SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
2
8
4
5
6
7
Thông tin về Đảng bộ 13 Tháng Giêng 2022 7:30:00 SA

QUẬN 8 CÔNG TÁC DÂN VẬN GÓP PHẦN HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG BỘ QUẬN NĂM 2021

Chiều ngày 12/01, Quận 8 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đến dự có đồng chí Đỗ Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 8.

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong thời gian dài đã ảnh hưởng nặng nề đến tình hình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Cả hệ thống chính trị tập trung công tác phòng, chống dịch song song với việc phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận trong năm 2021. Công tác thông tin, tuyên truyền, vận động người dân tham gia bầu cử được các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp, kịp thời đến cử tri, kết quả tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,74%, trong đó có 07/16 phường và 120/156 tổ bầu cử đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu theo quy định. Xây dựng “Góc tuyên truyền” tại các chung cư nhằm thực hiện công tác tuyên truyền đến cư dân chung cư qua đó vận động cư dân chung cư tích cực tham gia các hoạt động phong trào do địa phương phát động. Tiếp tục tuyên truyền vận động thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, phát động mỗi khu phố chọn ít nhất 1 địa điểm xây dựng “Góc phố xanh”, vận động ra quân dọn vệ sinh, chuyển hóa điểm rác, cùng cải tạo thành khu vực trồng cây xanh, vườn rau, khu vui chơi cho trẻ em,… tạo không gian xanh ở mỗi khu phố. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được triển khai trong toàn hệ thống chính trị quận và mang đậm dấu ấn mô hình phòng chống dịch của các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực Quận ủy Đỗ Hữu Trí đã đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội quận, phường: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về công tác dân vận, trọng tâm ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị quận theo Quyết định số 23-QĐ/TW của Bộ Chính trị và triển khai thực hiện Kế hoạch số 48-KH/QU ngày 10 tháng 5 năm 2021 về “Nâng cao trách nhiệm, chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, trực tiếp thực hiện công tác vận động quần chúng ở cơ sở” giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, nắm và dự báo tình hình, những diễn biến trong các giới, các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là tình hình liên quan đến dịch Covid-19. Quan tâm rà soát, củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở nhất là lực lượng cán bộ đoàn thể khu phố, lực lượng chính trị nòng cốt nhằm đảm bảo tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đặc biệt là tham gia kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19 trong điều kiện “bình thường mới”.Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với nội dung “5 không” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn hệ thống chính trị quận thành phong trào thi đua “Dân vận khéo làm theo lời Bác”.

Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, gần dân, sát dân; Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030”. Phát huy hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội của Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong điều kiện không còn Hội đồng nhân dân quận, phường.

Tại hội nghị, Quận ủy đã khen thưởng 13 tập thể có thành tích tốt trong công tác dân vận và 11 tập thể có thành tích tốt trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021.

 

 

 

Đồng chí Đỗ Hữu Trí - Phó Bí thư thường trực Quận ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

 

 

 

Đại diện lãnh đạo các tập thể được khen thưởng công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 chụp hình lưu niệm

 

 

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Phan Thanh Diễm – Ban Tuyên Giáo Quận 8


Số lượt người xem: 36    
Xem theo ngày Xem theo ngày
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TỘI CHO VAY LÃI TRONG GIAO DỊCH DÂN SỰ
Hội nghị triển khai và tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
Sáng ngày 23 tháng 12 năm 2021, Sở Tư pháp Thành phố đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính theo Kế hoạch số 4605/KH-STP-THPL ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Sở Tư pháp. Ông Phan Thanh Tùng – PGĐ Sở Tư pháp TP, chủ trì Hội nghị phát biểu chỉ đạo. Tại điểm cầu Ủy ...
MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TẠI NGHỊ 49/2020/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM CỦA CHÍNH CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VỀ TÁI HÒA NHẬP CỘNG
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG
MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ LÝ LỊCH TƯ PHÁP, XÓA ÁN TÍCH
  Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho lực lượng hòa giải viên ở cơ sở năm 2021  (17/12)
  Quy định pháp luật về xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành  (08/12)
  TỌA ĐÀM NÂNG CAO HIỆU QUẢ, CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NHÂN “NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM – 9/11” NĂM 2021  (10/11)
  MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH PHÒNG CHÁY, CHỮA  (08/11)
  Một số nội dung về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính  (28/10)
  Một số nội dung về xử phạt vi phạm hành chính theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022)  (27/10)
  QUY ĐỊNH VỀ TẶNG QUÀ VÀ NHẬN QUÀ TẶNG  (23/10)
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm