SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
9
8
9
5
5
2
Thông báo 28 Tháng Bảy 2021 10:10:00 SA

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố

Căn cứ Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021;

Căn cứ Kế hoạch số 3498/KH-STNMT-KTĐ ngày 12 tháng 5 năm 2021 Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố về triển khai Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021;

Xét nội dung Tờ trình số 390/TTr-TNMT ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8,

Ủy ban nhân dân Quận 8 có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8:

- Tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

- Chủ trì, phối hợp với Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8, Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8, Phòng Quản lý đô thị Quận 8 và Chi cục thuế Quận 8 sơ kết kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng hợp những khó khăn vướng mắc tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố;

- Phối hợp với Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư lấy ý kiến người dân và tổng hợp số dự án dự kiến triển khai năm 2022. Tổ chức lấy ý kiến các đơn vị có liên quan và thành viên Tổ tham mưu, tư vấn và đề xuất hệ số giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Quận 8, tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư lấy ý kiến người dân năm 2022 trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành theo quy định.

2. Giao Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 8, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8:

Phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8 góp ý hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư lấy ý kiến người dân năm 2022.

3. Giao Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8:

- Nghiên cứu triển khai áp dụng Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho đối tượng có đất bị thu hồi trên địa bàn Quận 8 trong năm 2021;

- Đề xuất góp ý hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư lấy ý kiến người dân và tổng hợp các dự án dự kiến triển khai năm 2022.

4. Giao Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8:

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Giao Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8:

Đăng tải Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lên Cổng thông tin điện tử của Quận 8. Đồng thời, niêm yết công khai Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 8.  

6. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường:

- Niêm yết công khai Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Trụ sở Ủy ban nhân dân phường;

- Phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8 góp ý hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư lấy ý kiến người dân năm 2022.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân Quận 8 thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8 để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 xem xét giải quyết theo quy định.

Ủy ban nhân dân Quận 8 đề nghị Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8, Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 8, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8, Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường, Quận 8 nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8


Số lượt người xem: 257    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 8/2021
Một số quy định xử phạt đối với việc găm hàng, đầu cơ hàng hóa, tăng giá gây bất ổn thị trường
Trích nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
Phòng Tư Pháp Quận 8
Một số quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi buôn bán, sản xuất hàng giả
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUẬN 8
Một số quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính về phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUẬN 8
  Một số mức phạt đối với các hành vi trong phòng chống dịch COVID-19  (18/05)
  Một số quy định pháp luật về luật trách nhiệm bồi thường nhà nước  (20/04)
  MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN, CHI PHÍ HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI VÀ THÙ LAO HÒA GIẢI VIÊN TẠI TOÀ ÁN  (16/04)
  MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH  (16/03)
  Tài liệu tuyên truyền về những điểm mới của Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh  (22/01)
  Tài liệu tuyên truyền một số quy định về tuổi nghỉ hưu  (05/01)
  Hội nghị tỗ chức phổ biến giáo dục pháp luật nhân “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020  (09/11)
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm