SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
0
1
1
6
0
5
Thông báo 14 Tháng Năm 2019 8:55:00 SA

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ QUẬN 8 THỰC HIỆN DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH

Ngày 13 tháng 5 năm 2019 Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành Quyết định số 2133/QĐ-UBND về việc phân công Trưởng Phòng Kinh tế Quận 8 thực hiện danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh.

Theo đó, Trưởng Phòng Kinh tế Quận 8 được phân công các nhiệm vụ: Được ký và đóng dấu của Phòng Kinh tế Quận 8 vào các văn bản, giấy tờ có nội dung liên quan đến thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh theo hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thuộc Phòng Kinh tế Quận 8.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ký và chấm dứt khi có Quyết định khác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. Trưởng Phòng Kinh tế Quận 8 không được ủy quyền lại cho người khác ký về các nội dung đã được Chủ tịch Quận 8 phân công.

Như vậy, kể từ ngày 13 tháng 5 năm 2019, Trưởng Phòng Kinh tế Quận 8 thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân Quận 8 phân công về thực hiện Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh bao gồm:

-Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

-Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

-Cấp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

-Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh

-Thông báo tạm ngưng hoạt động kinh doanh.

(Trích Quyết định số 2133/QĐ/UBND ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc về việc phân công Trưởng Phòng Kinh tế Quận 8 thực hiện danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh và Quy trình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc lĩnh vực thành lập và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn Quận 8)

Phạm Thị Bích Hạnh – Phòng Kinh tế Quận 8

 


Số lượt người xem: 355    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN.
Hoạt động thí điểm hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân theo Quyết định số 184/QĐ-TANDTC ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao là một công tác chính trị quan trọng nhằm tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính. Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018, Trung tâm hòa giải, đối ...
Tìm hiểu chức năng lập Vi bằng của Thừa phát lại
Thông tin lập Vi bằng của Thừa phát lại
Những điểm mới cơ bản của Luật Tố cáo 2018
Luật Tố cáo 2018 được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018, thay thế cho Luật Tố cáo năm 2011. Luật có 9 Chương và 67 Điều. So với Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018 có nhiều điểm mới, đáng chú ý, đó là: Thứ nhất, bổ sung các quy định về nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo (Điều 12): Luật Tố cáo 2011, không quy định nguyên tắc ...
Quận 8 tổ chức ngày Hội Pháp luật năm 2018
Năm nay Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) diễn ra tuần lễ từ ngày 05/11/2018 đến hết ngày 11/11/2018; trong các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11, sáng ngày 07/11/2018, tại hội trường Văn hóa Quận 8, Hội đồng Phối hợp Phổ biến, Giáo dục Pháp luật Quận 8 đã tổ chức Ngày Hội Pháp luật Quận 8 năm 2018; với ...
Nội dung cơ bản Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/10/2018 và thay thế Nghị định 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013. Theo đó Nghị định 115/2018/NĐ-CP, quy định mức phạt tiền tối đa áp dụng với một hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm có thể ...
  Xem xét hỗ trợ, bồi thường theo Quyết định 28/2018/QĐ-UBND ngày 09-8-2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh  (16/08)
  HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỐ BIẾN LUẬT DU LỊCH 2017 VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN  (16/08)
  Một số điểm mới nổi bật Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017  (29/07)
  Nội dung cơ bản Thông tư 56/2017/TT-BYT của Bộ Y Tế quy định Chế độ thai sản mới nhất năm 2018  (27/07)
  Nội dung cơ bản Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 về xử phạt VPHC trong hoạt động đầu tư XD; khai thác, chế biến, KD khoáng sản làm vật liệu XD, SX, kinh doanh VLXD; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh BĐS, phát triển nhà ở  (26/07)
  Hội thi “Tuổi trẻ Quận 8 với pháp luật”  (21/07)
  MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TRẬT TỰ ĐÔ THỊ, AN TOÀN GIAO THÔNG, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG  (22/05)
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm