SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
7
3
2
1
6
0
Thông báo 28 Tháng Tám 2020 2:15:00 CH

Về việc đăng thông tin liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án đường vào Trung tâm y tế dự phòng Phường 6 Quận 8

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 thông tin một số nội dung cơ bản liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án đường vào Trung tâm y tế dự phòng Phường 6 Quận 8.

I. Tên Dự án: đường vào Trung tâm y tế dự phòng Phường 6 Quận 8.

II. Chủ đầu tư dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8.

III. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Thành phố.

IV. Mục tiêu của dự án: Dự án đường vào Trung tâm y tế dự phòng Phường 6 Quận 8.

V. Pháp lý thực hiện dự án:

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Công văn số 3199/UBND-ĐTMT ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Y tế dự phòng Phường 6 Quận 8;

Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-UB ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 4127/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc phê duyệt Dự án đầu tư công trình Đường vào Trung tâm Y tế dự phòng Phường 6 Quận 8;

Căn cứ Quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 8;

VI. Qui mô và vị trí thực hiện dự án:

1. Qui mô:

Tổng diện tích bị thu hồi: 6.732,4m2. Trong đó: diện tích đất là: 5.966,2m2; diện tích mương: 83,2m2; đất giao thông: 683m2.

Tổng số bị ảnh hưởng: 23 trường hợp (02 tổ chức, 21 hộ dân), trong đó:

+ Đất ở: 11 trường hợp

+ Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm: 12 trường hợp.

Phát sinh thêm 01 trường hợp tại một phần thửa số 02 tờ bản đồ số 56 do ranh dự án được Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố phê duyệt có thay đổi so với trước đây, tổng số trường hợp bị ảnh hưởng: 24 trường hợp, gồm:

+ Giải tỏa toàn bộ: 01/24 (hộ ông Đặng Minh Nghĩa)

+ Giải tỏa một phần: 23/24. Trong đó có 20 hộ dân, 03 tổ chức (Công ty Phương Việt, Công ty Địa ốc chợ lớn và Công ty Dịch vụ Công ích Quận 8).

2. Vị trí:

- Chiều dài tuyến : 364,11m.

+ Đầu tuyến giao với đường Bùi Minh Trực Phường 6 Quận 8.

 + Cuối tuyến giao với đường số 1 khu chung cư Bình Đăng Phường 6 Quận 8.

 Địa điểm dự án: Theo Bản đồ vị trí xác định ranh dự án số 9544.ĐĐ/XĐR-TNMT được Sở Tài nguyên và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh duyệt ngày 28 tháng 11 năm 2019, Dự án đường vào Trung tâm Y tế dự phòng Phường 6 Quận 8 thuộc:

- Một phần thửa đất số 04 tờ bản đồ số 37;

- Một phần thửa số 31, một phần thửa số 32, một phần thửa số 33, một phần thửa số 34, một phần thửa số 36 tờ bản đồ số 38;

- Một phần thửa số 22, một phần thửa số 23, một phần thửa số 37, một phần thửa số 38, một phần thửa số 41, một phần thửa số 42 tờ bản đồ số 40;

- Một phần thửa số 01, một phần thừa số 57, một phần thửa số 58 tờ bản đồ số 55;

- Một phần thửa số 01, một phần thửa số 02 tờ bản đồ số 56;

- Một phần thửa số 01, một phần thửa số 02 tờ bản đồ số 57;

- Một phần thửa số 03, thửa số 04, một phần thửa số 05, một phần thửa số 11, một phần thửa số 12, một phần thửa số 16, thửa số 17, một phần thửa số 18, một phần thửa số 19, một phần thửa số 20, một phần thửa số 21 tờ bản đồ số 58;

- Một phần đường và một phần kênh.

3. Tiến độ:

- Ủy ban nhân dân Thành phố đã có Quyết định số 2611/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá dự án.

Hiện nay dự án đường vào Trung tâm y tế dự phòng Phường 6 Quận 8 đang khẩn trương hoàn chỉnh chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án; hoàn chỉnh phương án quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư từng trường hợp để thực hiện Dự án trong năm 2020.

Đính kèm danh sách từng trường hợp bị ảnh hưởng bởi Dự án.

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8


Số lượt người xem: 1630    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Hội nghị tỗ chức phổ biến giáo dục pháp luật nhân “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 8 phổ biến giáo dục pháp luật nhân “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020. Vào lúc 08 giờ 00, ngày 06 tháng 11 năm 2020 tại Hội trường Văn hóa Quận 8, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật nhân “Ngày pháp luật ...
Triển khai Nghị định số 78/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2020 và Nghị định số 79/2020/NĐ- CP ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ
Ngày 06 tháng 7 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2020/NĐ-CP về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 8 năm 2020; bên cạnh đó, ngày 08 tháng 7 năm 2020, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 79/2020/NĐ-CP về quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên, có ...
MỘT SỐ NỘI DUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 117/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ
Nhằm giúp cho cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 09/11” trên địa bàn Quận 8, Phòng Tư pháp Quận 8 - Cơ quan thường trực của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 8 biên soạn trích dẫn một số nội dung mới của Nghị định số ...
Hội nghị phổ biến Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tư pháp
Sáng ngày 14 tháng 10 năm 2020 tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8, Phòng Tư pháp Quận 8 đã tổ chức Phổ biến Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật quốc tịch Việt Nam; Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tư pháp quy định ...
Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ ban hành Nghị định số 117/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2020, thay thế Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Trong đó có một số các quy định của ...
  Tập huấn những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống Mặt trận và cán bộ, công chức trên địa bàn Quận 8  (10/10)
  Tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho lực lượng hòa giải viên ở cơ sở năm 2020  (07/10)
  Tập huấn nghiệp vụ công tác chứng thực năm 2020  (03/10)
  Một số quy định pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư  (21/08)
  Giải quyết tranh chấp trong tố tụng trọng tài thương mại  (05/05)
  TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN.  (15/05)
  Tìm hiểu chức năng lập Vi bằng của Thừa phát lại  (26/04)
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm