SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
3
7
7
2
6
0
Thông tin về Đảng bộ 08 Tháng Giêng 2021 1:55:00 CH

Quận 8 Công tác dân vận góp phần chăm lo tốt đời sống người dân

Sáng ngày 07/01, Quận 8 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai - Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy và đồng chí Đỗ Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 8.

Trong năm 2020, trước tình hình khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng với sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng chung sức của Nhân dân và các tổ chức doanh nghiệp, quyết tâm thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phải thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch, vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị đã đề ra; với sự nỗ lực đó, kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của quận đã đạt được nhiều kết quả tích cực; trong đó, có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ dân vận từ quận đến cơ sở tập trung triển khai các giải pháp, thực hiện có hiệu quả chủ đề “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, huy động cả hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở tham gia thực hiện; nhất là đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 19-CT/TU của Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” và Chỉ thị số 23-CT/TU của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị trên địa bàn quận; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực Quận ủy Đỗ Hữu Trí đã đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội quận, phường: tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng cấp trên về công tác dân vận, nhất là trên không gian mạng, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền về công tác dân vận, gắn với thực hiện chủ đề năm 2021“Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư“sống văn minh đô thị; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” với nội dung “5 không”, trong toàn hệ thống chính trị, trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 8 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiện toàn và tổ chức tập huấn cho lực lượng chính trị nòng cốt và sẵn sàng huy động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tăng cường công tác phối hợp, nắm chắc và dự báo sát tình hình, những diễn biến trong các giới, các ngành, các tầng lớp Nhân dân; chăm lo đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của Nhân dân, thực hiện giảm nghèo bền vững; chuyển hóa cơ bản các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, tệ nạn xã hội.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận và cơ sở; thực hiện có hiệu quả chức năng năng giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu công tác dân vận để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác dân vận trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, Ban Dân vận Thành ủy đã khen thưởng 17 tập thể có thành tích tốt trong công tác dân vận và 17 tập thể có thành tích tốt trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020.

 

 

Đồng chí Đỗ Hữu Trí - Phó Bí thư thường trực Quận ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai - Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy và đồng chí Đỗ Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt công tác dân vận năm 2020

Phan Thanh Diễm – Quận Ủy Quận 8


Số lượt người xem: 37    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tài liệu tuyên truyền một số quy định về tuổi nghỉ hưu
Ngày 18 tháng 11 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Phòng Tư pháp – Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 8 biên soạn tài liệu về một số nội dung đáng chú ý của Nghị định như sau: 1. Thời điểm nghỉ hưu và ...
Hội nghị tỗ chức phổ biến giáo dục pháp luật nhân “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 8 phổ biến giáo dục pháp luật nhân “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020. Vào lúc 08 giờ 00, ngày 06 tháng 11 năm 2020 tại Hội trường Văn hóa Quận 8, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật nhân “Ngày pháp luật ...
Triển khai Nghị định số 78/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2020 và Nghị định số 79/2020/NĐ- CP ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ
Ngày 06 tháng 7 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2020/NĐ-CP về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 8 năm 2020; bên cạnh đó, ngày 08 tháng 7 năm 2020, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 79/2020/NĐ-CP về quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên, có ...
MỘT SỐ NỘI DUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 117/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ
Nhằm giúp cho cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 09/11” trên địa bàn Quận 8, Phòng Tư pháp Quận 8 - Cơ quan thường trực của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 8 biên soạn trích dẫn một số nội dung mới của Nghị định số ...
Hội nghị phổ biến Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tư pháp
Sáng ngày 14 tháng 10 năm 2020 tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8, Phòng Tư pháp Quận 8 đã tổ chức Phổ biến Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật quốc tịch Việt Nam; Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tư pháp quy định ...
  Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ  (15/10)
  Tập huấn những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống Mặt trận và cán bộ, công chức trên địa bàn Quận 8  (10/10)
  Tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho lực lượng hòa giải viên ở cơ sở năm 2020  (07/10)
  Tập huấn nghiệp vụ công tác chứng thực năm 2020  (03/10)
  Một số quy định pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư  (21/08)
  Giải quyết tranh chấp trong tố tụng trọng tài thương mại  (05/05)
  TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN.  (15/05)
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm