SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
7
3
2
2
4
7
Thông báo 22 Tháng Tám 2020 1:55:00 CH

V/v công bố công khai Quyết định số 2458/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Quyết định số 2458/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu (quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phú Lợi, Phường 7, Quận 8 (tại khu đất chung cư D3, D4 thuộc dự án Khu dân cư Phú Lợi).

Xét đề xuất của Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 8 tại Tờ trình số 406/TTr-QLĐT ngày 29 tháng 7 năm 2020,

Ủy ban nhân dân Quận 8 có chỉ đạo như sau:

1.     Giao Chánh Văn phòng HĐND và UBND Quận 8:

Công bố công khai Quyết định số 2458/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu (quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phú Lợi, Phường 7, Quận 8 (tại khu đất chung cư D3, D4 thuộc dự án Khu dân cư Phú Lợi).

2.       Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 7:

Công bố công khai Quyết định số 2458/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu (quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phú Lợi, Phường 7, Quận 8 (tại khu đất chung cư D3, D4 thuộc dự án Khu dân cư Phú Lợi) tại trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 7 và tại khu đất chung cư D3, D4 thuộc dự án Khu dân cư Phú Lợi Phường 7 để người dân được rõ.

Tổ chức Công bố công khai trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được phê duyệt theo quy định; có văn bản báo cáo việc tổ chức Công bố công khai Quyết định trên gửi về Ủy ban nhân dân Quận 8, Phòng Quản lý đô thị Quận 8 theo quy định.

Ghi chú:

Theo Điều 2 Quy định về công bố công khai và cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định như sau:

Điều 2. Hình thức công bố công khai quy hoạch đô thị:

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được phê duyệt, các loại đồ án quy hoạch đô thị (lập mới, điều chỉnh tổng thể, điều chỉnh cục bộ), đồ án thiết kế đô thị riêng phải được cơ quan có thẩm quyền công bố công khai. Tùy theo điều kiện cụ thể, quy mô và tính chất của đồ án, các cơ quan được quy định tại Điều 3 Quy định này, có thể lựa chọn một hoặc đồng thời các hình thức công bố công khai như sau:

1. Trưng bày thường xuyên, liên tục bản vẽ, mô hình, pa nô tại trụ sở các cơ quan: Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn, các Ban Quản lý khu chức năng đô thị được nêu tại Khoản 2 Điều 3 Quy định này, Trung tâm triển lãm và thông tin về quy hoạch đô thị và tại khu vực được lập quy hoạch;

2. Thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng; các trang thông tin điện tử của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các Ban Quản lý khu chức năng đô thị được nêu tại Khoản 2 Điều 3 Quy định này;

3. In thành ấn phẩm để phát hành rộng rãi.”

Ủy ban nhân dân Quận 8 đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện./.

URY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8


Số lượt người xem: 191    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Hội nghị tỗ chức phổ biến giáo dục pháp luật nhân “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 8 phổ biến giáo dục pháp luật nhân “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020. Vào lúc 08 giờ 00, ngày 06 tháng 11 năm 2020 tại Hội trường Văn hóa Quận 8, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật nhân “Ngày pháp luật ...
Triển khai Nghị định số 78/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2020 và Nghị định số 79/2020/NĐ- CP ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ
Ngày 06 tháng 7 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2020/NĐ-CP về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 8 năm 2020; bên cạnh đó, ngày 08 tháng 7 năm 2020, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 79/2020/NĐ-CP về quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên, có ...
MỘT SỐ NỘI DUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 117/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ
Nhằm giúp cho cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 09/11” trên địa bàn Quận 8, Phòng Tư pháp Quận 8 - Cơ quan thường trực của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 8 biên soạn trích dẫn một số nội dung mới của Nghị định số ...
Hội nghị phổ biến Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tư pháp
Sáng ngày 14 tháng 10 năm 2020 tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8, Phòng Tư pháp Quận 8 đã tổ chức Phổ biến Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật quốc tịch Việt Nam; Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tư pháp quy định ...
Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ ban hành Nghị định số 117/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2020, thay thế Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Trong đó có một số các quy định của ...
  Tập huấn những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống Mặt trận và cán bộ, công chức trên địa bàn Quận 8  (10/10)
  Tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho lực lượng hòa giải viên ở cơ sở năm 2020  (07/10)
  Tập huấn nghiệp vụ công tác chứng thực năm 2020  (03/10)
  Một số quy định pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư  (21/08)
  Giải quyết tranh chấp trong tố tụng trọng tài thương mại  (05/05)
  TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN.  (15/05)
  Tìm hiểu chức năng lập Vi bằng của Thừa phát lại  (26/04)
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm