phường 4 Quận 8 số 93 Đào Cam Mộc Phường 4 Quận 8 (gặp ông Nguyễn Ngọc Trí, điện thoại số: 0906.072.472) để nộp hồ sơ pháp lý liên quan nhà, đất thuộc dự án nêu trên.

Thời gian: 15 ngày kể từ ngày đăng báo quá thời hạn nêu trên nếu các hộ dân không nộp hồ sơ pháp lý nhà, đất  thì Ủy ban nhân dân Phường 4 Quận 8 sẽ căn cứ hồ sơ lưu trữ tại Phường để xác minh các khiếu nại nguồn gốc nhà, đất về sau sẽ không xem xét, giải quyết.

BAN BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG QUẬN 8


Số lượt người xem: 5282    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Một số quy định pháp luật về luật trách nhiệm bồi thường nhà nước
Một số quy định pháp luật về luật trách nhiệm bồi thường nhà nước năm 2017
MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN, CHI PHÍ HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI VÀ THÙ LAO HÒA GIẢI VIÊN TẠI TOÀ ÁN
A. LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN: (Trích Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa ngày 16/6/2020,có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021) I. Nguyên tắc hòa giải, đối thoại tại Tòa án (Điều 3): 1. Các bên tham gia hòa giải, đối thoại (sau đây gọi là các bên) phải tự nguyện hòa giải, đối thoại. 2. Tôn trọng sự tự nguyện thỏa thuận, thống ...
MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
Phòng Tư Pháp Quận 8
Tài liệu tuyên truyền về những điểm mới của Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
Ngày 04 tháng 01 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, thay thế cho Nghị định số 78/2015/NĐ-CP (đã sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 108/2018/NĐ-CP), có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 01 năm 2021. Phòng Tư pháp Quận 8 - Cơ quan thường trực của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 8 biên soạn ...
Tài liệu tuyên truyền một số quy định về tuổi nghỉ hưu
Ngày 18 tháng 11 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Phòng Tư pháp – Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 8 biên soạn tài liệu về một số nội dung đáng chú ý của Nghị định như sau: 1. Thời điểm nghỉ hưu và ...
  Hội nghị tỗ chức phổ biến giáo dục pháp luật nhân “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020  (09/11)
  Triển khai Nghị định số 78/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2020 và Nghị định số 79/2020/NĐ- CP ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ  (28/10)
  MỘT SỐ NỘI DUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 117/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ  (15/10)
  Hội nghị phổ biến Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tư pháp  (15/10)
  Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ  (15/10)
  Tập huấn những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống Mặt trận và cán bộ, công chức trên địa bàn Quận 8  (10/10)
  Tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho lực lượng hòa giải viên ở cơ sở năm 2020  (07/10)
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm