SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
6
2
5
9
2
2
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 16 Tháng Ba 2020 1:55:00 CH

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019 VÀ GIAI ĐOẠN 2011 - 2020; TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020 VÀ GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

Ngày 13 tháng 3 năm 2020 tại Hội trường Quận ủy Quận 8, Ủy ban nhân dân Quận 8 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2019 và giai đoạn 2011 - 2020; triển khai Kế hoạch công tác năm 2020, phương hướng giai đoạn 2021 - 2030 và ký cam kết quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020.

Đến tham dự Hội nghị, có sự hiện diện của Bà Ngô Mỹ Linh, đại diện Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Ông Lê Văn Doanh, đại diện Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố.

Về phía quận có sự tham dự của Ông Phạm Quang Tú – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Quận 8; Ông Mai Hồng Phong, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8; Ông Huỳnh Anh Kiệt, Phó Trưởng Ban Kinh tế-Xã hội Hội đồng nhân dân Quận 8; Ông Huỳnh Việt Hùng, Quận ủy viên, Trưởng Phòng Nội vụ Quận 8, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Quận 8 và các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo Cải cách hành chính Quận 8.

Các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Quận ủy, các đoàn thể; Thủ trưởng cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc quận; đại diện Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Quận 8;

Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường và Tổ trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 16 phường; đại diện người dân trên địa bàn Quận 8.

 

 

Đại biểu dự Hội nghị

 

 

 

Lãnh đạo PNV báo cáo

 

 

* Hội nghị đã nghe, Thường trực Ban chỉ đạo Cải cách hành chính Quận 8 Phòng Nội vụ Quận 8 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và đặc biệt trong năm 2019 “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”; Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nhiều mô hình cải tiến, sáng kiến trong cải cách hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trên địa bàn quận, với những mô hình thiết thực cụ thể như:

+ Đã nâng cấp, mở rộng phần mềm “Quận 8 trực tuyến” ghi nhận phản ánh của người dân qua 07 lĩnh vực; đánh giá khảo sát sự hài lòng và không hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với cán bộ công chức tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả quận, Đội Quản lý hành chính, Đội cảnh sát giao thông của Công an Quận 8, tất cả cán bộ công chức tại Ủy ban nhân dân 16 phường và phản ánh hồ sơ trễ hẹn. Kết quả tỷ lệ hài lòng đạt 99,27%; tỷ lệ đánh giá bình thường là 0,73%. Đồng thời, gắn với việc xét đánh giá tăng thu nhập định kỳ hàng quý theo Nghị quyết 03/2018/HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố đối với lãnh đạo và cán bộ, công chức các cơ quan đơn vị và 16 phường;

+ Đã công bố và đưa vào vận hành chính thức ứng dụng công khai thông tin quy hoạch qua mạng và thiết bị thông minh (vào ngày 31 tháng 5 năm 2019). Việc triển khai ứng dụng nhằm cung cấp đến người dân thông tin quy hoạch trên địa bàn quận theo hướng dễ tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến, nắm bắt bản đồ quy hoạch sử dụng đất (Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000) và hoàn toàn miễn phí.

+ Tiếp tục triển khai các giải pháp góp nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp giấp phép xây dựng, đã có 728/1138 hồ sơ nộp trực tuyến (đạt tỉ lệ 63,98%). Đối với các lĩnh vực khác có 3.675 hồ sơ nộp trực tuyến: Mức độ 3 là 2.562 hồ sơ (đạt 69,71%); Mức độ 4 là 1.113 hồ sơ (đạt 30,2%). Thông qua việc tổ chức các Hội thi hưởng ứng “Năm đột phá cải cách hành chính - Năm 2019”; triển khai tập huấn thông tin hướng dẫn thao tác nộp hồ sơ trực tuyến tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường và tại từng khu phố; thành lập Tổ tư vấn dịch vụ công trực tuyến tại 16/16 phường, 97 khu phố để tư vấn, tuyên truyền, hỗ trợ người dân tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và hướng dẫn sử dụng phần mềm Quận 8 trực tuyến.

+ Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực đăng ký kinh doanh, văn hóa, giáo dục,… Đặc biệt Công an Quận 8 đã thực hiện hiệu quả mô hình “Nâng cao văn hóa ứng xử và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính của Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an 16 phường”.

+ Ngoài ra, các Ban Đảng Quận ủy cũng triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong Đảng; Ủy ban nhân dân 16 phường đã triển khai thực hiện nhiều mô hình, sáng kiến cải cách hành chính tiêu biểu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ người dân góp phần phục vụ người dân tốt hơn.

Tại Hội nghị, Ông Phạm Quang Tú, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC Quận 8 đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường tiếp tục quan tâm thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030; đồng thời tập trung thực hiện tốt chủ đề năm 2020 là “Năm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, trong đó trọng tâm của công tác cải cách hành chính là “Thực hiện văn hóa công sở, văn hóa công vụ, nâng cao thái độ phục vụ nhân dân”; triển khai đầy đủ và hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính theo quy định của Trung ương, Thành phố, Chương trình hành động của Quận ủy và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Quận 8 về Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020.

 

 

Lãnh đạo Quận phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Nhằm nâng cao trách nhiệm, sự sáng tạo, cải tiến của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020, phục vụ tốt cho nhân dân. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường đã thực hiện ký cam kết quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020.

Trong Hội nghị tổng kết, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành các quyết định khen thưởng và trao tặng Giấy khen cho 42 tập thể và 29 cá nhân có thành tích Xuất sắc trong thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019; 11 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020./.

 

 

Lễ ký kết và khen thưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Văn Được – Phòng Nội Vụ Quận 8


Số lượt người xem: 204    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN.
Hoạt động thí điểm hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân theo Quyết định số 184/QĐ-TANDTC ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao là một công tác chính trị quan trọng nhằm tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính. Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018, Trung tâm hòa giải, đối ...
Tìm hiểu chức năng lập Vi bằng của Thừa phát lại
Thông tin lập Vi bằng của Thừa phát lại
Những điểm mới cơ bản của Luật Tố cáo 2018
Luật Tố cáo 2018 được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018, thay thế cho Luật Tố cáo năm 2011. Luật có 9 Chương và 67 Điều. So với Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018 có nhiều điểm mới, đáng chú ý, đó là: Thứ nhất, bổ sung các quy định về nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo (Điều 12): Luật Tố cáo 2011, không quy định nguyên tắc ...
Quận 8 tổ chức ngày Hội Pháp luật năm 2018
Năm nay Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) diễn ra tuần lễ từ ngày 05/11/2018 đến hết ngày 11/11/2018; trong các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11, sáng ngày 07/11/2018, tại hội trường Văn hóa Quận 8, Hội đồng Phối hợp Phổ biến, Giáo dục Pháp luật Quận 8 đã tổ chức Ngày Hội Pháp luật Quận 8 năm 2018; với ...
Nội dung cơ bản Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/10/2018 và thay thế Nghị định 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013. Theo đó Nghị định 115/2018/NĐ-CP, quy định mức phạt tiền tối đa áp dụng với một hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm có thể ...
  Xem xét hỗ trợ, bồi thường theo Quyết định 28/2018/QĐ-UBND ngày 09-8-2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh  (16/08)
  HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỐ BIẾN LUẬT DU LỊCH 2017 VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN  (16/08)
  Một số điểm mới nổi bật Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017  (29/07)
  Nội dung cơ bản Thông tư 56/2017/TT-BYT của Bộ Y Tế quy định Chế độ thai sản mới nhất năm 2018  (27/07)
  Nội dung cơ bản Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 về xử phạt VPHC trong hoạt động đầu tư XD; khai thác, chế biến, KD khoáng sản làm vật liệu XD, SX, kinh doanh VLXD; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh BĐS, phát triển nhà ở  (26/07)
  Hội thi “Tuổi trẻ Quận 8 với pháp luật”  (21/07)
  MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TRẬT TỰ ĐÔ THỊ, AN TOÀN GIAO THÔNG, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG  (22/05)
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm