SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
7
1
9
4
6
2
Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị 20 Tháng Tám 2018 9:45:00 SA

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 8 NĂM 2018

1. Đẩy mạnh thực hiện công tác vận động hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Rà soát, đối chiếu số liệu doanh nghiệp và hộ kinh doanh thực tế trên địa bàn nhằm chống sót hộ, chống thất thu ngân sách. Tiếp tục vận động, hướng dẫn các chợ thực hiện kế hoạch vận động xây dựng chợ theo hướng “Văn minh thương nghiệp”, hướng dẫn Ban Quản lý các chợ triển khai phổ biến, tuyên truyền, ghi sổ theo dõi nguồn gốc hàng hóa đến tiểu thương, quản lý nguồn gốc thực phẩm. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý thị trường; tập trung các biện pháp chống hàng gian, hàng giả, gian lận thương mại góp phần bình ổn giá cả thị trường như sữa, dụng cụ học sinh, lương thực thực phẩm. Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn Quận 8. Tổ chức hội nghị tập huấn về Luật Du lịch và các quy định của pháp luật về du lịch có liên quan đến cán bộ công chức quản lý Nhà nước về du lịch và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch.

2. Điều hành sử dụng ngân sách theo đúng dự toán được duyệt và quy định của Luật ngân sách nhà nước, phù hợp với khả năng thu ngân sách, sử dụng các nguồn kinh phí chưa phân bổ và dự phòng ngân sách theo đúng quy định. Tăng cường công tác quản lý thu thuế, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, rà soát đôn đốc, thu nộp thuế kịp thời. Phát huy tốt vai trò của Hội đồng tư vấn thuế phường trong công tác quản lý thuế theo quy định, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện thu ngân sách trên địa bàn.

3. Tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư về tiến độ xây dựng quỹ nhà để bố trí tái định cư cho các hộ dân di dời nhà trên và ven kênh rạch thuộc địa bàn Quận 8. Tổ chức điều tra xã hội học đối với các tuyến kênh rạch còn lại trên địa bàn Quận 8 và thực hiện công tác chuẩn bị cho việc lập Phương án bồi thường di dời nhà trên và ven Bờ Nam Kênh Đôi và Bờ Bắc Kênh Đôi. Thẩm tra các dự án QH 1/500: Khu Chung cư Bình An Phường 7, Khu Thương mại Căn hộ Phường 16. Tuyên truyền, vận động, các hộ dân trên các tuyến đường chính của quận kinh doanh không lấn chiếm lòng, lề đường. Tăng cường giám sát địa bàn, phát hiện kịp thời các trường hợp xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn Quận 8. Làm việc với các Sở, ngành thành phố liên quan việc giải quyết vướng mắc, khó khăn về bàn giao hạ tầng kỹ thuật một số dự án trên địa bàn Quận 8.

4. Tiếp tục thực hiện mé nhánh, cắt tỉa cây xanh đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão; đồng thời, có ý kiến với Khu Quản lý giao thông đô thị số 4 về các khu vực, tuyến đường cần bổ sung cây xanh. Tập trung giám sát các điểm mất vệ sinh đã chuyển hóa, đề xuất xử lý kịp thời. Triển khai Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tiến hành tổ chức đấu thầu công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn Quận 8. Tiếp tục vận động bàn giao mặt bằng và thực hiện quyết toán đối với các dự án. Rà soát, tổng hợp các dự án có nhu cầu tái định cư giai đoạn 2018 - 2020. Đôn đốc các chủ đầu tư về tiến độ xây dựng quỹ nhà để bố trí tái định cư cho các hộ dân di dời nhà trên và ven kênh rạch thuộc địa bàn Quận 8.

5. Tuyên truyền và tổ chức các ngày lễ kỷ niệm: Kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2018) và 13 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2018); Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018); Kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2018); Kỷ niệm 73 năm ngày thành lập ngành văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2018); Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018) và Lễ Trao huy hiệu Đảng đợt 02/9. Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tổ chức Hội nghị Tổng kết 05 năm thực hiện xây dựng tuyến đường Văn minh – Mỹ quan đô thị, tuyến kênh Xanh – Sạch – đẹp, giai đoạn 2013 – 2018. Tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh dễ phát sinh tệ nạn xã hội, các ngành nghề như karaoke, thu âm, ghi âm…; kiểm tra hoạt động kinh doanh các đại lý internet cách trường học dưới 200 mét. Phấn đấu kéo giảm 100% điểm kinh doanh trò chơi điện tử có phát sinh tệ nạn cờ bạc trên địa bàn Quận 8.

6. Khảo sát thực tế nhu cầu mua sắm tài sản trang thiết bị chuẩn bị năm học 2018 - 2019. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp quận năm 2018. Tổ chức Hội nghị ký kết Liên tịch phối hợp trong công tác tập trung người ăn xin, người sống nơi công cộng không có nơi cư trú ổn định ở địa bàn giáp ranh giữa Quận 5 và Quận 8. Thực hiện Kế hoạch Kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, quản lý và sử dụng các nguồn Quỹ cho vay giải quyết việc làm (Quỹ 61), Quỹ Xóa đói giảm nghèo (Quỹ 140), Quỹ giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố (Quỹ 34) trên địa bàn Quận 8 đối với Ủy ban nhân dân 16 phường. Phối hợp Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh thẩm định, cấp mới, tái thẩm định GPP. Tiếp tục kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh tại các phường. Thực hiện Kế hoạch hướng dẫn điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chợ. Tiếp tục kiểm tra các doanh nghiệp, hộ kinh doanh sản xuất, chế biến thực phẩm trên địa bàn Quận 8.

7. Tăng cường công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tội phạm, kéo giảm các vụ phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông; tăng tỷ lệ khám phá án. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng không đúng theo quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng yếu trên địa bàn quận. Tổ chức xét duyệt nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2019. Đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông ổn định trong mọi tình huống không để bị động bất ngờ, tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả các sự cố xảy ra tại các tuyến đường, tuyến cầu trọng điểm, không để dẫn đến ùn tắc kéo dài trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra và đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống cháy, nổ; kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy nổ tại các khu dân cư, chung cư, nhà cao tầng...

8. Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ. Tiếp tục thực hiện Đề án về chính sách tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc Quận 8 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt; triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi: “Cán bộ, công chức, viên chức cụm thi đua II Thành phố chung tay Cải cách hành chính”. Rà soát và tập trung giải quyết đơn thư, xử lý thông tin đường dây nóng, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân. Tổ chức tập huấn luật bảo hiểm xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Quận 8 (tập trung vào đối tượng người Chăm và người Hoa).

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Quận 8./.

Văn phòng HĐND và UBND Quận 8

 


Số lượt người xem: 1032    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm