SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
7
0
8
7
4
Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị 24 Tháng Hai 2024 3:15:00 CH

THÔNG BÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA CHÍNH QUYỀN QUẬN 8 LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP TRONG THÁNG 01 NĂM 2024

I. KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 01 NĂM 2024:

1. Về kinh tế - thuế:

Số lượng hộ kinh doanh đăng ký mới lũy kế từ đầu năm là 135 cơ sở với tổng số vốn đăng ký là 8.798.000.000 đồng. Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp mới 58 doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là 317.680.000.000 đồng. Công tác thu ngân sách: Thực hiện thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 31 tháng 01 năm 2024 là 109,190/1.488 tỷ đồng đạt 7,34% dự toán; trong đó thuế công thương nghiệp là 49,212/650 tỷ đồng, đạt 7,57% kế hoạch.

2. Về quản lý đô thị - xây dựng cơ bản - tài nguyên môi trường:

Ủy ban nhân dân Quận 8 đang tiếp tục xử lý 10 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng (sai phép: 04; không phép: 06), trong đó năm 2023 còn tồn đọng chuyển sang 06 công trình (sai phép: 04; không phép: 02), hiện đã thực hiện giải quyết 01 công trình. Từ đầu năm 2024 đến nay: phát sinh 05 công trình.

Lũy kế giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đến ngày 31 tháng 01 năm 2024 vốn xây lắp là 9,641/653,486 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 1,48%.

3. Hoạt động văn hóa - xã hội:

Ủy ban nhân dân quận đã tập trung tổ chức Chợ Hoa Tết Quận 8 và Chợ Hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Giáp Thìn năm 2024; mở rộng quy mô với nhiều hoạt động sáng tạo, bảo tồn và phát huy những nét văn hóa đặc trưng của địa phương, những loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Qua đó đã thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan.

4. Hoạt động giáo dục và đào tạo:

Ủy ban nhân dân quận đã triển khai Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; Kế hoạch số 7722/KH-SGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện công tác y tế trường học giai đoạn 2023 - 2025 trong ngành Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch số 14/SGDĐT-KHTC ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai thực hiện Nghị quyết số 36/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố và hướng dẫn thu, sử dụng học phí năm học 2023 - 2024 của các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố.

5. Công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội:

Từ đầu năm đến nay, quận đã giải quyết việc làm cho 798  người lao động. Chi trả cho 1.037 đối tượng chính sách được trợ cấp thường xuyên với tổng kinh phí 2.470.948.638 đồng.

6. Công tác y tế:

Trong Tháng 1 năm 2024, có 41 ca xác định bệnh Sốt xuất huyết, giảm 40 ca so với cùng kỳ năm 2023; không ghi nhận ca tử vong do bệnh sốt xuất huyết. Có 57 ca xác định bệnh Tay chân miệng, tăng 39 ca so với cùng kỳ năm 2023; không ghi nhận ca tử vong do bệnh tay chân miệng.

7. Hoạt động xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh:

Từ đầu năm đến ngày 31/01/2024, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã tiếp nhận và giải quyết 110/110 kiến nghị của người dân, doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin 1022; phần mềm Quận 8 trực tuyến đã xử lý 10/10 ý kiến.

8. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội; quốc phòng - an ninh:

Có 22 vụ phạm tội về trật tự xã hội xảy ra trong tháng. Công tác phòng, chống tội phạm ma túy đã phát hiện 22 vụ, bắt 85 đối tượng; lập hồ sơ khởi tố 22 vụ 58 đối tượng và xử phạt vi phạm hành chính 27 đối tượng. Ghi nhận 01 vụ cháy điện do chập dây dẫn điện, không gây thiệt hại về người và tài sản.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH ĐÁNG CHÚ Ý LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 01 NĂM 2024:

1. Áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu:

Nghị quyết số 107/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội quy định về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu; có hiệu lực từ ngày 01/01/2024. Nghị quyết này quy định việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung đối với người nộp thuế theo theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.

2. Quy định quản lý hàng hóa tân trang theo Hiệp định CPTPP:

Nghị định 77/2023/NĐ-CP ngày 02/11/2023 của Chính phủ quy định về quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP); có hiệu lực từ ngày 01/01/2024. Nghị định này chỉ áp dụng đối với việc nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định CPTPP và cùng chủng loại với hàng hóa đã qua sử dụng thuộc diện cấm nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định pháp luật; không áp dụng đối với việc nhập khẩu hàng hóa tân trang phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh.

3. Quy định mới về phát hành riêng lẻ trái phiếu Chính phủ

Nghị định số 83/2023/NĐ-CP ngày 29/11/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán; có hiệu lực từ ngày 15/01/2024. Nghị định này sửa đổi, bổ sung Điều 17 Phát hành riêng lẻ trái phiếu Chính phủ: “Phát hành riêng lẻ là phương thức bán trực tiếp trái phiếu Chính phủ cho từng đối tượng mua hoặc lựa chọn ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài làm đại lý phân phối và thanh toán trái phiếu Chính phủ (đại lý phân phối) cho đối tượng mua”.

(Số liệu từ ngày 01/01/2024 đến 31/01/2024)

 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8


Số lượt người xem: 324    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm