SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
6
5
2
7
7
3
An ninh trật tự 16 Tháng Mười Hai 2019 7:30:00 SA

Thanh niên Quận 8 sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Đồng bào và các bạn thân mến!

Dân tộc ta vốn có truyền thống yêu nước nồng nàn, ý chí căm thù giặc sâu sắc và lòng dũng cảm đấu tranh. Lịch sử đã minh chứng, ông cha ta đã bao lần đứng lên đánh đuổi ngoại xâm, giữ yên bờ cõi.

Từ khi có Đảng, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta tiếp tục lập nên nhiều chiến công oanh liệt, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Phát huy truyền thống ấy, từng thế hệ thanh niên lên đường làm tròn nghĩa vụ của mình đối với Tổ quốc, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam từng bước chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tố quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Năm 2019, Quận 8 đã thực hiện chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là 222 thanh niên, trong đó đơn vị quân đội là 197 thanh niên, đơn vị công an là 25 thanh niên, vượt chỉ tiêu trên giao.

Năm 2020, Quận 8 phấn đấu thực hiện chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ là 225 thanh niên. Ủy ban nhân dân Quận 8 đã có Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2019 đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể phối hợp thực hiện tốt các bước tuyển chọn đúng theo quy định, góp phần hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vào các đơn vị quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; công tác xây dựng, huy động huấn luyện, diễn tập và kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên; tuyển sinh quân sự năm 2020.

Đồng bào và các bạn thân mến!

Ngày 22/12, cả nước long trọng kỷ niệm 75 Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019), đây là dịp chúng ta ôn lại lịch sử đấu tranh kiên cường bất khuất, truyền thống cách mạng vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời động viên toàn Đảng, toàn dân tiếp tục ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Thanh niên Quận 8 hãy tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc, hăng hái lên đường nhập ngũ.

- Thanh niên Quận 8 sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

- Quận 8 quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020

- Toàn dân nghiêm chỉnh thực hiện Luật nghĩa vụ Quân sự, Luật Quốc phòng và Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên.

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8


Số lượt người xem: 162    
Xem theo ngày Xem theo ngày
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN.
Hoạt động thí điểm hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân theo Quyết định số 184/QĐ-TANDTC ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao là một công tác chính trị quan trọng nhằm tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính. Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018, Trung tâm hòa giải, đối ...
Tìm hiểu chức năng lập Vi bằng của Thừa phát lại
Thông tin lập Vi bằng của Thừa phát lại
Những điểm mới cơ bản của Luật Tố cáo 2018
Luật Tố cáo 2018 được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018, thay thế cho Luật Tố cáo năm 2011. Luật có 9 Chương và 67 Điều. So với Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018 có nhiều điểm mới, đáng chú ý, đó là: Thứ nhất, bổ sung các quy định về nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo (Điều 12): Luật Tố cáo 2011, không quy định nguyên tắc ...
Quận 8 tổ chức ngày Hội Pháp luật năm 2018
Năm nay Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) diễn ra tuần lễ từ ngày 05/11/2018 đến hết ngày 11/11/2018; trong các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11, sáng ngày 07/11/2018, tại hội trường Văn hóa Quận 8, Hội đồng Phối hợp Phổ biến, Giáo dục Pháp luật Quận 8 đã tổ chức Ngày Hội Pháp luật Quận 8 năm 2018; với ...
Nội dung cơ bản Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/10/2018 và thay thế Nghị định 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013. Theo đó Nghị định 115/2018/NĐ-CP, quy định mức phạt tiền tối đa áp dụng với một hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm có thể ...
  Xem xét hỗ trợ, bồi thường theo Quyết định 28/2018/QĐ-UBND ngày 09-8-2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh  (16/08)
  HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỐ BIẾN LUẬT DU LỊCH 2017 VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN  (16/08)
  Một số điểm mới nổi bật Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017  (29/07)
  Nội dung cơ bản Thông tư 56/2017/TT-BYT của Bộ Y Tế quy định Chế độ thai sản mới nhất năm 2018  (27/07)
  Nội dung cơ bản Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 về xử phạt VPHC trong hoạt động đầu tư XD; khai thác, chế biến, KD khoáng sản làm vật liệu XD, SX, kinh doanh VLXD; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh BĐS, phát triển nhà ở  (26/07)
  Hội thi “Tuổi trẻ Quận 8 với pháp luật”  (21/07)
  MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TRẬT TỰ ĐÔ THỊ, AN TOÀN GIAO THÔNG, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG  (22/05)
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm