SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
3
3
2
5
2
0
Thông tin tuyên truyền công tác phòng cháy và chữa cháy 19 Tháng Ba 2021 8:35:00 SA

Tuyên truyền Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Thực hiện Công văn số 534/UBND-PCCC ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về triển khai thực hiện Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ trên địa bàn Quận 8 (viết tắt là Nghị định số 136/2020/NĐ-CP),

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền Nghị định số 136/2020/NĐ-CP trên các phương tiện truyền thông, Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 đề nghị các đơn vị triển khai nội dung sau:

1. Đề nghị Tổ Công nghệ thông tin Quận 8 đăng tải toàn văn Nghị định số 136/2020/NĐ-CP trên Trang thông tin điện tử Quận 8 theo chỉ đạo tại mục 3 Công văn số 534/UBND-PCCC ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 8.

2. Nội dung Nghị định số 136/2020/NĐ-CP có số lượng trang quá lớn (155 trang) không thể đăng tải toàn văn trên Bản tin Quận 8 do đó, đề nghị Bản tin Quận 8 biên tập, giới thiệu sơ lược về Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và thường xuyên cập nhật, đưa tin, bài tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy trên Bản tin Quận 8 và các phương tiện truyền thông khác.

Trên đây là ý kiến của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 về tuyên truyền Nghị định số 136/2020/NĐ-CP trên các phương tiện truyền thông, đề nghị Bản tin Quận 8, Tổ Công nghệ Thông tin triển khai thực hiện trước ngày 20 tháng 4 năm 2021.

(Đính kèm toàn văn Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủCông văn số 534/UBND-PCCC ngày 16/3/2021 của Ủy ban nhân dân Quận 8).

 

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8

 


Số lượt người xem: 409    
Xem theo ngày Xem theo ngày
MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
Phòng Tư Pháp Quận 8
Tài liệu tuyên truyền về những điểm mới của Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
Ngày 04 tháng 01 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, thay thế cho Nghị định số 78/2015/NĐ-CP (đã sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 108/2018/NĐ-CP), có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 01 năm 2021. Phòng Tư pháp Quận 8 - Cơ quan thường trực của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 8 biên soạn ...
Tài liệu tuyên truyền một số quy định về tuổi nghỉ hưu
Ngày 18 tháng 11 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Phòng Tư pháp – Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 8 biên soạn tài liệu về một số nội dung đáng chú ý của Nghị định như sau: 1. Thời điểm nghỉ hưu và ...
Hội nghị tỗ chức phổ biến giáo dục pháp luật nhân “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 8 phổ biến giáo dục pháp luật nhân “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020. Vào lúc 08 giờ 00, ngày 06 tháng 11 năm 2020 tại Hội trường Văn hóa Quận 8, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật nhân “Ngày pháp luật ...
Triển khai Nghị định số 78/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2020 và Nghị định số 79/2020/NĐ- CP ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ
Ngày 06 tháng 7 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2020/NĐ-CP về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 8 năm 2020; bên cạnh đó, ngày 08 tháng 7 năm 2020, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 79/2020/NĐ-CP về quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên, có ...
  MỘT SỐ NỘI DUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 117/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ  (15/10)
  Hội nghị phổ biến Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tư pháp  (15/10)
  Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ  (15/10)
  Tập huấn những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống Mặt trận và cán bộ, công chức trên địa bàn Quận 8  (10/10)
  Tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho lực lượng hòa giải viên ở cơ sở năm 2020  (07/10)
  Tập huấn nghiệp vụ công tác chứng thực năm 2020  (03/10)
  Một số quy định pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư  (21/08)
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm