SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
7
3
1
7
2
3
Thông báo 14 Tháng Năm 2019 8:55:00 SA

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ QUẬN 8 THỰC HIỆN DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH

Ngày 13 tháng 5 năm 2019 Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành Quyết định số 2133/QĐ-UBND về việc phân công Trưởng Phòng Kinh tế Quận 8 thực hiện danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh.

Theo đó, Trưởng Phòng Kinh tế Quận 8 được phân công các nhiệm vụ: Được ký và đóng dấu của Phòng Kinh tế Quận 8 vào các văn bản, giấy tờ có nội dung liên quan đến thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh theo hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thuộc Phòng Kinh tế Quận 8.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ký và chấm dứt khi có Quyết định khác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. Trưởng Phòng Kinh tế Quận 8 không được ủy quyền lại cho người khác ký về các nội dung đã được Chủ tịch Quận 8 phân công.

Như vậy, kể từ ngày 13 tháng 5 năm 2019, Trưởng Phòng Kinh tế Quận 8 thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân Quận 8 phân công về thực hiện Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh bao gồm:

-Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

-Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

-Cấp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

-Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh

-Thông báo tạm ngưng hoạt động kinh doanh.

(Trích Quyết định số 2133/QĐ/UBND ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc về việc phân công Trưởng Phòng Kinh tế Quận 8 thực hiện danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh và Quy trình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc lĩnh vực thành lập và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn Quận 8)

Phạm Thị Bích Hạnh – Phòng Kinh tế Quận 8

 


Số lượt người xem: 787    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Hội nghị tỗ chức phổ biến giáo dục pháp luật nhân “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 8 phổ biến giáo dục pháp luật nhân “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020. Vào lúc 08 giờ 00, ngày 06 tháng 11 năm 2020 tại Hội trường Văn hóa Quận 8, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật nhân “Ngày pháp luật ...
Triển khai Nghị định số 78/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2020 và Nghị định số 79/2020/NĐ- CP ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ
Ngày 06 tháng 7 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2020/NĐ-CP về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 8 năm 2020; bên cạnh đó, ngày 08 tháng 7 năm 2020, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 79/2020/NĐ-CP về quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên, có ...
MỘT SỐ NỘI DUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 117/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ
Nhằm giúp cho cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 09/11” trên địa bàn Quận 8, Phòng Tư pháp Quận 8 - Cơ quan thường trực của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 8 biên soạn trích dẫn một số nội dung mới của Nghị định số ...
Hội nghị phổ biến Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tư pháp
Sáng ngày 14 tháng 10 năm 2020 tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8, Phòng Tư pháp Quận 8 đã tổ chức Phổ biến Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật quốc tịch Việt Nam; Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tư pháp quy định ...
Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ ban hành Nghị định số 117/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2020, thay thế Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Trong đó có một số các quy định của ...
  Tập huấn những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống Mặt trận và cán bộ, công chức trên địa bàn Quận 8  (10/10)
  Tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho lực lượng hòa giải viên ở cơ sở năm 2020  (07/10)
  Tập huấn nghiệp vụ công tác chứng thực năm 2020  (03/10)
  Một số quy định pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư  (21/08)
  Giải quyết tranh chấp trong tố tụng trọng tài thương mại  (05/05)
  TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN.  (15/05)
  Tìm hiểu chức năng lập Vi bằng của Thừa phát lại  (26/04)
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm