SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
3
8
5
9
4
3
Hoạt động mặt trận đoàn thể 11 Tháng Chín 2020 10:25:00 SA

QUẬN 8 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 05 NĂM THI HÀNH LUẬT MTTQ VIỆT NAM; 05 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01/KL- ĐCT VÀ KẾT LUẬN SỐ 02/KL- ĐCT CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM.

Chiều ngày 10/9/2020, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Quận 8 tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT và Kết luận số 02/KL-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác Dân tộc và công tác Tôn giáo.

Đến tham dự Hội nghị có đ/c: Trần Hữu Phước - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố ; Trần Hữu Nghĩa - Phó Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Đỗ Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Nguyễn Thanh Sang - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận; Trần Thanh Thắng - Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; Trần Thanh Hà - Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Quận; đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn, Văn phòng Quận ủy; Văn phòng HĐND - UBND Quận; Thành viên Ban Tư vấn Dân chủ  - Pháp luật và Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận; Đại diện các chức sắc, chức việc các tôn giáo; đại diện các dân tộc tiêu biểu trên địa bàn Quận 8; Thường trực Đảng ủy - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 16 phường cùng tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường trực ông Lâm Rỏ Cường - Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 8, thông qua Báo cáo sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, và ông Mai Hồng Phong - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 8, thông qua Báo cáo sơ kết thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT và Kết luận số 02/KL-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác Dân tộc và công tác Tôn giáo.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Hữu Phước - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Uỷ ban MTTQ Việt Nam Quận 8 về công tác Dân tộc - Tôn giáo trên địa bàn quận trong thời gian qua, thống nhất với các giải pháp đề ra trong phương hướng. Bên cạnh đó, thay mặt lãnh đạo quận, ông Đỗ Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đề nghị hệ thống Mặt trận quận - phường cũng nên lưu ý một số nội dung cần quan tâm và phát huy nhằm thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Tiếp thu ý kiến phát biểu của ông Trần Hữu Phước - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, thay mặt Ban Thường trực ông Mai Hồng Phong - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới được toàn diện hơn. Đồng thời, gửi lời cảm ơn và mong muốn các tổ chức thành viên, các đoàn thể chính trị - xã hội; các cơ quan, đơn vị có liên quan; các phòng ban chuyên môn của UBND quận, tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng Uỷ ban MTTQ Việt Nam Quận thực hiện tốt những nội dung, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng và phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đoàn kết toàn dân tộc trong thời gian tới.

Dịp này, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận đã đề xuất trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ thành phố cho 02 tập thể, 02 cá nhân; Bên cạnh đó cấp quận khen thưởng 07 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐTC và Kết luận số 02/KL- ĐTC của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác Dân tộc và công tác Tôn giáo.

 

 

Quang cảnh hội nghị

 

 

 

ông Mai Hồng Phong - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Quận 8 thông qua báo cáo tại hội nghị.

 

 

ông Trần Hữu Phước  - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

 

ông Đỗ Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 

 

ông Trần Hữu Phước  - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ thành phố cho các đơn vị, cá nhân tại hội nghị.

 

 

ông Đỗ Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy trao Giấy khen của Ủy ban MTTQ quận cho các tập thể tại hội nghị

 

 

ông Nguyễn Thanh Sang - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 và bà Trần Thanh Hà - Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận 8 trao Giấy khen của Ủy ban MTTQ quận cho các cá nhân tại hội nghị.

PHƯỚC AN - Ủy ban MTTQ Quận 8


Số lượt người xem: 149    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Triển khai Nghị định số 78/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2020 và Nghị định số 79/2020/NĐ- CP ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ
Ngày 06 tháng 7 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2020/NĐ-CP về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 8 năm 2020; bên cạnh đó, ngày 08 tháng 7 năm 2020, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 79/2020/NĐ-CP về quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên, có ...
MỘT SỐ NỘI DUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 117/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ
Nhằm giúp cho cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 09/11” trên địa bàn Quận 8, Phòng Tư pháp Quận 8 - Cơ quan thường trực của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 8 biên soạn trích dẫn một số nội dung mới của Nghị định số ...
Hội nghị phổ biến Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tư pháp
Sáng ngày 14 tháng 10 năm 2020 tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8, Phòng Tư pháp Quận 8 đã tổ chức Phổ biến Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật quốc tịch Việt Nam; Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tư pháp quy định ...
Tập huấn những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống Mặt trận và cán bộ, công chức trên địa bàn Quận 8
Sáng ngày 09 tháng 10 năm 2020 tại hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8; Phòng Tư pháp Quận 8 đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 tổ chức tập huấn những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp ...
Tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho lực lượng hòa giải viên ở cơ sở năm 2020
Sáng ngày 06 tháng 10 năm 2020 tại Phòng họp số 1 Ủy ban nhân dân Quận 8 và tại 14 điểm cầu thuộc Ủy ban nhân dân 14 phường; Ủy ban nhân dân Quận 8 đã tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho lực lượng hòa giải ở cơ sở năm 2020 bằng hình thức trực tuyến nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn hiện ...
  Tập huấn nghiệp vụ công tác chứng thực năm 2020  (03/10)
  Một số quy định pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư  (21/08)
  Giải quyết tranh chấp trong tố tụng trọng tài thương mại  (05/05)
  TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN.  (15/05)
  Tìm hiểu chức năng lập Vi bằng của Thừa phát lại  (26/04)
  Những điểm mới cơ bản của Luật Tố cáo 2018  (28/12)
  Quận 8 tổ chức ngày Hội Pháp luật năm 2018  (08/11)
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm