SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
3
0
4
5
7
9
An ninh trật tự 05 Tháng Tư 2021 4:30:00 CH

Hội nghị tập huấn Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ

Chiều ngày 02/4 tại hội trường văn hóa Ủy ban nhân dân Quận 8 đã tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.

Đến dự Hội nghị, có các có các lãnh đạo, công chức, viên chức tham mưu công tác tiếp công dân, xử lý đơn tại các Ban Đảng thuộc Quận ủy Quận 8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 và các đoàn thể Quận 8, các phòng, ban, đơn vị, trường học thuộc Quận 8, Ủy ban nhân dân 16 phường; Ban Tiếp công dân Quận 8; lãnh đạo, công chức phụ trách công tác tiếp công dân, xử lý đơn của Văn phòng Quận ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8; lãnh đạo, người được phân công phụ trách công tác tiếp công dân, xử lý đơn của Công an quận, Ban Chỉ huy Quân sự quận, Tòa án, Viện Kiểm sát, Chi cục Thi hành án quận, Chi cục Thuế...

Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, đồng chí Nguyễn Hoàng Ngọc, Phó Chánh Thanh tra quận, qua Hội nghị tập huấn này, nhằm giúp Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường và công chức, viên chức, người được phân công theo dõi, giúp việc công tác tiếp công dân, xử lý đơn nắm vững quy định pháp luật khiếu nại, giải quyết khiếu nại, cũng như kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua đối với việc thực hiện pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại; đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị tập huấn nghiêm túc nghiên cứu và tiếp thu những nội dung trọng tâm, những điểm mới của Nghị định số 124/2020/NĐ-CP của Chính phủ để áp dụng đúng vào thực tiễn.

Sau phần phát biểu khai mạc, ông Trần Đình Trữ, Phó Chánh Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo viên Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật thành phố đã truyền đạt một số nội dung trọng tâm, những điểm mới của Nghị định số 124/2020/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2020, thay thế Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại và giải đáp những ý kiến, vấn đề chưa rõ trong hội nghị tập huấn./.

 

 

Quang cảnh buổi hội nghị

 

 

 

THANH TRA QUẬN 8


Số lượt người xem: 60    
Xem theo ngày Xem theo ngày
MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
Phòng Tư Pháp Quận 8
Tài liệu tuyên truyền về những điểm mới của Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
Ngày 04 tháng 01 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, thay thế cho Nghị định số 78/2015/NĐ-CP (đã sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 108/2018/NĐ-CP), có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 01 năm 2021. Phòng Tư pháp Quận 8 - Cơ quan thường trực của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 8 biên soạn ...
Tài liệu tuyên truyền một số quy định về tuổi nghỉ hưu
Ngày 18 tháng 11 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Phòng Tư pháp – Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 8 biên soạn tài liệu về một số nội dung đáng chú ý của Nghị định như sau: 1. Thời điểm nghỉ hưu và ...
Hội nghị tỗ chức phổ biến giáo dục pháp luật nhân “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 8 phổ biến giáo dục pháp luật nhân “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020. Vào lúc 08 giờ 00, ngày 06 tháng 11 năm 2020 tại Hội trường Văn hóa Quận 8, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật nhân “Ngày pháp luật ...
Triển khai Nghị định số 78/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2020 và Nghị định số 79/2020/NĐ- CP ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ
Ngày 06 tháng 7 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2020/NĐ-CP về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 8 năm 2020; bên cạnh đó, ngày 08 tháng 7 năm 2020, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 79/2020/NĐ-CP về quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên, có ...
  MỘT SỐ NỘI DUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 117/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ  (15/10)
  Hội nghị phổ biến Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tư pháp  (15/10)
  Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ  (15/10)
  Tập huấn những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống Mặt trận và cán bộ, công chức trên địa bàn Quận 8  (10/10)
  Tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho lực lượng hòa giải viên ở cơ sở năm 2020  (07/10)
  Tập huấn nghiệp vụ công tác chứng thực năm 2020  (03/10)
  Một số quy định pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư  (21/08)
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm