SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
2
6
3
3
1
1
Tin văn hóa thể thao 12 Tháng Năm 2020 9:00:00 SA

ĐIỂM MỚI CỦA TIÊU CHUẨN VĂN HÓA GIAI ĐOẠN 2020 – 2025

 

(Theo Quyết định 1280/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

1. Danh hiệu “GIA ĐÌNH VĂN HÓA” gồm 3 tiêu chuẩn, trong đó tại Điểm g - Tiêu chuẩn 1, bổ sung 06 tiêu chí cụ thể như sau:

+  Hộ gia đình có ký hợp đồng thu gom rác theo quy định; định kỳ bỏ rác đúng nơi quy định (theo quy định của địa phương), không để rác bừa bãi trước cửa nhà, trên vỉa hè, lòng đường;

+ Hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, giao chất thải đúng ngày, giờ thu gom (theo quy định của địa phương);

+ Các thành viên trong gia đình không xả rác, đổ nước thải, vứt xác động vật ra đường, xuống sông, kênh rạch; không thả vật nuôi chạy rong, phóng uế bừa bãi ra đường, nơi công cộng;

+  Thường xuyên tham gia cùng tổ dân phố, tổ nhân dân, khu phố, ấp thực hiện tổng vệ sinh xung quanh nhà, ngõ hẻm. Khuyến khích trồng cây xanh, treo cây kiểng tạo mảng xanh trong khuôn viên gia đình;

+ Hộ gia đình có đăng ký cam kết thực hiện tốt nội dung giữ gìn vệ sinh môi trường theo phát động của địa phương.

+ 100% thành viên hộ gia đình thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh (5 không: gia đình không nghèo đói; gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; gia đình không có bạo lực; gia đình không vi phạm chính sách dân số; gia đình không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; 3 Sạch: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ).

2. Danh hiệu “KHU PHỐ VĂN HÓA” có 5 tiêu chuẩn, trong đó có điểm mới tại Tiêu chuẩn 3 về Môi trường cảnh quan sạch đẹp như sau:

- Tại Điểm a, bổ sung các tiêu chí cụ thể gồm:

+ Vận động cơ sở sản xuất, kinh doanh đổi mới công nghệ sản xuất hiện đại, phù hợp với tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, không có cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường;

+ Chất thải sản xuất, kinh doanh được xử lý theo quy định; tích cực tuyên truyền hưởng ứng không sử dụng sản phẩm, bao bì bằng nhựa, chất khó phân hủy trong sản xuất, kinh doanh.

- Tại Điểm đ, bổ sung các tiêu chí cụ thể gồm:

 + Có giải pháp ngăn chặn tình trạng quảng cáo, rao vặt sai quy định, gây mất mỹ quan đô thị;

 + Thường xuyên tổ chức hoạt động tháo, xóa quảng cáo, rao vặt tại khu phố.

- Tại Điểm g, bổ sung các tiêu chí cụ thể gồm:

+  Không có điểm mất vệ sinh môi trường; vận động 100% hộ gia đình (nóc gia) ký hợp đồng thu gom rác theo quy định;

+ Thực hiện tuyên truyền hướng dẫn các hộ gia đình thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn;

+ Vận động nhân dân không đổ rác, đổ nước thải, vứt xác động vật ra đường, xuống sông, kênh rạch; không thả vật nuôi chạy rong, phóng uế bừa bãi ra đường, nơi công cộng;

+ Vận động các hộ gia đình sinh sống, kinh doanh ở trên mặt tiền đường đảm bảo vệ sinh môi trường, tham gia tổng vệ sinh xung quanh nhà, ngõ hẻm.

* Về các trường hợp không xét tặng danh hiệu Khu phố văn hóa, bổ sung thêm trường hợp không xét là: Có điểm gây mất vệ sinh môi trường nghiêm trọng, kéo dài.

3. Danh hiệu “PHƯỜNG VĂN MINH ĐÔ THỊ” có 6 tiêu chuẩn, trong đó có những điểm mới như sau:

- Tại Tiêu chuẩn 4 về Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nông thôn

+ Điểm a: Điều chỉnh thành “90% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo các quy định của pháp luật và quy ước cộng đồng”, cao hơn 10% với tỷ lệ quy định tại Quyết định 1396/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2017 ban hành các Tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2017 – 2021 (viết tắt là Quyết định 1396).

+ Bổ sung thêm Điểm g “Tổ chức, tham gia hoạt động phòng, chống dịch bệnh

- Tại Tiêu chuẩn 5 về Xây dựng phong trào văn hóa thể thao

+ Bổ sung nội dung ở Điểm c là “Thường xuyên tổ chức các hội thi, hội thao, hội diễn văn nghệ và tham gia ít nhất 4 lần hội thi cấp Quận”

4. Danh hiệu “CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VĂN HÓA” có 3 tiêu chuẩn

- Tại Điểm b, Tiêu chuẩn 1 điều chỉnh thành 90% trở lên cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tự học hoặc theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ”, cao hơn 10% so với Quyết định 1396.

- Tại Điểm a Tiêu chuẩn 2 điều chỉnh thành “100% cán bộ, công chức, viên chức không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội” thành 100%, cao hơn 10% so với Quyết định 1396.

- Bổ sung Điểm đ tại Tiêu chuẩn 2 “Tổ chức, tham gia hoạt động phòng, chống dịch bệnh.”

- Tại Điểm b Tiêu chuẩn 3 điều chỉnh thành “Không có người vi phạm pháp luật phải xử lý từ hình thức khiển trách trở lên; cơ quan an toàn, an ninh trật tự; không có khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật”, khác với Quyết định 1396 là “Cảnh cáo”

5. Danh hiệu “DOANH NGHIỆP VĂN HÓA” có 4 tiêu chuẩn

- Tại Điểm c, Tiêu chuẩn 2 điều chỉnh thành “90% trở lên người sử dụng lao động và người lao động thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”, cao hơn 10% so với Quyết định 1396.

- Tại Điểm đ, Tiêu chuẩn 2, bổ sung nội dung “thực hiện phân loại rác tại nguồn theo quy định; tổ chức triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” tại doanh nghiệp

- Bổ sung Điểm g, Tiêu chuẩn 2 “Tổ chức, tham gia hoạt động phòng, chống dịch bệnh”.

Phòng VH&TT Quận 8


Số lượt người xem: 42    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Giải quyết tranh chấp trong tố tụng trọng tài thương mại
Đính kèm tờ gấp điện tử "Giải quyết tranh chấp trong tố tụng trọng tài thương mại"
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN.
Hoạt động thí điểm hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân theo Quyết định số 184/QĐ-TANDTC ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao là một công tác chính trị quan trọng nhằm tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính. Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018, Trung tâm hòa giải, đối ...
Tìm hiểu chức năng lập Vi bằng của Thừa phát lại
Thông tin lập Vi bằng của Thừa phát lại
Những điểm mới cơ bản của Luật Tố cáo 2018
Luật Tố cáo 2018 được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018, thay thế cho Luật Tố cáo năm 2011. Luật có 9 Chương và 67 Điều. So với Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018 có nhiều điểm mới, đáng chú ý, đó là: Thứ nhất, bổ sung các quy định về nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo (Điều 12): Luật Tố cáo 2011, không quy định nguyên tắc ...
Quận 8 tổ chức ngày Hội Pháp luật năm 2018
Năm nay Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) diễn ra tuần lễ từ ngày 05/11/2018 đến hết ngày 11/11/2018; trong các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11, sáng ngày 07/11/2018, tại hội trường Văn hóa Quận 8, Hội đồng Phối hợp Phổ biến, Giáo dục Pháp luật Quận 8 đã tổ chức Ngày Hội Pháp luật Quận 8 năm 2018; với ...
  Nội dung cơ bản Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm  (12/09)
  Xem xét hỗ trợ, bồi thường theo Quyết định 28/2018/QĐ-UBND ngày 09-8-2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh  (16/08)
  HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỐ BIẾN LUẬT DU LỊCH 2017 VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN  (16/08)
  Một số điểm mới nổi bật Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017  (29/07)
  Nội dung cơ bản Thông tư 56/2017/TT-BYT của Bộ Y Tế quy định Chế độ thai sản mới nhất năm 2018  (27/07)
  Nội dung cơ bản Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 về xử phạt VPHC trong hoạt động đầu tư XD; khai thác, chế biến, KD khoáng sản làm vật liệu XD, SX, kinh doanh VLXD; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh BĐS, phát triển nhà ở  (26/07)
  Hội thi “Tuổi trẻ Quận 8 với pháp luật”  (21/07)
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm