SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
7
1
9
6
7
4
Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị 31 Tháng Giêng 2019 3:55:00 CH

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI QUẬN 8 NĂM 2019

I. BỐI CẢNH THẾ GIỚI, TRONG NƯỚC VÀ QUẬN 8:

Tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2019 được dự báo sẽ tiếp tục đà tăng trưởng từ năm 2017 và 2018. Nền kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập ngày càng sâu rộng, trong đó chuẩn bị thực thi nhiều cam kết kinh tế quốc tế mới, nhất là các FTA thế hệ mới. Trong khi đó, cách mạng công nghiệp 4.0 tiếp tục phát triển mạnh mẽ; chính trị và kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là các nền kinh tế lớn, bảo hộ gia tăng, cạnh tranh kinh tế ngày càng quyết liệt.

Trong nước, các cân đối vĩ mô duy trì ổn định nhưng chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn yếu, tăng năng suất lao động chưa trở thành động lực chính cho tăng trưởng kinh tế; trong khi đó dưới tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các yếu tố lợi thế vốn có như lao động giá rẻ, khai thác tài nguyên... đang dần mất đi, đã và đang là những thách thức đối với nền kinh tế nước ta.

Với sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Thành phố, sự quyết tâm của lãnh đạo Quận 8, sự phối hợp các ngành, các cấp, Chương trình di dời, giải tỏa nhà ven và trên kênh rạch (khu vực bờ Nam Kênh Đôi) được tái khởi động, sẽ góp phần cải thiện bộ mặt đô thị. Một số dự án cầu, đường được triển khai sẽ tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội của Quận. Bên cạnh những thuận lợi, Quận 8 cũng còn gặp nhiều khó khăn: kinh tế của quận tăng trưởng chậm, quy mô doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm đa số nên nguồn thu ngân sách không lớn; hạ tầng chưa hoàn thiện; nhu cầu đầu tư lớn trong khi Thành phố chưa đủ nguồn lực bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn, huy động nguồn lực đầu tư xã hội còn khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo cao, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên tại các vị trí các cầu trên địa bàn vào giờ cao điểm chưa thể giải quyết ngay. Các thế lực thù địch tiếp tục chống phá quyết liệt, tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định chính trị - xã hội.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2019

1. Mục tiêu tổng quát

Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, khuyến khích đổi mới, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc Hội, đẩy nhanh quá trình xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và các chương trình đột phá. Tăng cường xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với chỉnh trang đô thị, kiềm chế và giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đào tạo nguồn nhân lực lượng cao, phát triển khoa học và công nghệ. Bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, sử dụng ngân sách hiệu quả. Giảm mạnh tội phạm, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu:

a) Các chỉ tiêu kinh tế

- Tỷ trọng thương mại - dịch vụ chiếm 73%, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 27%.

- Thu ngân sách nhà nước đạt 100% (1.511 tỷ đồng) và phấn đấu tăng tối thiểu 5% so với chỉ tiêu pháp lệnh năm 2019.

b) Các chỉ tiêu về quản lý đô thị, môi trường

- Tăng cường quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; kiểm tra và kiên quyết xử lý, giải tỏa các điểm kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường, chợ tự phát. Đặc biệt tập trung chấn chỉnh, xử lý đối với 07 tuyến đường (Tuyến đường Phạm Thế Hiển: khu vực từ Phường 1 đến Phường 7; Tuyến đường Dương Bá Trạc: khu vực Phường 1, Phường 2; Tuyến đường Phạm Hùng: khu vực Phường 4; Tuyến đường Quốc lộ 50: khu vực Phường 5, Phường 6; Tuyến đường Hưng Phú: khu vực Phường 8, Phường 9, Phường 10; Tuyến đường Tùng Thiện Vương: khu vực Phường 11, Phường 12, Phường 13; Tuyến đường Tạ Quang Bửu: khu vực Phường 5).

- Phát hiện kịp thời và xử lý theo đúng quy định 100% các trường hợp không phép, sai phép.

- Cải tạo, sửa chữa điểm sinh hoạt của 01 khu phố, đạt 97/97 khu phố có địa điểm sinh hoạt ổn định.

- Đầu tư xây mới, nâng cấp, sửa chữa 09 trường học, trong đó: Xây mới Trường Mầm non Tuổi Thơ, Trường Tiểu học Hồng Đức. Nâng cấp Trường tiểu học Bông Sao, Trường tiểu học Thái Hưng, Trường tiểu học Hưng phú, Trường THCS Khánh Bình, Trường THCS Lê Lai, Trường THCS Bình Đông. Sửa chữa Trường THCS Trần Danh Ninh.

- Tiếp tục thực hiện Chương trình chỉnh trang đô thị, di dời nhà trên và ven kênh rạch (tập trung dọc tuyến Kênh Đôi), cải tạo các chung cư cũ đã hư hỏng, xuống cấp, chuẩn bị đầy đủ các thủ tục đối với chung cư Phạm Thế Hiển.

- Hỗ trợ chủ đầu từ hoàn chỉnh hệ thống dịch vụ cảng sông Phú Định, trung tâm thương mại Bình Điền. Tiếp tục hỗ trợ hình thành 05 khu thương mại – dịch vụ trên địa bàn quận.

- Tranh thủ nguồn lực của Thành phố thực hiện các dự án: cầu Phú Định (kết nối Hồ Học Lãm – Trịnh Quang Nghị); cầu đường Bình Tiên; cầu Rạch Cát. Nâng cấp các tuyến đường: Hồ Học Lãm, An Dương Vương, Cao Lỗ, Tạ Quang Bửu, Bến Bình Đông, Ba Đình; Trung tâm kinh doanh Hương liệu hóa chất thành phố Hồ Chí Minh tại Phường 7.

- Phấn đấu đạt 100% hộ dân đăng ký đổ rác; 100% chất thải rắn được xử lý theo quy định. Thực hiện tốt hân loại chất thải tại nguồn tại 3 phường điểm (Phường 4, 5, 6).

- Mật độ cây xanh đạt 0,75 m2 đến 0,8m2/người

c) Các chỉ tiêu văn hóa – xã hội

- Hoàn thành chỉ tiêu đề ra của Nghị quyết Quận ủy Quận 8 (giảm 50% số hộ nghèo theo tiêu chí mới). Phấn đấu thực hiện giảm 1,08% tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới (giảm khoảng 1.000 hộ/1.762 hộ) và giảm 1,62% tỷ lệ hộ cận nghèo theo tiêu chí mới (giảm khoảng 1.500 hộ/3.700 hộ).

- Giới thiệu và giải quyết việc làm cho 9.000 lao động trở lên

- Tiếp tục nâng cao chất lượng về hiệu suất đào tạo các bậc học và chuẩn giáo viên ở các ngành học, bậc học.

- Giữ vững và nâng chất đối với 86/95 khu phố đạt chuẩn khu phố văn hóa và 09/12 Phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

- Giữ vững Tỷ lệ trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt 97% trở lên;

- Tỷ lệ dân số luyện tập thể dục - thể thao thường xuyên là 33,5% trở lên.

d) Các chỉ tiêu quốc phòng – an ninh

- Hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2 cấp quận, phường

- Phấn đấu kéo giảm t 5% trở lên số vụ phạm pháp hình sự; khám phá các vụ án hình sự đạt trên 70%.

- Hoàn thành việc chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy ở Phường 12, 14.

- Phấn đấu kéo giảm 10% tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết, số người bị thương.

đ) Các chỉ tiêu xây dựng chính quyền:

- 100% cán bộ công chức được tạo điều kiện học tập chuyên môn và chính trị, tập huấn, bồi dưỡng ít nhất 1 lần/năm.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công khai minh bạch 100% thủ tục hành chính. Đưa tỷ lệ 40% số lượng thủ tục hành chính đủ yêu cầu, điều kiện vào cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4. Phấn đấu đạt từ 40% trở lên hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh được giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; trong đó có từ 10% trở lên hồ sơ được tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính, có từ 15% trở lên hồ sơ được trả kết quả qua dịch vụ bưu chính. Nâng tỷ lệ số lượng hồ sơ cấp phép xây dựng được xử lý trực tuyến mức độ 3 lên 30%, các thủ tục còn lại đạt trên 50%.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Về phát triển kinh tế

- Tập trung thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp; Quyết định số 3907/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2016 về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Quyết định số 3293/QĐ-UBND ngày 28 tháng 06 năm 2016 về triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thành phố Hồ Chí Minh. Xây dựng môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, thuận lợi, tạo sức hút mạnh trong đầu tư và phát triển doanh nghiệp.

- Triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế Thành phố; tập trung nguồn lực phát triển nhanh các ngành, sản phẩm công nghiệp, dịch vụ có hàm lượng cao; bảo đảm an sinh xã hội.

- Tăng cường tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp giữa doanh nghiệp với chính quyền Quận 8, triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tuyên truyền giới thiệu các chính sách hỗ trợ của Thành phố để thúc đẩy hộ kinh doanh cá thể chuyển sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp.

- Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư; đổi mới cách thức tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại theo hướng chú trọng vào khâu tổ chức và cung cấp thông tin thị trường. Thực hiện chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp, chương trình cho vay bình ổn thị trường và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

- Phát triển mạnh hệ thống bán lẻ; thúc đẩy tiêu thụ hàng nội địa, có giải pháp phù hợp bảo vệ sản xuất; triển khai hiệu quả phát triển thị trường gắn với Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

- Đa dạng các loại hình thương mại bán lẻ. Tích cực triển khai sâu rộng cuộc vận động “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tổ chức các hoạt động kết nối doanh nghiệp và các đơn vị có hệ thống phân phối lớn, mở rộng mạng lưới phân phối toàn quận.

- Tăng cường quản lý thị trường, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi gian lận thương mại. Tiếp tục chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Thực hiện Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập đảm bảo đúng quy định pháp luật (kiểm tra không quá 01 lần/năm/doanh nghiệp, hộ kinh doanh, trừ trường hợp cần thiết) và tránh trùng lặp, chồng chéo giữa các đơn vị; đồng thời, tuyên truyền, phổ biến khuyến khích doanh nghiệp tự kiểm tra, chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 - 2020.

- Tác động, hỗ trợ chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ khai thác các dự án phát triển siêu thị, trung tâm thương mại theo quy hoạch; định hướng các khu vực chuyên kinh doanh, dịch vụ phụ trợ Trung tâm Thương mại Bình Điền, Cảng sông Phú Định. Tiếp tục hoàn thiện mô hình quản lý nhà nước các chợ sau đấu thầu. Tổ chức sắp xếp kinh doanh vào các chợ truyền thống còn sạp trống hoặc bố trí khu vực cho tạm kinh doanh phù hợp. Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng “Chợ theo hướng Văn minh – Thương nghiệp”, xây dựng Chợ An toàn vệ sinh thực phẩm. Tổ chức Hội Hoa xuân Quận 8 năm 2019 gắn với Liên hoan ảnh nghệ thuật Chợ Hoa Tết “Trên bến dưới thuyền”.

1.2 Thu chi ngân sách

- Tăng cường các biện pháp để quản lý nguồn thu; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế. Tăng cường kiểm tra, thanh tra thuế, chống thất thu. Tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, giảm nợ đọng thuế.

- Điều hành dự toán chi ngân sách chặt chẽ, theo đúng dự toán được duyệt và đúng chế độ tiêu chuẩn định mức quy định.

2. Về xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị bền vững:

2.1. Tăng cường công tác quy hoạch về đô thị:

- Hoàn tất việc giải ngân nguồn kinh phí tạm ứng 6 tỷ đồng đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận để chi trả chi phí đo vẽ của dự án.

- Hoàn tất việc kiểm tra bản vẽ trích đo, bản vẽ hiện trạng để Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành Thông báo thu hồi đất và tổ chức hiệp thương bản vẽ với hộ dân.

- Rà soát đối với các dự án tham gia đầu tư quỹ nhà tái định cư, nhà ở xã hội để có phương hướng hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành kịp tiến độ xây dựng dự án để có quỹ nhà phục vụ tái định cư. Rà soát các dự án chậm triển khai, không đủ năng lực triển khai, có đất thuộc phạm vi quản lý của Ban Chỉ đạo 09 các cấp để kiến nghị thu hồi tạo quỹ đất mời gọi đầu tư các dự án nhà ở xã hội phục vụ Chương trình chỉnh trang đô thị, di dời và tái định cư, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân sống trên và ven 02 bờ Kênh Đôi trên địa bàn Quận 8.

- Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các quy hoạch về phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội có liên quan đến việc sử dụng đất, đảm bảo việc triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và cung cấp các thông tin về quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật của thành phố để tạo sự hưởng ứng của xã hội; công khai các quy hoạch cho người dân tham gia giám sát việc thực hiện quy hoạch và triển khai các dự án đầu tư.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, coi trọng công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, thực hiện quy hoạch và xử lý nghiêm các vi phạm quy hoạch.

- Thực hiện cấp giấy phép xây dựng theo quy trình ISO điện tử và quy trình cấp giấy phép xây dựng trực tuyến nhằm giảm thời gian đi lại của người dân. Phối hợp với đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cấp giấy phép xây dựng, đảm bảo 100% hồ sơ đúng quy trình, không có hồ sơ trễ hẹn, nâng cao mức độ hài lòng của người dân từ 98% trở lên.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả của đầu tư, đặc biệt là chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư nhà nước nhằm tránh thất thoát, lãng phí.

- Xây dựng kế hoạch trồng cây xanh trên các tuyến đường; đảm bảo diện tích cây xanh theo quy hoạch ở các dự án đầu tư trên địa bàn. Xây dựng đô thị xanh sạch đẹp, phát động các cơ quan, đơn vị và nhân dân tích cực tham gia trồng cây tạo thêm mảng xanh.

- Chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Tập trung thực hiện các giải pháp nạo vét kênh rạch, xử lý các vị trí lấn chiếm kênh rạch và các vị trí thi công ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước.

2.2. Thực hiện chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2016 - 2020

- Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và chú trọng xây dựng nội dung theo chiều sâu vào từng khu dân cư, hộ gia đình gắn với việc tuyên truyền cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Nếp sống văn hóa giao thông” và “Văn minh đô thị”… Biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt đi đôi với phê bình các hành vi cố ý vi phạm, coi thường kỷ cương, pháp luật trật tự an toàn giao thông.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục an toàn giao thông”, thực hiện Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 14/5/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về Chương trình giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2011 – 2015 tầm nhìn đến năm 2020.

2.3. Thực hiện chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016 - 2020

a) Kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường

- Thực hiện tốt chương trình chỉnh trang đô thị. Cải tạo và xử lý môi trường, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường ở các khu dân cư. Kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm trái phép để thực hiện việc nạo vét kênh rạch, kết hợp với chỉnh trang đô thị; giải tỏa các khu nhà lụp xụp trên kênh rạch.

-              Hoàn thiện các cơ chế chính sách liên quan đến việc quản lý chất thải rắn. Triển khai cơ bản quy hoạch xử lý chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

- Triển khai hiệu quả Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2017 về ban hành Kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020; đầu tư đồng bộ hệ thống thu gom, phân loại chất thải rắn tại nguồn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của Chương trình.

b) Sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên

Tiếp tục đưa công tác quản lý đất đai ngày càng đi vào trật tự, kỷ cương, nề nếp. Rà soát, cải cách hành chính, đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án đã giao đất, cho thuê đất và xử lý kịp thời đối với các dự án chậm triển khai nhằm sử dụng hiệu quả quỹ đất phục vụ cho đầu tư.

c) Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng

Triển khai hiệu quả Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2017 về ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn Quận 8 giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Nâng cao nhận thức, năng lực các tổ chức liên quan, cán bộ công chức, doanh nghiệp và vai trò của cộng đồng trong chiến lược ứng phó, thích nghi với biến đổi khí hậu.

- Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền về bảo vệ môi trường, đảm bảo 100% người dân được tuyên truyền, có hiểu biết về bảo vệ môi trường và áp dụng những hành vi bảo vệ môi trường đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày.

- 75% các tuyến đường, vỉa hè, tuyến kè, dạ cầu cơ bản được tăng cường trồng cây, phủ xanh.

- Phấn đấu vận động 1.953 hộ gia đình có nhà vệ sinh thoát trực tiếp xuống kênh, rạch thực hiện trang bị công trình hầm tự hoại đúng quy chuẩn.

- Thực hiện di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, không phù hợp quy hoạch và có nguy cơ cháy nổ xen cài trong khu dân cư.

- 100% cán bộ, công chức các phòng, ban, đoàn thể thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường được tập huấn, tuyên truyền phổ biến kiến thức về chủ động phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm nâng cao năng lực cho cộng đồng về quản lý rủi ro thiên tai.

2.4. Thực hiện chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2016 - 2020

- Tập trung thực hiện các giải pháp xóa giảm ngập cấp bách, nạo vét có trọng tâm, trọng điểm để phát huy hiệu quả giảm ngập.

- Đôn đốc xử lý các vị trí lấn chiếm kênh rạch và các vị trí thi công ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước. Tiếp tục triển khai các dự án xây dựng mép bờ cao kênh – rạch trên địa bàn phường.

2.5. Thực hiện chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị giai đoạn 2016 - 2020.

- Tập trung di dời và tổ chức lại cuộc sống của người dân đang sống trên và ven kênh, rạch; hỗ trợ nhà đầu tư xây dựng mới, thay thế chung cư cũ hư hỏng, xuống cấp. Xây dựng, nâng cấp các khu dân cư hiện hữu gắn với chỉnh trang đô thị; xây dựng, phát triển các khu đô thị mới đồng bộ, văn minh, hiện đại.

- Rà soát những quỹ đất hiện có, nguồn nhà, đất dôi dư từ chương trình di dời các cơ sở sản xuất ô nhiễm, các doanh nghiệp thực hiện tái cơ cấu, xử lý tài sản nhà đất sử dụng không hiệu quả, những khu đất bị xử lý, thu hồi do vi phạm quy định về quản lý và sử dụng đất... để bán đấu giá đất tạo nguồn vốn thực hiện chương trình.

- Đề xuất chuyển đổi một phần nhà tái định cư không còn nhu cầu sử dụng sang nhà ở xã hội, dùng quỹ nhà xã hội này để giải quyết nhu cầu nhà ở cho các đối tượng không đủ điều kiện mua nhà ở thương mại, để giảm bớt áp lực về vốn ngân sách phải bồi thường cho các hộ dân phải di dời.

- Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và quản lý đất đai, thực hiện công khai quy hoạch. Kiện toàn chức năng nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước về phát triển đô thị, xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành để nâng cao hiệu quả quản lý.

3. Về giáo dục đào tạo:

- Triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển giáo dục và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội khóa XIII về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

- Tiếp tục xây dựng nền giáo dục - đào tạo Quận 8 phát triển đồng bộ, cân đối cơ cấu và quy mô, đa dạng hình thức học tập, đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, suốt đời, hướng tới “xã hội học tập”.

- Hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo tối thiểu các điều kiện dạy và học.

- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhằm bồi dưỡng cho học sinh phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, đáp ứng xu thế hội nhập, phát triển của đất nước.

- Tiếp tục đổi mới công tác tuyển dụng, đánh giá, sử dụng và bổ nhiệm cán bộ quản lý và giảng dạy. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý giáo dục. Tăng cường thực hiện thanh tra giáo dục; kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên có tư tưởng và hành vi đi ngược với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Tiếp tục củng cố và duy trì kết quả phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, đảm bảo tỷ lệ trẻ nhà trẻ và mẫu giáo ra lớp; đồng thời, tổ chức tốt công tác phòng, chống suy dinh dưỡng, chống béo phì, tỷ lệ giảm suy dinh dưỡng hàng năm từ 9% đến 10%; đầu tư xây dựng 01 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Phấn đấu 100% trường đủ điều kiện được kiểm định chất lượng giáo dục.

4. Về phát triển văn hóa, xây dựng con người:

- Xây dựng môi trường lành mạnh, hiện đại, văn minh, nghĩa tình, nếp sống văn hóa, tôn trọng pháp luật, kỷ cương, tác phong công nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nhân rộng các mô hình xây dựng Gia đình Văn hóa, Gia đình Thể thao; Khu phố Văn hóa; Cơ quan, Đơn vị Văn hóa, Phường Văn minh Đô thị.

- Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra các hoạt động văn hóa trước, trong và sau tết Nguyên đán năm 2019 trên địa bàn quận.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động xây dựng các mô hình văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội theo tinh thần Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị góp phần xây dựng “môi trường văn hóa lành mạnh” tại khu dân cư.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục “Hành trình đến với di tích, di sản”. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về việc bảo quản, tu bổ tôn tạo các di tích lịch sử cấp quốc gia.

- Tạo sân chơi lành mạnh thông qua việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, sinh hoạt hè với các trò chơi dân gian, trò chơi trí tuệ, ca múa nhạc; tổ chức các loại hình sân chơi phục vụ tại chỗ hàng tuần nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, học tập; đẩy mạnh chiêu sinh các lớp năng khiếu, đa dạng các bộ môn; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lối sống, đạo đức của các em học sinh trên địa bàn Quận 8.

- Đẩy mạnh phát triển thể dục thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao. Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị thi đấu để tổ chức tốt các hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn. Triển khai công tác tập huấn, thi đấu, tham gia thi đấu tốt các sự kiện thể thao của thành phố, giải quốc gia và quốc tế. Tiếp tục xã hội hóa trong lĩnh vực đầu tư hoạt động thể thao cơ sở.

5. Về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân:

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến y tế và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Triển khai kế hoạch thực hiện đề án “Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới”. Tiếp tục xây dựng và thực hiện đề án Bác sĩ gia đình có khám BHYT, từng bước rút kinh nghiệm, đi vào nề nếp, nâng cao chất lượng điều trị và quản lý.

- Thực hiện dự phòng toàn diện và có trọng điểm ưu tiên phòng chống các bệnh truyền nhiễm gây dịch nguy hiểm, đặc biệt là các bệnh mới phát sinh. Chủ động phòng chống các bệnh không lây nhiễm, các bệnh do lối sống có hại cho sức khỏe. Tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm.

- Tăng cường công tác truyền thông nguy cơ, truyền thông tại ổ dịch cung cấp kiến thức về phòng chống dịch bệnh cho người dân với nhiều nội dung và hình thức phong phú đa dạng cả về nội dung và hình thức, đặc biệt là khu vực nhà trọ, trường học, nhóm trẻ và công ty xí nghiệp khu vực có nguy cơ cao. Chủ động phòng chống các bệnh lây nhiễm, các bệnh do lối sống có hại cho sức khoẻ. Tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm.

6. Đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội:

- Tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách về việc làm để các đơn vị, các thành phần kinh tế cùng có trách nhiệm trong việc hỗ trợ người lao động gia nhập thị trường lao động. Hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở thị trường nước ngoài.

- Theo dõi tình hình lao động trong các doanh nghiệp, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chính sách lao động đối với người lao động mất việc; đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ người lao động nhanh chóng tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống. Triển khai và giải quyết các chính sách liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp; tăng cường công tác hỗ trợ đào tạo nghề, tư vấn - giới thiệu việc làm cho người lao động thất nghiệp để người lao động nhanh chóng quay trở lại làm việc.

- Tiếp tục thực hiện chương trình nâng cao chất lượng đào tạo nghề giai đoạn 2016 - 2020. Triển khai hiệu quả đào tạo nghề cho người khuyết tật, đào tạo nghề công tác xã hội; đề án hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm.

- Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững; phát triển các dịch vụ xã hội cơ bản, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người nghèo, người cận nghèo thông qua thực hiện các chính sách ưu đãi xã hội và an sinh xã hội. Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư cho mục tiêu giảm nghèo bền vững.

- Tăng cường chăm lo cho đối tượng chính sách có công; vận động sự ủng hộ của cơ quan, đơn vị và nhân dân xây dựng mới nhà tình nghĩa, vận động tặng sổ tiết kiệm… cho các đối tượng chính sách.

- Tiếp tục khảo sát thực trạng thiếu hụt các chiều xã hội của hộ nghèo, hộ cận nghèo để có giải pháp hỗ trợ phù hợp.

- Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình an sinh xã hội, bao gồm các chương trình, đề án về nghề công tác xã hội, người lang thang xin ăn, người cao tuổi, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người khuyết tật và đối tượng bảo trợ xã hội.

- Triển khai thực hiện tốt kế hoạch xây dựng, giữ vững phường phù hợp trẻ em thuộc Quận 8; các chính sách, chế độ chăm lo cho trẻ em, nhất là trẻ em thuộc các diện bảo trợ, có hoàn cảnh khó khăn. Đảm bảo 100% trẻ em dưới 06 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế và trẻ 6 tuổi được vào lớp 1.

- Thực hiện tốt chương trình vì sự tiến bộ của phụ nữ; từng bước bảo đảm bình đẳng giới trong mọi phương diện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội; thu hẹp khoảng cách giới, xoá dần định kiến về giới trong đời sống xã hội.

7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 - 2020, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước theo hướng tinh gọn; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển bền vững và hội nhập kinh tế của Quận 8 .

- Cải cách thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước và trong nội bộ từng cơ quan hành chính nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính.

- Tiếp tục đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện thống nhất và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tập trung tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả nhằm tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ nhân dân. Tiếp tục mở rộng ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục duy trì, mở rộng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và dịch vụ công mức độ 4. Công khai minh bạch 100% thủ tục hành chính. Thông tin quy hoạch chi tiết trên nền GIS bằng thiết bị di động thông minh. Phấn đấu tỷ lệ hài lòng của người dân trên 98%.

- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan  đơn vị nhà nước trong việc chấp hành và thực hiện các quy định pháp luật khiếu nại, luật tố cáo được quan tâm, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại các Phòng ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân 16 phường và trường học.

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020 cho cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025.

- Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm ổn định chính trị, xã hội. Xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm để củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, để phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng.

8. Về giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vững chắc

- Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về quốc phòng - an ninh, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng quốc phòng - an ninh trong chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nắm chắc tình hình, âm mưu và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bọn cơ hội chính trị; thường xuyên tổ chức tập luyện theo phương án, kiểm tra thực hiện chế độ trực và duy trì trạng thái sẵn sàng lực lượng trên địa bàn quận.

- Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng quy định, tổ chức diễn tập phòng, chống biểu tình gây rối bạo loạn, diễn tập phòng thủ theo kế hoạch, triển khai và thực hiện có hiệu quả chính sách hậu phương quân đội đối với các đối tượng chính sách, bộ đội xuất ngũ, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ.

- Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả, đảm bảo tuyệt đối an toàn các lễ hội, sự kiện chính trị quan trọng, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các hoạt động vi phạm pháp luật, không để xảy ra tình hình phức tạp, đột biến bất ngờ; đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị trật tự xã hội trên địa bàn.

- Tăng cường các mặt công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm nhằm kéo giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; phấn đấu kéo giảm 5% án cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản so với cùng thời gian liền trước; điều tra khám phá phấn đấu các án đạt tỷ lệ từ 70% trở lên. Chủ động phòng, chống ngăn chặn hiệu quả sự gia tăng các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên, phấn đấu giảm dần số vụ phạm tội mỗi năm. Đẩy mạnh công tác kiểm tra xử lý các vi phạm về quy tắc an toàn phòng cháy chữa cháy, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phối hợp quản lý chặt các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Chuyển hóa dứt điểm số tụ điểm phức tạp về ma túy hiện còn trên địa bàn quận (Phường 12, 14). Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát lập lại trật tự an toàn giao thông, kiểm tra nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng lề đường; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông của các tầng lớp nhân dân, góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông trên địa bàn, phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 03 mặt, giảm tình trạng ùn tắc giao thông tại các tuyến đang tiến hành thi công, không để xảy ra tình trạng tụ tập đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng.

Trên đây là Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 8./.

Văn phòng HĐND và UBND Quận 8

 


Số lượt người xem: 1952    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm