SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
4
7
4
0
5
8
Thông báo 05 Tháng Tư 2019 3:10:00 CH

Về việc triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Căn cứ Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ có hiệu lực từ ngày 20 tháng 3 năm 2019;

Căn cứ Công văn số 344/SKHCN-QLCN ngày 06 tháng 3 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

Phòng Kinh tế Quận 8 thông tin đến các đơn vị có liên quan về Nghị định số 13/2019/NĐ-CP với một số nội dung chính như sau:

1.     Điều kiện cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN:

a)    Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp;

b)    khả năng tạo ra hoặc ứng dụng kết quả Khoa học công nghệ được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận theo quy định;

c)     Có doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả Khoa học công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu.

¯  Doanh nghiệp mới thành lập dưới 5 năm đáp ứng điều kiện (a) và (b) nêu trên được chứng nhận là doanh nghiệp Khoa học công nghệ.

2.     Thời gian thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp Khoa học công nghệ: tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

3.     Chính sách ưu đãi, hỗ trợ:

a)    Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp: Thu nhập của doanh nghiệp Khoa học công nghệ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả Khoa học công nghệ được miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo với điều kiện doanh thu của sản phẩm hình thành từ kết quả Khoa học công nghệ phải đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu của doanh nghiệp.

b)    Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ khác: Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; Ưu đãi tín dụng thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và sản xuất kinh doanh; Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học và công nghệ

4.     Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp Khoa học công nghệ đang trong thời gian hưởng các ưu đãi, hỗ trợ, kể cả trường hợp doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa được hưởng ưu đãi theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật trước thời điểm Nghị định số 13/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ cho thời gian còn lại theo quy định của các văn bản đó; trường hợp doanh nghiệp đáp ứng các quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP thì được lựa chọn ưu đãi đang hưởng hoặc ưu đãi theo quy định của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP cho thời gian còn lại.

5.     Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp Khoa học công nghệ; Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức Khoa học công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp Khoa học công nghệ; Điều 20 Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đi với hoạt động Khoa học công nghệ hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

6.     Toàn văn Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ: http://dost.hochiminhcity.gov.vn/Văn bản quy phạm pháp luật).

7.     Triển khai thực hiện:

- Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Hội doanh nghiệp Quận 8 tổ chức thông tin, tuyên truyền đến các doanh nghiệp Khoa học công nghệ đủ điều kiện hưởng các chế độ ưu đãi theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 biết và đăng ký thực hiện.

- Đề nghị Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8 phối hợp đăng tải thông tin Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 trên website của Quận.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị có ý kiến về Phòng Kinh tế Quận 8 để tổng hợp báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Thông tin liên hệ: Phòng Kinh tế Quận 8 - Đồng chí Nguyễn Duy Tâm, email: ndtam.q8@tphcm.gov.vn

Phòng Kinh tế Quận 8 thông báo đến các đơn vị biết và phối hợp triển khai thực hiện./.

Phòng Kinh Tế Quận 8

 


Số lượt người xem: 386    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN.
Hoạt động thí điểm hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân theo Quyết định số 184/QĐ-TANDTC ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao là một công tác chính trị quan trọng nhằm tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính. Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018, Trung tâm hòa giải, đối ...
Tìm hiểu chức năng lập Vi bằng của Thừa phát lại
Thông tin lập Vi bằng của Thừa phát lại
Những điểm mới cơ bản của Luật Tố cáo 2018
Luật Tố cáo 2018 được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018, thay thế cho Luật Tố cáo năm 2011. Luật có 9 Chương và 67 Điều. So với Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018 có nhiều điểm mới, đáng chú ý, đó là: Thứ nhất, bổ sung các quy định về nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo (Điều 12): Luật Tố cáo 2011, không quy định nguyên tắc ...
Quận 8 tổ chức ngày Hội Pháp luật năm 2018
Năm nay Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) diễn ra tuần lễ từ ngày 05/11/2018 đến hết ngày 11/11/2018; trong các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11, sáng ngày 07/11/2018, tại hội trường Văn hóa Quận 8, Hội đồng Phối hợp Phổ biến, Giáo dục Pháp luật Quận 8 đã tổ chức Ngày Hội Pháp luật Quận 8 năm 2018; với ...
Nội dung cơ bản Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/10/2018 và thay thế Nghị định 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013. Theo đó Nghị định 115/2018/NĐ-CP, quy định mức phạt tiền tối đa áp dụng với một hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm có thể ...
  Xem xét hỗ trợ, bồi thường theo Quyết định 28/2018/QĐ-UBND ngày 09-8-2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh  (16/08)
  HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỐ BIẾN LUẬT DU LỊCH 2017 VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN  (16/08)
  Một số điểm mới nổi bật Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017  (29/07)
  Nội dung cơ bản Thông tư 56/2017/TT-BYT của Bộ Y Tế quy định Chế độ thai sản mới nhất năm 2018  (27/07)
  Nội dung cơ bản Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 về xử phạt VPHC trong hoạt động đầu tư XD; khai thác, chế biến, KD khoáng sản làm vật liệu XD, SX, kinh doanh VLXD; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh BĐS, phát triển nhà ở  (26/07)
  Hội thi “Tuổi trẻ Quận 8 với pháp luật”  (21/07)
  MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TRẬT TỰ ĐÔ THỊ, AN TOÀN GIAO THÔNG, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG  (22/05)
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm