SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
6
9
2
0
1
3
Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị 06 Tháng Giêng 2017 11:15:00 SA

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI QUẬN 8 NĂM 2017

I. BỐI CẢNH THẾ GIỚI, TRONG NƯỚC VÀ QUẬN 8:

Tình hình thế giới năm 2017 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới có thể tăng trưởng cao hơn năm 2016 nhưng tốc độ phục hồi chậm, không đồng đều và nhiều rủi ro. Giá một số mặt hàng cơ bản và dầu thô vẫn ở mức thấp. Cạnh tranh giữa các nước lớn ở khu vực diễn ra gay gắt. Tình hình biển Đông tiếp tục diễn biến khó lường. Trong nước, tình hình chính trị - xã hội, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát sẽ tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế.

Ở trong nước, những nỗ lực của Chính phủ trong việc thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp sẽ tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp trong khi thế giới đang bước vào Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đây là cơ hội để các nước đang phát triển tiếp thu công nghệ tiên tiến, đồng thời cũng tạo ra sự cạnh tranh giữa các khu vực và nền kinh tế. Sự kiện Brexit và sự suy giảm tăng trưởng kinh tế Trung Quốc và xu hướng tăng giá của đồng đô la Mỹ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến xuất khẩu. Việc thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế, nhất là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mở ra nhiều cơ hội thuận lợi, cũng đặt ra không ít những khó khăn, thách thức.

Về phía Quận 8, tuy kinh tế thành phố nói chung và Quận 8 nói riêng đã có dấu hiệu phục hồi nhưng sức cạnh của nền kinh tế và bản thân doanh nghiệp còn thấp, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ và vừa khó cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Nguồn thu ngân sách nhà nước trong năm 2017 được dự báo sẽ bị ảnh hưởng do việc thực hiện miễn giảm các loại thuế theo lộ trình hội nhập quốc tế đã cam kết. Hạ tầng chưa hoàn thiện, nhu cầu đầu tư lớn trong khi Thành phố chưa đủ nguồn lực bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn, huy động nguồn lực đầu tư xã hội còn khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo cao, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, tình trạng ùn tắt giao thông thường xuyên tại các vị trí các cầu trên địa bàn vào giờ cao điểm chưa thể giải quyết ngay. Các thế lực thù địch tiếp tục chống phá quyết liệt...

Năm 2017 là năm thứ 2 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020; là năm đầu triển khai Luật NSNN năm 2015 và cũng là năm đầu của thời kỳ ổn định NSNN giai đoạn 2017-2020, nên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn 2016-2020 và các mục tiêu chiến lược tài chính đến năm 2020. Quận 8 triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục khởi sắc nhưng vẫn còn tiềm ẩn các vấn đề khó lường trước.

II. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017:

1. Mục tiêu tổng quát:

Nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững. Thực hành tiết kiệm, sử dụng ngân sách hiệu quả cao. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với chỉnh trang đô thị, kiềm chế và giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Bảo đảm an sinh xã hội và tiếp tục nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo đảm quốc phòng – an ninh. Cải cách hành chính mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

2. Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2017:

- Tỷ trọng dịch vụ - thương mại chiếm trên 70%; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 29%.

- Thu ngân sách nhà nước đạt 100% chỉ tiêu pháp lệnh và phấn đấu vượt 6% chỉ tiêu pháp lệnh năm 2017.

- Cải tạo, sửa chữa điểm sinh hoạt của 04 khu phố, đạt 97/97 khu phố có địa điểm sinh hoạt ổn định.

- Phấn đấu kéo giảm 1,2% tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn quận.

- Giới thiệu và giải quyết việc làm cho 9.000 lao động trở lên. Xây dựng mới 137 phòng học (62 phòng học mầm non, 30 phòng tiểu học, 45 phòng THCS).

- Bám sát chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội về hiệu suất đào tạo các bậc học và chuẩn giáo viên ở các ngành học, bậc học.

- Nâng chất đối với 81 khu phố đạt chuẩn khu phố văn hóa và 07 Phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

- Xây dựng đô thị xanh sạch đẹp, phát động các cơ quan, đơn vị và nhân dân tích cực tham gia trồng cây tạo thêm mảng xanh.

- Mật độ cây xanh đạt 0,7m2/người. Tỷ lệ trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt 97%.

- Tiếp tục duy trì tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 100%.

- Tăng cường quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; phát hiện kịp thời và xử lý theo đúng quy định 100% các trường hợp không phép, sai phép; kiểm tra và kiên quyết xử lý, giải tỏa các điểm kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường, chợ tự phát.

- Phấn đấu kéo giảm t 5% trở lên số vụ phạm pháp hình sự; khám phá các vụ án hình sự đạt trên 70%.

- Phấn đấu kéo giảm trên 50% số đối tượng liên quan đến mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại 4 điểm phức tạp được xác định tại Phường 12, 14. Lắp đặt camera an ninh tại địa bàn trọng điểm của 03 phường phức tạp về ma túy.

- Hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2 cấp quận, phường. 100% cán bộ công chức được tạo điều kiện học tập chuyên môn nghiệp vụ và chính trị; được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ít nhất 1 lần/năm.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục duy trì áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong việc tiếp nhận thủ tục hành chính đối với lĩnh vực cấp phép xây dựng, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, vệ sinh an toàn thực phẩm, bản sao hộ tịch, nội quy lao động. Công khai minh bạch 100% thủ tục hành chính, thông tin quy hoạch chi tiết.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2017:

1. Phát triển kinh tế ổn định, tăng trưởng bền vững, nâng cao hiệu quả hoạt động các thành phần kinh tế để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo định hướng “Dịch vụ, thương mại – công nghiệp sạch” gắn với từng bước khôi phục và phát triển truyền thống kinh tế “trên bến dưới thuyền” mang tính hiện đại.

Trưởng Phòng Kinh tế Quận 8 chủ trì phối hợp với Chi cục Thuế, Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 8, các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các phường tham mưu Ủy ban nhân dân quận triển khai các nội dung sau:

- Tỷ trọng dịch vụ - thương mại chiếm trên 70%; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 29%;

- Tiếp tục thực hiện Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng “Dịch vụ - Thương mại – Công nghiệp sạch”. Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 7%; giá trị sản xuất dịch vụ: 25%; doanh thu thương mại - dịch vụ tăng 40%; kim ngạch xuất khẩu tăng 10% so với năm 2016.

- Tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; hỗ trợ thị trường theo Nghị quyết 13/NQ–CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, thúc đẩy tăng trưởng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn vay ngân hàng và các hình thức huy động vốn khác để đầu tư phát triển kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, giải phóng được lượng hàng tồn kho của doanh nghiệp và dịch vụ; phấn đấu hỗ trợ vốn vay ít nhất 1.000 tỷ đồng. Tăng cường tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp giữa doanh nghiệp với chính quyền Quận 8 theo chuyên đề về vốn, khoa học công nghệ, thủ tục thuế, bảo hiểm xã hội… thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trợ doanh nghiệp tranh thủ các nguồn vốn kích cầu đầu tư, Quỹ đầu tư phát triển của thành phố để phát triển sản xuất – kinh doanh.

- Thực hiện kế hoạch vận động chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp, phấn đấu đến năm 2020 xây dựng 8.000 doanh nghiệp; 10.000 hộ kinh doanh có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, trong đó có khoảng 10% - 15% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo; góp phần thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Quận 8.

- Phối hợp cung cấp thông tin về thị trường, ngành hàng, các quy định, rào cản của thị trường xuất khẩu, thông tin tuyên truyền về các Hiệp định FTA, Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), Hiệp định TPP, các điều kiện kinh doanh, quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu phù hợp với thông lệ quốc tế.  

- Hỗ trợ Hội doanh nghiệp Quận 8, Hội sinh vật cảnh Quận 8 vận động phát triển hội viên, tạo mối quan hệ hợp tác, liên doanh, liên kết, xúc tiến thương mại và đầu tư, mở rộng thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp thông tin thị trường, chính sách kinh tế.

- Triển khai phương hướng, nhiệm vụ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016 - 2020, khuyến khích thành lập Hợp tác xã, tổ hợp tác trong mọi lĩnh vực, ngành nghề, phấn đấu tốc độ tăng trưởng doanh thu khu vực kinh tế tập thể tăng bình quân 12 –  15% năm. Hỗ trợ thành lập hợp tác xã mới, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã, tiếp cận các nguồn vốn tín dụng và Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, nhằm tạo điều kiện cho các hợp tác xã hoạt động ổn định và phát triển. Xây dựng hệ thống thông tin về kinh tế tập thể, tổ chức tham quan học tập các mô hình hợp tác xã tiêu biểu.

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực điện lực. Thực hiện tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

- Phối hợp Sở Khoa học - Công Nghệ thành phố thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoa học công nghệ và hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu ứng dụng đổi mới công nghệ thiết bị, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm hiện đang có lợi thế về thị trường - lao động để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế của quận.

- Tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá, gian lận thương mại, đầu cơ, buôn lậu; đẩy mạnh phát triển mạng lưới phân phối bán buôn và bán lẻ; kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh động vật.

- Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập đảm bảo đúng quy định pháp luật (kiểm tra không quá 01 lần/năm/doanh nghiệp, hộ kinh doanh, trừ trường hợp cần thiết) và tránh trùng lặp, chồng chéo giữa các đơn vị; đồng thời, tuyên truyền, phổ biến khuyến khích doanh nghiệp tự kiểm tra, chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

- Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế. cải tiến quy trình liên thông trong cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế cho hộ kinh doanh. Tăng cường kiểm tra sau đăng ký kinh doanh. Thường xuyên rà soát, đối chiếu số liệu đăng ký kinh doanh với số liệu lập bộ của cơ quan Thuế, có biện pháp xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

- Tăng năng lực quản lý và khai thác chợ, hỗ trợ tiểu thương; triển khai công tác đấu thầu chợ Bình Đông Phường 14. Tác động, hỗ trợ chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ khai thác các dự án phát triển siêu thị, trung tâm thương mại theo quy hoạch; Định hướng các khu vực chuyên doanh, dịch vụ phụ trợ Trung tâm Thương mại Bình Điền, Cảng sông Phú Định; Phát triển hệ thống bán buôn, bán lẻ, trên địa bàn. Tiếp tục hoàn thiện mô hình quản lý nhà nước các chợ sau đấu thầu. Tổ chức sắp xếp kinh doanh vào các chợ truyền thống còn sạp trống hoặc bố trí khu vực cho tạm kinh doanh phù hợp, đồng thời tăng cường công tác xử phạt vi phạm trật tự lòng lề đường, không để tái lấn chiếm. Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động  xây dựng “Chợ theo hướng Văn minh – Thương nghiệp”. Tổ chức Hội Hoa xuân Quận 8 năm 2017.

Đội trưởng Đội Quản lý thị trường 8B phối hợp các ngành chức năng quận tăng cường quản lý thị trường, kiểm soát giá cả, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, tăng giá, nhất là đối với lương thực, thực phẩm; kiểm tra việc đo lường, chất lượng hàng hóa, ghi nhãn hàng hóa của các cơ sở sản xuất – kinh doanh bán buôn, bán lẻ để phát hiện các thủ đoạn gian lận về giá hoặc lợi dụng đo lường, đóng gói để trục lợi với người tiêu dùng; phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh về hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đảm bảo cho các cơ sở sản xuất của quận phát triển. Tăng cường công tác kiểm tra phòng, chống dịch bệnh động vật, xử lý có hiệu quả các hành vi vi phạm về chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật, các sản phẩm động vật trái phép; giải quyết có hiệu quả các điểm nóng kinh doanh gia cầm sống trên địa bàn. Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ đúng các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, giết mổ, chế biến thực phẩm, bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Trưởng Trạm Thú y Quận 8 chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân phường đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; chuẩn bị mọi nguồn lực cần thiết để có thể ứng phó đối với  dịch cúm gia cầm; tổ chức lực lượng tăng cường kiểm tra, giám sát, chốt chặn và xử lý nghiêm tình hình vận chuyển, giết mổ, kinh doanh gia cầm sống trái phép trên địa bàn; tổ chức tiêu độc, khử trùng tại các chợ, cơ sở giết mổ, kinh doanh sản phẩm gia cầm trên địa bàn quận.

2. Tăng cường quản lý trong lĩnh vực tài chính và ngân sách; thực hiện tiết kiệm hiệu quả triệt để; triển khai thực hiện tốt chính sách giảm, giãn thuế; phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước năm 2017 ở mức cao nhất và đảm bảo phục vụ yêu cầu chi cho những nhiệm vụ trọng tâm và chủ yếu của địa phương.

Chi cục trưởng Chi cục Thuế Quận 8 chủ trì phối hợp với Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Thu ngân sách nhà nước đạt 100% chỉ tiêu pháp lệnh và phấn đấu vượt 6% chỉ tiêu pháp lệnh năm 2017.

- Đảm bảo tính đúng, tính đủ, kịp thời các khoản thu ngân sách theo chính sách, chế độ, có tính đến các chính sách miễn, giảm thuế, gia hạn nộp thuế theo quy định, cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

- Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nhân dân trên địa bàn quận về các quy định pháp luật trong lĩnh vực thuế (đặc biệt là các quy định pháp luật về mức tính tiền chậm nộp và các biện pháp cưỡng chế nợ thuế). Thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát, đối chiếu số liệu doanh nghiệp, hộ kinh doanh, để không xảy ra sót các trường hợp không lập bộ, chống thất thu thuế.

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế; phấn đấu thực hiện chỉ tiêu về số lượng, số thuế phải thu thêm hàng năm được giao. Kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế đạt 100%; đôn đốc kịp thời tiền thuế, tiền phạt qua thanh tra, kiểm tra vào ngân sách nhà nước; tuy nhiên, việc thanh tra, kiểm tra không quá 1 lần/năm/doanh nghiệp, trừ trường hợp cần thiết.

- Tăng cường các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thu thuế nợ đọng, Phân loại từng nhóm đối tượng nợ thuế, tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 kế hoạch tiếp xúc, làm việc với doanh nghiệp nợ thuế lớn để động viên, thuyết phục doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế. Kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định. Giao chỉ tiêu thu nợ thuế cho từng đội thuế, từng phường.

- Tiếp tục phát huy mô hình “Ngày Hội thu thuế” tai các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn; Tăng cường công tác cải cách hành chính thuế, phấn đấu 80% người nộp thuế hài lòng với dịch vụ của cơ quan thuế.

- Triển khai thực hiện các dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 và 4 (thực hiện 100% khai, nộp và hoàn thuế điện tử). Tập trung cải cách hành chính thuế Xây dựng và công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, bảo đảm ít nhất 90% hồ sơ hoàn thuế theo thời gian quy định. Phấn đấu 80% người nộp thuế hài lòng với dịch vụ của cơ quan thuế.

Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 chủ trì phối hợp Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quận 8 làm đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Tăng cường tính minh bạch, hiệu quả quản lý theo mục tiêu trong việc lập dự toán ngân sách, phân bổ, sử dụng ngân sách. Bố trí ngân sách nhà nước năm 2017 trên tinh thần tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách Nhà nước; bố trí chi đầu tư phát triển mức hợp lý, ưu tiên bố trí các nhiệm vụ quan trọng của quốc phòng - an ninh và thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã ban hành; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, rà soát các lĩnh vực, nhiệm vụ chi để bố trí có trọng tâm, trọng điểm và kết hợp với việc triển khai cơ chế hoạt động tự chủ của đơn vị sự nghiệp, gắn với lộ trình thực hiện giá dịch vụ sự nghiệp công. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Tổ chức điều hành dự toán ngân sách năm 2017 được giao theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, đảm bảo cân đối các nhiệm vụ chi thường xuyên, phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi, có kết dư ngân sách. Tăng cường công tác kiểm tra quản lý tài chính ngân sách, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

- Tổ chức điều hành chi ngân sách theo dự toán, sử dụng dự phòng ngân sách đúng quy định. Từng đơn vị sử dụng ngân sách chủ động cân đối kinh phí đã được giao để giải quyết những phát sinh nếu có; ngân sách quận chỉ bổ sung chính sách, chế độ, nhiệm vụ thực sự cấp thiết, không thể trì hoãn. Tăng cường công tác kiểm soát chi, thực hiện nghiêm túc việc công khai tài chính, kiểm tra, giám sát việc sử dụng tài chính, ngân sách. Tăng cường trách nhiệm thủ trưởng các đơn vị trong chấp hành dự toán ngân sách, tổ chức tốt công tác tự kiểm tra nội bộ.

- Tổ chức hướng dẫn các cơ chế tài chính cho công tác xã hội hoá, huy động vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển hoạt động các đơn vị sự nghiệp, giảm dần bổ sung ngân sách. Tiếp tục thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các quỹ đất công, tạo nguồn vốn bổ sung chi đầu tư phát triển. Hoàn tất các thủ tục và tiến hành tổ chức bán đấu giá các trụ sở cơ quan dôi dư theo kế hoạch để tạo vốn xây dựng các công trình trọng điểm theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố. Tổ chức tập huấn công tác quản lý tài chính, ngân sách, nghiệp vụ kế toán cho lãnh đạo và kế toán các cơ quan, đơn vị và phường.

- Căn cứ nguồn vốn đầu tư do Ủy ban nhân dân thành phố giao và khả năng ngân sách quận, tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa năm 2017.

3. Phát triển đô thị bền vững, xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu:

- Tăng cường quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; phát hiện kịp thời và xử lý theo đúng quy định 100% các trường hợp không phép, sai phép; kiểm tra và kiên quyết xử lý, giải tỏa các điểm kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường, chợ tự phát

- Tiếp tục duy trì tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 100%.

- Xây dựng đô thị xanh sạch đẹp, phát động các cơ quan, đơn vị và nhân dân tích cực tham gia trồng cây tạo thêm mảng xanh. Mật độ cây xanh đạt 0,7m2/người

- Cải tạo, sửa chữa điểm sinh hoạt của 04 khu phố

- Xây dựng mới 137 phòng học

Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 8 phối hợp Đội Thanh tra địa bàn          Quận 8, Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 8, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình Quận 8, các đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện các chỉ tiêu liên quan trên, trong đó, tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc và xây dựng trên địa bàn Quận 8, triển khai các đề án phát triển, kêu gọi đầu tư hệ thống cầu, đường giao thông, cấp thoát nước, thực hiện các công trình nâng cấp, từng bước nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng của quận.

- Thực hiện tốt công tác quản lý trật tự đô thị, quy chế phối hợp giữa Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8 với Thanh tra địa bàn Quận 8 trong công tác kiểm tra xây dựng, hạn chế tình trạng xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn. Chủ trì phối hợp các đơn vị thường xuyên tổ chức tuần tra, kiên quyết xử lý tình trạng xây dựng lấn chiếm kênh rạch để thực hiện việc nạo vét kênh rạch, kết hợp với chỉnh trang đô thị. Thường xuyên phối hợp Ủy ban nhân dân phường kiểm tra, giám sát công trình xây dựng theo giấy phép xây dựng, đơn đăng ký sửa chữa nguyên trạng. Kiên quyết xử lý dứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng theo đúng quy định.

Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường công tác quản lý đô thị trong lĩnh vực xây dựng giai đoạn 2015-2020 và các văn bản chỉ đạo của thành phố về công tác quy hoạch, xây dựng. Tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm tra, thường xuyên ra quân nhắc nhở, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường, hỗ trợ người dân có nhu cầu buôn bán di dời vào các chợ, tổ chức lại trật tự kinh doanh các khu chợ tự phát.

- Triển khai thực hiện quy hoạch chỉnh trang các khu dân cư theo quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 1/500 được duyệt, yêu cầu chủ đầu tư công bố quy hoạch tại địa điểm xây dựng. Hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2000, tổ chức công khai quy hoạch được duyệt (lập mới và điều chỉnh). Tiếp tục rà soát, điều chỉnh các quy hoạch ngành, quy hoạch hạ tầng; khẩn trương hoàn thiện xác định cốt nền, độ cao xây dựng trong các đồ án quy hoạch. Thực hiện hoàn chỉnh quy hoạch và kế hoạch phát triển nhà ở theo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, ưu tiên các dự án phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp. Xây dựng kế hoạch tổ chức tổng kiểm tra, rà soát, kiểm định và xây dựng lộ trình xử lý nhà nguy hiểm, hết niên hạn sử dụng trong khu vực đô thị, đặc biệt là các chung cư cũ, hư hỏng nặng trên địa bàn.

- Tiếp tục cải thiện, nâng cấp hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, tập trung đầu tư hoàn chỉnh các tuyến đường huyết mạch, đồng thời xây dựng các tuyến đường xương cá nối vào các tuyến đường chính để tăng khả năng kết nối giao thông, ưu tiên đầu tư phát triển lĩnh vực giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường. Tiếp tục thực hiện Chương trình chỉnh trang đô thị, di dời nhà trên và ven kênh rạch, tập trung dọc tuyến Kênh Đôi.

- Phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8 làm việc, đôn đốc các chủ đầu tư đang thực hiện các dự án trên địa bàn Quận 8 nhưng cho đến nay vẫn chưa đầu tư hoàn chỉnh hoặc đã đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ - thuật nhưng chưa bàn giao cho Quận 8 quản lý cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ việc đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng - kỹ thuật để tránh gây bức xúc kéo dài cho các hộ dân do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các dự án trên.

- Rà soát, điều chỉnh quy hoạch ở các khu vực dân cư bị ảnh hưởng bởi “dự án treo” , dự án chậm triển khai để giải quyết nhu cầu, quyền lợi của người dân về nhà đất (lưu ý, việc điều chỉnh cục bộ vẫn phải đảm bảo các chỉ tiêu quy hoạch tổng thể toàn quận, cũng như đáp ứng các phúc lợi công cộng của đô thị cho người dân trên địa bàn).

- Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và môi trường, duy trì và đảm bảo cung cấp 100% nước sạch, nước hợp vệ sinh, tăng cường công tác quản lý, đảm bảo mức giá nước hợp lý cho hộ dân sử dụng nước qua đồng hồ tổng trên địa bàn Quận 8; xóa triệt để các giếng nước ngầm còn lại trên địa bàn.

- Xây dựng kế hoạch tăng cường cây xanh trên các tuyến đường chính; đồng thời tăng cường kiểm tra việc thực hiện đảm bảo diện tích cây xanh theo quy hoạch ở các dự án đầu tư trên địa bàn. Tăng cường công tác xây dựng đô thị xanh sạch đẹp, phát động các cơ quan, đơn vị và nhân dân tích cực tham gia trồng cây tạo thêm mảng xanh tai cơ quan, gia đình.

- Chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Nâng cao hiệu quả xử lý tình huống, sự cố; áp dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả công tác thông báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh ứng phó thiên tai đến cộng đồng dân cư.

- Tiếp tục thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng trực tuyến qua mạng; thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, đảm bảo 100% hồ sơ đúng quy trình, quy định, đúng hạn, mức độ hài lòng của người dân trên 98%. Tiếp tục triển khai thực hiện thẩm định dự án đầu tư, thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trên địa bàn Quận 8 theo phân cấp đảm bảo 100% hồ sơ đúng quy trình, quy định, đúng hạn.

- Tập trung thực hiện các giải pháp giảm ngập cấp bách, nạo vét có trọng tâm, trọng điểm để phát huy hiệu quả giảm ngập. Đôn đốc xử lý các vị trí lấn chiếm kênh rạch và các vị trí thi công ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước; phối hợp xử lý các kênh rạch ô nhiễm môi trường. Phối hợp Ủy ban nhân dân 16 phường thường xuyên kiểm tra, tránh xảy ra tình trạng xây dựng công trình lấn chiếm hành lang sông, kênh, rạch, san lấp kênh, rạch trái phép, san lấp kênh rạch không thay thế bằng cống hộp, hồ điều tiết. Tăng cường kiểm tra, bảo trì, duy tu, sửa chữa hạ tầng phòng chống ngập úng, triều cường và sạt lở bờ sông, tiêu thoát nước cấp bách, xung yếu nhằm hạn chế nguy cơ hư hỏng cống ngăn triều tại thời điểm triều cường. đảm bảo phòng chống triều cường bảo vệ an toàn cho đời sống và sản xuất của người dân. Tiếp tục vận động thu Quỹ Phòng chống thiên tai tại các doanh nghiệp để xây dựng kinh phí hoạt động cho công tác này.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra thực tế tình hình quản lý, sử dụng, công tác bảo trì phần sở hữu chung, an toàn điện, an toàn phòng cháy và chữa cháy, hoạt động của Ban Quản trị nhà chung cư và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong quá trình bàn giao, vận hành nhà chung cư trên địa bàn Quận 8 theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2017. Theo dõi, kiểm tra và giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh trong công tác quản lý nhà chung cư; việc quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

- Thực hiện hỗ trợ hình thành trên 05 khu thương mại - dịch vụ: Dự án Trung tâm thương mại - Cao ốc Bình Đăng Phường 6 (Công ty TNHH MTV Xây dựng thương mại Sài Gòn 5); Dự án Khu dân cư Rạch Lào Phường 15 (Công ty TNHH Xây dựng và kinh doanh nhà Phú Nhuận); Dự án Trung tâm thương mại - dịch vụ - căn hộ Phường 14; Dự án Khu nhà ở - thương mại - dịch vụ - văn phòng Phường 7 (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lý Khương); Dự án Khu căn hộ cao cấp Giai Việt (Công ty Cổ phần Giai Việt); Dự án Công viên văn hóa Du lịch Thể thao phía Nam Tạ Quang Bửu Phường 4 (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ-Xây dựng-Kinh doanh nhà Vạn Thái); Dự án Chung cư Carina Phường 16 (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Sản xuất Hùng Thanh) góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của người dân trên địa bàn Quận 8.

- Tiếp tục thực hiện công tác hỗ trợ chủ đầu tư hoàn chỉnh hệ thống dịch vụ Cảng sông Phú Định; hỗ trợ hoàn thiện Trung tâm Thương mại Bình Điền; chuyển đổi cụm công nghiệp Bình Đăng thành khu thương mại - dịch vụ và khu dân cư; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đối thoại doanh nghiệp về chủ trương chuyển đổi, các cơ chế hỗ trợ di dời cơ sở vào khu công nghiệp tập trung, chuyển đổi ngành nghề kinh doanh phù hợp, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; triển khai các dự án đầu tư công hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh khu vực này.

Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 8 chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ngay từ khi lập dự án, thẩm định, bố trí vốn đầu tư, bảo đảm dự án đầu tư phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt trên địa bàn quận kể cả về tiến độ và chất lượng, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xử lý nghiêm các vi phạm, nếu vượt quá thẩm quyền đề xuất báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xử lý. Chống thất thoát, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong xây dựng cơ bản, đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ thi công.

Đề nghị Đội Thanh tra địa bàn Quận 8 thuộc Thanh tra Sở Xây dựng phối hợp với các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện các chỉ tiêu liên quan trên, trong đó, tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn kịp thời đối với những trường hợp xây dựng sai phép, vi phạm về an toàn xây dựng và ảnh hưởng đến môi trường; đề xuất cơ quan chức năng xử lý đúng quy định.

Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình Quận 8 làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung phấn đấu hoàn tất thủ tục pháp lý và triển khai thực hiện các công trình đã được thành phố ghi chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 bằng nguồn vốn ngân sách tập trung, nguồn vốn thành phố phân cấp cho quận.

- Tiếp tục chú trọng lĩnh vực đầu tư phát triển, cải thiện nâng cấp hạ tầng giao thông - hạ tầng đô thị, ưu tiên đầu tư phát triển lĩnh vực giáo dục – y tế, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội tiến tới phát triển bền vững. Tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông; phấn đấu giải ngân trên 99% kế hoạch vốn năm 2016, tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, trình duyệt dự án, tiến độ thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn quận.

- Nâng cao năng lực, trách nhiệm của chủ đầu tư trong lựa chọn đơn vị tư vấn, giám sát, thi công, chất lượng công tác đấu thầu, khắc phục tình trạng một số nhà thầu có năng lực kém, làm chậm tiến độ, chất lượng công trình không đảm bảo. Kịp thời phát hiện các sai sót trong công tác đầu tư xây dựng để chấn chỉnh, chống thất thoát, lãng phí.

            - Khẩn trương hoàn tất các bước đầu tư thực hiện dự án Mở rộng Bệnh viện Quận 8 để kịp tiến độ khởi công trong năm 2017; đồng thời, phối hợp với Bệnh viện Quận 8 để thống nhất về tiến độ triển khai dự án, quy mô cụ thể từng hạng mục của công trình nhằm đảm bảo sự đồng bộ giữa công tác xây lắp với việc nâng cấp trang thiết bị y tế nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ nhu cầu nhân dân.

- Phối hợp Phòng Quản lý đô thị Quận 8 khẩn trương thẩm định hồ sơ thiết kế -  kỹ thuật trình Ủy ban nhân dân Quận 8 phê duyệt đối với 06 Trụ sở phường đội Phường 1, 7, 8, 11, 13 ,14 để đầu tư thực hiện trong năm 2017.

Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, phấn đấu hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án, tập trung các nhiệm vụ:

- Ưu tiên bố trí vốn thực hiện công tác bồi thường các dự án trọng điểm gồm nâng cấp mở rộng đường Bình Đăng Phường 6, đường nối Chánh Hưng - Rạch Sông Xáng Phường 4, đường Bến Bình Đông, đường Bến Ba Đình, cầu Rạch Cát, Hệ thống thoát nước đường Rạch Cát – Mai Hắc Đế, các công trình chống ngập... Triển khai Chương trình Chỉnh trang đô thị, di dời và tái định cư, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven Kênh Đôi. Tập trung đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ dự án bồi thường dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư năm 2017, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt đơn giá và phương án bồi thường, xây dựng phương án tái định cư hợp lý, làm cơ sở để hiệp thương bồi thường; đồng thời phấn đấu giải quyết dứt điểm các dự án bồi thường còn tồn đọng, phục vụ công tác quyết toán công trình của chủ đầu tư như: Trung tâm lưu thông hàng hóa 1 (khu E - Nam Thành phố), Khu dân cư Bến Lức, Khu dân cư Bình Điền, Trung tâm thương mại Bình Điền.

- Củng cố tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực hoạt động của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng, nâng cao trách nhiệm của cán bộ nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ. Rút ngắn thời gian lập hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng nhưng đảm bảo đúng quy định; chủ động phối hợp Hội đồng Thẩm định giá thành phố (Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài chính thành phố) đẩy nhanh quá trình thẩm định, trình duyệt đơn giá bồi thường, phương án bồi thường dự án. Làm tốt công tác tham mưu đề xuất bố trí tái định cư, đảm bảo người dân có đời sống tốt hơn sau di dời.

- Phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền vận động người dân hiểu và đồng thuận với chủ trương dự án, chính sách bồi thường hỗ trợ, chấp hành việc di dời, giải tỏa để thực hiện dự án; đồng thời thực hiện tốt công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình thực hiện, kiên quyết cưỡng chế thu hồi đối với một số ít trường hợp cố tình không chấp hành, có những yêu sách bất hợp lý, không phù hợp quy định hiện hành. Thường xuyên phối hợp các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Sở, ngành thành phố, kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc cụ thể trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8 chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện các chỉ tiêu liên quan trên, trong đó, tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Phối hợp Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quận 8 rà soát, cải cách hành chính, đẩy nhanh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; phấn đấu giải quyết được khoảng 1.200 Giấy chứng nhận và tỷ lệ số thửa đất được cấp Giấy chứng nhận/tổng số thửa đất đạt khoảng 91,46% trong năm 2017. Rà soát các dự án nhà ở trên địa bàn Quận 8, các chủ đầu tư chưa hoàn tất công tác cấp Giấy chứng nhận cho người dân, phân tích, xác định nguyên nhân chưa được cấp Giấy chứng nhận thuộc trách nhiệm cơ quan, tổ chức nào, tham mưu xử lý.

- Tiếp tục rà soát đưa vào quản lý đối với các trường hợp đất phát sinh mới; đưa các khu đất đủ điều kiện để bán đấu giá tạo vốn xây dựng trụ sở; tiếp tục tổng hợp rà soát nhằm kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai thành phố sớm hướng dẫn xử lý đối với quỹ đất có nguồn gốc do Hợp tác xã nông nghiệp thay mặt nhà nước quản lý.

- Triển khai kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, xử lý các Dự án phát triển nhà ở và các mặt bằng kho bãi có dấu hiệu vi phạm như cho thuê lại, sử dụng không đúng mục đích cho phép. Tiếp tục theo dõi, giám sát, kiểm tra các khu đất có chấp thuận đầu tư trồng phong lan, nấm linh chi, đảm bảo việc sử dụng đất đúng mục đích đã cho phép, nếu phát hiện vi phạm phải kịp thời phát hiện, xử lý. Thực hiện Công tác xây dựng Bảng giá đất năm 2016.

- Triển khai kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, xử lý các Dự án phát triển nhà ở và các mặt bằng kho bãi có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố thu hồi các tổ chức tiếp tục vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai; tiếp nhận các kho bãi, thực hiện Công tác xây dựng Bảng giá đất năm 2016; kiểm tra tình hình sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn Quận 8.

-   Hoàn thành công tác đo đạc, thực hiện bàn giao các khu đất dôi dư sau khi thực hiện dự án có diện tích nhỏ cho Ủy ban nhân dân phường quản lý trước 30/4/2017, đề xuất làm  như đất giao thông, xây dựng vỉa hè, tiểu đảo, mảng xanh, khu nhà vệ sinh công cộng … nhằm tạo không gian xanh, tạo điều kiện sinh hoạt cho người dân trong khu vực.

- Rà soát các dự án không triển khai, chậm triển khai trên địa bàn quận; trên cơ sở đó, kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Lưu ý, đối với các dự án đã được Ủy ban nhân dân Thành phố thỏa thuận địa điểm đầu tư, công nhận chủ đầu tư: nếu thời gian gia hạn thực hiện dự án gần hết mà chủ đầu tư chưa triển khai thực hiện, tham mưu văn bản trình Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 để đôn đốc, nhắc nhở chủ đầu tư nếu không khẩn trương triển khai đầu tư thực hiện dự án Quận 8 sẽ kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố thu hồi văn bản chấp thuận địa điểm, chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư dự án. 

- Phối hợp đồng bộ với Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8, Phòng Quản lý đô thị Quận 8 trong việc tham mưu ban hành Thông báo, Quyết định thu hồi đất của các dự án trên địa bàn Quận 8; đồng thời, kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố hướng dẫn nội dung cụ thể về cách thể hiện các nội dung trong thông báo thu hồi đất, phấn đấu thực hiện khoảng 6.000 trường hợp cần thu hồi đất để phục vụ Chương trình Chỉnh tranh đô thị, di dời và tái định cư, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven kênh rạch trên địa bàn Quận 8; đẩy nhanh tiến độ thẩm định Phương án bồi thường đối với các dự án trên địa bàn Quận 8 có trong Kế hoạch sử dụng đất ngay sau khi Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 cung cấp Phương án.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường sâu rộng trong nhân dân bằng các hình thức: phát hành tờ bướm tuyên truyền đến người dân, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, thực hiện các hoạt động trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” kết hợp xây dựng nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị, các chương trình liên tịch... Tổ chức đăng ký và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ môi trường đơn giản, các biện pháp bảo vệ môi trường của các đơn vị sản xuất và dự án trên địa bàn; tăng cường công tác xử phạt vi phạm hành chính và giám sát việc thi hành Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm các quy định về kiểm soát ô nhiễm môi trường. Đẩy mạnh công tác quản lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại. Triển khai tốt việc thu phí vệ sinh, phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn thông thường; phối hợp Ủy ban nhân dân phường quản lý tốt lực lượng thu gom rác dân lập. Cải thiện đáng kể chất lượng vệ sinh đô thị, xử lý dứt điểm các điểm mất vệ sinh trên địa bàn 16 phường, không để phát sinh mới hay phát sinh trở lại những điểm đã tổng vệ sinh; thực hiện tốt công tác phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 tổ chức giám sát chất lượng vệ sinh môi trường trên địa bàn. Tiếp tục triển khai công tác vận động hộ dân thực hiện trang bị công trình hầm tự hoại đúng quy chuẩn đối với các hộ gia đình có nhà vệ sinh thoát trực tiếp xuống kênh, rạch.

- Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 kiến nghị Sở Công thương tiếp tục chủ trì, phối hợp với Sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân quận kiên quyết xử lý bằng biện pháp cưỡng chế buộc Công ty nước mắm Việt Hương Hải ngừng sản xuất, đảm bảo việc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Quyết định số 2583/QĐ-UB ngày 11/7/2003; đồng thời, tiến hành rà soát, lập danh sách và xây dựng lộ trình di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, không phù hợp quy hoạch và có nguy cơ cháy nổ xen cài trong khu dân cư trên địa bàn và hướng dẫn các cơ sở lập phương án di dời.

- Triển khai thực hiện Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016-2020. Tập trung thực hiện tốt chương trình chỉnh trang đô thị, di dời nhà lụp xụp trên và ven kênh rạch trên địa bàn quận. Triển khai chương trình phân loại rác tại nguồn trên toàn địa bàn quận.

- Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu theo Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Quận 8 triển khai Chương trình hành động số 34-CTrHĐ/TU ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Thành ủy và Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành kế hoạch chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường và Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020 trên địa bàn Quận 8.

Đề nghị Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 8 làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân 16 phường:

- Tăng cường chỉ đạo lực lượng vệ sinh thực hiện tốt, đảm bảo chất lượng công tác quét dọn vệ sinh, thu gom, vận chuyển rác, công tác vớt rác trên kênh Đôi - Tẻ - Tàu Hủ - Bến Nghé một cách đồng bộ, hiệu quả, tạo cảnh quan môi trường, xây dựng tuyến kênh xanh – sạch – đẹp; chăm sóc công viên cây xanh, tiểu đảo; chú trọng và làm tốt hơn nữa công tác nạo vét thoát nước và an toàn lao động; xây dựng, bảo trì hệ thống điện chiếu sáng dân lập trên địa bàn Quận 8.

- Tiếp tục quản lý quỹ căn hộ chung cư, nền đất tái định cư; hình thành và mở rộng các loại hình dịch vụ cho người dân tái định cư nhằm tạo môi trường sống thân thiện, văn minh, sạch – đẹp.

4. Tiếp tục thực hiện chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá, triển khai Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; quan tâm cải thiện mức sống cho các gia đình chính sách, dân nghèo, giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc của nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao. Tiếp tục giữ vững và nhân rộng việc xây dựng phường văn hóa; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện nếp sống văn minh – mỹ quan đô thị.

- Phấn đấu kéo giảm 1,2% tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn quận. Giới thiệu và giải quyết việc làm cho 9.000 lao động trở lên.

- Nâng chất đối với 81 khu phố đạt chuẩn khu phố văn hóa và 07 Phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt 97%.

- Bám sát chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội về hiệu suất đào tạo các bậc học và chuẩn giáo viên ở các ngành học, bậc học.

Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 làm đầu mối phối hợp với Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục thể thao, Nhà Thiếu nhi Quận 8 tham mưu tổ chức thực hiện các chỉ tiêu liên quan trên, trong đó, tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Tập trung tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ các sự kiện chính trị của quận và các ngày lễ lớn trong năm 2017. Nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa - nghệ thuật, tạo ra ngày càng nhiều sân chơi lành mạnh, sản phẩm chất lượng cao, đậm đà bản sắc dân tộc.

- Tăng cường công tác kiểm tra trên lĩnh vực văn hóa, kiểm tra đối với việc sử dụng, lắp đặt các biển hiệu, bảng quảng cáo có sử dụng điện; kiểm tra xử lý hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử trên địa bàn Quận 8.

- Thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào Vì thành phố “Văn minh – Sạch đẹp – An toàn”.

- Tiếp tục thực hiện công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hoá dân tộc, trùng tu, tôn tạo, quảng bá các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Quận 8. Tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao Quận 8:

- Đẩy mạnh phát triển thể dục thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao. Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị thi đấu để tổ chức tốt các hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn; nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho học sinh, giải thể thao học sinh, qua đó phát hiện bồi dưỡng tài năng thể thao, thực hiện mục tiêu đào tạo toàn diện về trí thức, thể chất và nhân cách; triển khai công tác tập huấn, thi đấu, tham gia thi đấu tốt các sự kiện thể thao của thành phố, giải quốc gia và quốc tế. Tiếp tục xã hội hóa trong lĩnh vực đầu tư hoạt động thể thao cơ sở.

- Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Quận 8 lần thứ VIII năm 2017 thông qua các hoạt động thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao cấp phường, quận nhằm đánh giá mức độ phát triển sự nghiệp thể dục thể thao của Quận 8, qua đó, thúc đẩy và nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao quần chúng, tuyển chọn lực lượng vận động viên vào hệ thống đào tạo vận động viên, huấn luyện viên các tuyến; đồng thời, tăng cường và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên môn, nâng cao trình độ tổ chức quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 8 phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt các nội dung cổ động trực quan sinh động, thông tin lưu động, thời sự triển lãm phục vụ các đợt sinh hoạt chính trị của quận; định hướng giá trị thẩm mỹ, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, giao lưu, sáng tạo các giá trị văn hoá tinh thần của nhân dân. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ phục vụ các sự kiện chính trị của quận, chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2017. Phát triển về số lượng và duy trì hoạt động các câu lạc bộ đội nhóm, văn hóa văn nghệ theo hướng chuyên nghiệp hoá. Nghiên cứu nâng chất lượng Bản tin hàng tháng, hoạt động thông tin tuyên truyền lưu động. Đẩy mạnh hỗ trợ hoạt động văn hóa cơ sở, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm văn hoá - thể thao phường trong phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao của địa phương. Hỗ trợ đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ tổ chức thiết chế nhà văn hóa thể thao phường, gắn với hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng. Đảm bảo về thời gian và nâng chất lượng Bản tin Quận 8 hàng tháng.

Giám đốc Nhà Thiếu nhi Quận 8 phối hợp với các ngành chức năng quận đẩy mạnh các hoạt động vui chơi, giải trí đại chúng cho thiếu nhi; duy trì các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu bằng những loại hình phù hợp, hấp dẫn, thu hút động đảo thiếu nhi tham gia. Tổ chức nhiều sân chơi cho thiếu nhi, phối hợp Hội đồng đội tổ chức các chương trình, hoạt động đoàn, đội và phong trào thiếu nhi trong nhà trường. Khai thác tốt các sân chơi được đầu tư xây dựng: khu vui chơi thiếu nhi Phường 5, Phường 7, Phòng chiếu phim 3D...Tiếp tục xã hội hóa đầu tư khu vui chơi cho thiếu nhi.

Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 8 làm đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 chỉ đạo các cơ quan chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện các chỉ tiêu liên quan trên, trong đó, tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách về lao động, việc làm, hỗ trợ đào tạo nghề; gắn kết cung cầu lao động thông qua các hoạt động sàn giao dịch việc làm, ngày hội nghề nghiệp. Theo dõi tình hình lao động trong các doanh nghiệp, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chính sách lao động đối với người lao động.

- Đẩy mạnh công tác phối hợp kiểm tra, phúc tra xử lý vi phạm pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội và tham gia hoạt động thanh tra về lao động của thành phố. Chủ động nắm bắt tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp; kịp thời xử lý, hạn chế thấp nhất các trường hợp tranh chấp lao động xảy ra. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp thông tin quản lý, phối hợp giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tạm thời trong các doanh nghiệp.

- Phối hợp thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp, tham gia tổ chức sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm Thành phố. Tăng cường các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề trên địa bàn 16 phường; nắm nhu cầu việc làm trong các đối tượng chính sách, xã hội, bộ đội xuất ngũ, hộ nghèo để kịp thời thông tin, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề. Thực hiện Dự án hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Phấn đấu giải quyết việc làm đạt chỉ tiêu 9.000 người, trong đó có khoảng 1.200 lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo.

- Thực hiện tốt Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng (sửa đổi), phong trào đền ơn đáp nghĩa; Cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng thu nhập gia đình chính sách hộ nghèo và hộ cận nghèo theo giai đoạn mới 2016 – 2020.

- Thực hiện chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội; tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên địa bàn dân cư và thông tin đến đối tượng thụ hưởng các chính sách, chủ trương mới của Nhà nước. Hỗ trợ hộ chính sách khó khăn cải thiện nhà ở, đào tạo nghề, học bổng, kịp thời trợ giúp khi hữu sự. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chi trả trợ cấp chính sách, bảo trợ xã hội tại 16 phường định kỳ và đột xuất.

- Thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững, trong đó, tập trung thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ và các giải pháp chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn theo giai đoạn mới 2016 - 2020, như: Hỗ trợ vốn vay để sản xuất kinh doanh thu hút lao động nghèo trên địa bàn, vay vốn mua bán nhỏ, đi làm việc nước ngoài, kịp thời giải ngân khi hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu vay vốn, tiếp tục cho vay ít nhất 24 tháng với những hộ mới thoát nghèo để đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập; hỗ trợ về giới thiệu và giải quyết việc làm, về đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, khảo sát nhu cầu học nghề và việc làm để tổ chức các lớp dạy nghề ngắn hạn cung cấp lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn, vận động các em tham gia học nghề miễn phí tại Trường nghiệp vụ nhà hàng Thành phố, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ chi phí học nghề cho các em tham gia các lớp dạy nghề; thực hiện các chính sách hỗ trợ về giáo dục, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, cấp phát học bổng, vận động các em bỏ học tiếp tục đến lớp hoặc tham gia các lớp dạy nghề ngắn hạn, vận động cơ quan, doanh nghiệp nhận đỡ đầu các trường khó khăn để các em học cho đến khi tốt nghiệp; quan tâm thực hiện chính sách hỗ trợ về y tế, kịp thời hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho những trường hợp khó khăn không có điều kiện khám chữa bệnh, đảm bảo 100% thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo có thẻ bảo hiểm y tế; quan tâm chăm lo hỗ trợ về nhà ở, vận động hỗ trợ xây dựng ít nhất 20 căn nhà tình thương, sửa chữa chống dột 30 căn, hỗ trợ vay vốn để hộ nghèo tự sửa chữa chống dột nhà ở; tiếp tục rà soát hỗ trợ các hộ nghèo còn thiếu phương tiện tiếp cận thông tin, kịp thời đề xuất hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho hộ gia đình chưa sử dụng các dịch vụ thu hình khác giúp hộ nghèo có điều kiện tiếp cận nhiều thông tin hơn; phấn đấu đến cuối năm 2017, cơ bản không còn diện chính sách hộ nghèo, cận nghèo.

- Tăng cường có hiệu quả công tác truyền thông, kiểm tra phòng, chống tệ nạn xã hội, quản lý người sau cai nghiện tại nơi cư trú, xử lý người nghiện ma túy trên địa bàn quận. Kiên quyết xử lý ngăn ngừa các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm lợi dụng, phát sinh tệ nạn xã hội mại dâm, ma túy trên địa bàn Quận. Đẩy mạnh thực hiện quản lý giúp đỡ người sau cai nghiện tại nơi cư trú, tập trung hỗ trợ giải quyết việc làm cho người hồi gia. Phối hợp tổ chức hướng dẫn, nhắc nhở các đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện Quy trình áp dụng  lập hồ sơ người nghiện ma túy theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ (Ban hành kèm theo Quyết định  số 1350/QĐ-UBND ngày 24 /3/ 2016 của Ủy ban nhân dân Quận 8); Quyết định số 26483/QĐ- SLĐTBXH ngày 24/10/2016 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố về ban hành quy trình tổ chức cai  nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Kiểm tra tính pháp lý hồ sơ đảm bảo đúng quy trình, kịp thời và đảm bảo thời gian chuyển Tòa án nhân dân quận.

- Đảm bảo tập trung 100% người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng và người tâm thần không có nơi cư trú nhất định trên địa bàn Quận 8 vào các trung tâm bảo trợ xã hội.

- Triển khai thực hiện tốt kế hoạch xây dựng, giữ vững phường phù hợp trẻ em thuộc Quận 8; các chính sách, chế độ chăm lo cho trẻ em, nhất là trẻ em thuộc các diện bảo trợ, có hoàn cảnh khó khăn. Đảm bảo 100% trẻ em dưới 06 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế và trẻ 6 tuổi được vào lớp 1. Tổ chức tốt hoạt động chăm sóc và bảo vệ trẻ em từ nguồn ngân sách và các nguồn tài trợ cấp. Phối hợp quản lý tốt các nguồn tài trợ chăm sóc trẻ em không để thất thoát; duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động các 03 Câu lạc bộ nuôi dạy trẻ khuyết tật thuộc Quận 8. Phấn đấu có 16/16 phường (đạt 100%) đạt chuẩn “Phường phù hợp trẻ em”.

- Thực hiện bình đẳng giới; phối hợp phổ biến Luật bình đẳng giới; tuyên truyền, kiểm tra “Vì sự tiến bô phụ nữ”; lồng ghép thực hiện nội dung bình đẳng giới trong công tác lao động, xã hội, giảm nghèo.

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 làm đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 phối hợp các sở - ngành thành phố; chỉ đạo các cơ quan chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện các chỉ tiêu liên quan trên, trong đó, tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn Quận 8 từ nay đến năm 2020. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: đổi mới tư duy giáo dục; đổi mới căn bản và toàn diện chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy – học tập, phương pháp kiểm tra – đánh giá, quản lý chất lượng giáo dục; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính giáo dục; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập cuộc sống; tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án về giáo dục.

- Duy trì và bảo đảm chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; mở rộng việc giữ trẻ từ 6 đến 18 tháng tuổi; thực hiện giáo dục trẻ khuyết tật học tập hòa nhập phù hợp với nhu cầu, khả năng của trẻ và điều kiện thực tế của địa phương; củng cố và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, xóa mù chữ; Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, lấy trẻ em là trung tâm và tăng cường các điều kiện nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non; chú trọng giáo dục hình thành các thói quen phù hợp với độ tuổi của trẻ em, với yêu cầu xã hội hiện đại và truyền thống văn hóa của dân tộc với các chuyên đề cụ thể phù hợp với đặc thù của đơn vị.

- Tăng cường công tác phân luồng, tư vấn hướng nghiệp và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông; đa dạng hóa hình thức học tập đáp ứng nhu cầu nâng cao hiểu biết và tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân; tăng cường các giải pháp tiếp tục giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, tăng tỷ lệ học sinh khá giỏi.

- Triển khai các hiệu quả Đề án phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông nhằm đảm bảo trang bị đầy đủ 4 kỹ năng ngoại ngữ cho học sinh, nâng cao hiệu quả Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”; tổ chức giáo dục đạo đức, kỹ năng thích ứng cuộc sống cho học sinh qua các môn học, hoạt động giáo dục.

- Giao quyền chủ động cho nhà trường trong việc chủ động cụ thể hóa phân phối chương trình học tập phù hợp từng lớp học cụ thể; đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng các phương pháp giảng dạy hiện đại của thế giới, tổ chức dạy học tích hợp, dạy học liên môn, các tiết học ngoài nhà trường, kết hợp lý thuyết và thực tiễn. Khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học và luyện kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn cho học sinh.

- Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong các bài giảng; chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, khai thác tối đa các tính năng của các thiết bị dạy học, phương tiện nghe nhìn, phòng học bộ môn; tiến hành đầy đủ các bài thực hành, thí nghiệm; gắn lý thuyết với thực tiễn. Từng bước xây dựng Trường Mầm non 19/5, Tiểu học Nguyễn Trung Ngạn đạt tiên tiến, hiện đại; xây dựng Trường Trung học cơ sở Lý Thánh Tông đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

- Tập trung đầu tư xây dựng mỗi cấp bậc học có ít nhất 01 trường thành trường tiên tiến, hiện đại, hội nhập và ít nhất 01 trường đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 1;

- Thực hiện tốt chính sách đối với nhà giáo; kịp thời xem xét miễn, giảm học phí các đối tượng con em hộ chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, con em dân tộc ít người trên địa bàn, không để một học sinh nào không thể đến trường vì hoàn cảnh khó khăn. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm Quy chế thực hiện công khai, cơ chế tự chủ và thực hiện tốt qui chế dân chủ, quy tắc ứng xử tại các cơ sở giao dục. Phát huy tinh thần trách nhiệm, tinh thần chủ động, sáng tạo của các đơn vị trường học sử dụng ngân sách, chú trọng công tác quản lý thu - chi tại các đơn vị trường học.

Trưởng Phòng Y tế Quận 8, Trung tâm Y tế dự phòng Quận 8 phối hợp Bệnh viện Quận 8 tham mưu cho Ủy ban nhân dân Quận 8 chỉ đạo các cơ quan chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện các chỉ tiêu liên quan trên, trong đó, tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến y tế và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng; thực hiện tốt công tác y tế tại các trường học trên địa bàn quận; không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tập thể; xác nhận kiến thức An toàn vệ sinh thực phẩm cho chủ cơ sở và nhân viên sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; xây dựng “tuyến đường không thức ăn đường phố” tại Phường 5 và phường điểm về vệ sinh an toàn thực phẩm tại Phường 13; triển khai các biện pháp để nâng cao chất lượng công tác quản lý bệnh không lây nhiễm gắn với chăm sóc sức khỏe ban đầu và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng, phấn đấu quản lý, khám sức khỏe ít nhất 01 lần/năm.

- Nâng cao chất lượng dân số về thể chất; khống chế tốc độ tăng nhanh tỷ số giới tính khi sinh; cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản; duy trì mức sinh thấp hợp lý. Thực hiện tốt công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và các nội dung chương trình sành lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh, các hoạt động tư vấn, chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông nâng cao chất lượng dân số; quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả mới mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân; củng cố đội ngũ cộng tác viên theo chỉ tiêu làm tốt công tác quản lý và vãng gia tại địa bàn dân cư. Thường xuyên cập nhật thông tin biến động vào hệ thống quản lý thông tin chuyên ngành, chú ý các chỉ tiêu biến động, cập nhật đầy đủ các chỉ tiêu như số sinh, số đến, số đi, biện pháp tránh thai, sàng lọc sơ sinh và sàng lọc trước sinh...

- Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thông, giám sát, điều tra và xử lý triệt để các loại bệnh dịch, không để bùng phát thành dịch lớn. 80% các ổ dịch được xử lý theo đúng quy định của Bộ Y tế. Nâng cao hiệu quả các chương trình sức khỏe mục tiêu quốc gia. Từng bước nâng cao các chỉ số sức khỏe cơ bản của người dân, nâng cao thể lực, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống, giảm tỉ lệ mắc và chết do các bệnh nhiễm.

- Duy trì hệ thống thông tin liên lạc của hệ thống y tế tư nhân - Trạm y tế phường và Trung tâm Y tế dự phòng trong việc tham gia phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, bệnh do vi rút Zika gây ra để kịp thời xử lý.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế phường xã giai đoạn đến năm 2020, phấn đấu giữ vững 100% phường đạt chuẩn trong năm 2017 và duy trì nâng cao trong những năm tiếp theo.

- Thành lập Trung tâm Y tế Quận 8 trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Y tế dự phòng Quận 8 với chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định, trong đó, các đơn vị trực thuộc: Trạm Y tế 16 phường, Phòng Khám đa khoa Xóm Củi, Phòng khám Rạch Cát nhằm khắc phục tình trạng thiếu bác sĩ, phát huy tối đa khả năng phục vụ chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế tuyến Quận 8, tăng cường bác sĩ cho tuyến phường, phát triển chuyên môn kỹ thuật đối với co8 sở y tế tuyến quận, trạm y tế và Phòng khám đa khoa khu vực.

- Đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc phục hồi chức năng ngày càng cao của nhân dân, duy trì khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế tại 02 Trạm y tế Phường 9 và Phường 16, phấn đấu 100% Trạm y tế phường triển khai khám bảo hiểm y tế. Đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, phấn đấu trong năm 2017 đạt 208.207 dân (tăng 5% so với cùng kỳ) tham gia bảo hiểm y tế .

- Tiếp tục thực hiện Đề án Bác sĩ gia đình tại 10 Trạm y tế, hoàn tất hồ sơ trình Sở Y tế thành phố phê duyệt Đề án Bác sĩ gia đình tại 6 Trạm y tế phường (Phường 2, 7, 10, 11, 13, 14), phấn đấu phấn đấu 100% Trạm y tế phường thực hiện Đề án Bác sĩ gia đình có chất lượng. Duy trì thực hiện 16/16 phường đạt chuẩn quốc gia về y tế phường, xã giai đoạn 2011 - 2020.

Giám đốc Bệnh viện Quận 8 làm đầu mối phối hợp các cơ quan chức năng quận tham mưu cho Ủy ban nhân dân Quận 8 tổ chức thực hiện:

- Xây dựng bệnh viện thân thiện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hoạt động nghiên cứu khoa học trong công tác điều trị, đào tạo lâm sàng; tăng cường sử dụng trang thiết bị phục vụ chẩn đoán phối hợp cận lâm sàng trong điều trị. Đảm bảo năng lực tổ chức khám chữa bệnh 1.000 lượt bệnh nhân/ngày, trực cấp cứu 24/24 giờ. Phấn đấu tăng 10% chỉ tiêu khám chữa bệnh ngoại trú.

- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh với Bảo hiểm xã hội, thường xuyên kiểm tra hoạt động khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và giờ giấc làm việc, triển khai đánh giá sự hài lòng của người bệnh hàng tháng.

  5. Xây dựng công tác quân sự - quốc phòng địa phương vững mạnh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chống ùn tắc giao thông; giảm phạm pháp hình sự, đấu tranh mạnh mẽ với tội phạm ma túy. 

Hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2 cấp quận, phường.

Phấn đấu kéo giảm t 5% trở lên số vụ phạm pháp hình sự; khám phá các vụ án hình sự đạt trên 70%. Phấn đấu kéo giảm trên 50% số đối tượng liên quan đến mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại 4 điểm phức tạp được xác định tại Phường 12, 14. Lắp đặt camera an ninh tại địa bàn trọng điểm của 03 phường phức tạp về ma túy.

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Quận 8 tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện các chỉ tiêu liên quan trên, trong đó, tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Tăng cường quán triệt nhiệm vụ, giáo dục nâng cao nhận thức xây dựng Ban Chỉ huy quân sự quận, phường vững mạnh toàn diện, tạo sự chuyển biến về ý thức trách nhiệm của cán bộ chủ trì quận - phường.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 03/8/2015 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xác định rõ đối tượng, đối tác trên quan hệ hợp tác phát triển kinh tế - xã hội kết hợp chặt chẽ với đảm bảo quốc phòng - an ninh.

- Tập trung thực hiện nhiệm vụ tăng cường quốc phòng. Tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; thực hiện hoàn thành đạt 100% chỉ tiêu nhiệm vụ quốc phòng hàng năm, trong đó, hoàn thành chỉ tiêu công tác tuyển quân có chất lượng đạt 100% ở 2 cấp quận, phường; 100% sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, quân nhân dự bị được huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh. Tổ chức tốt công tác huấn luyện, nâng cao chất lượng huấn luyện tham gia hội thi, hội thao, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu; xây dựng cơ quan, quân sự vững mạnh toàn diện, đáp ứng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Trưởng Công an Quận 8 tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện các chỉ tiêu liên quan trên; trong đó, tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an ninh trên địa bàn. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19-CT/QU ngày 16 tháng 6 năm 2013 của Quận ủy Quận 8 về lãnh đạo nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác của cảnh sát khu vực nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Xây dựng, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy giai đoạn 2016-2020. Tăng cường quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, nhất là địa bàn giáp ranh, kiểm soát tình hình an ninh trật tự tại Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Bình Điền, các khu nhà trọ, nhà chung cư, các cơ sở lưu trú trên địa bàn, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, tiếp tục đấu tranh chuyển hóa các địa bàn trọng điểm về ma túy. Tăng cường công tác tuần tra mật phục, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về hình sự, địa bàn giáp ranh và địa bàn cần chuyển hóa. Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; kết hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương với lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, bổ sung cảnh sát khu vực địa bàn còn thiếu. Phối hợp tốt với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố. Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền chiến tranh phá hoại tư tưởng, giải quyết ổn định các vụ việc có liên quan đến vấn đề tôn giáo và các vụ việc khiếu kiện, đình - lãng công.

- Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Quận 8; phân tích nguyên nhân cụ thể các vụ tai nạn giao thông từ đó đưa ra giải pháp cụ thể nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên 03 mặt (số vụ, số người chết, số người bị thương); tổ chức lực lượng phân luồng, điều tiết giao thông tại các tuyến đường có mật độ giao thông cao trong giờ cao điểm, các điểm hay xảy ra ùn tắc giao thông. Đẩy mạnh công tác giáo dục ý thức tự giác chấp hành luật lệ giao thông trong nhân dân. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; lập các chuyên đề kiểm tra xử lý vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm về tải trọng phương tiện, xử lý xe hết niên hạn, xe tự chế lưu thông gây mất an toàn…; phối hợp Ủy ban nhân dân phường giám sát, xử lý, đảm bảo không để xảy ra tình trạng “xe dù, bến cóc” xảy ra trên địa bàn quận.

 Phòng cháy và Chữa cháy Quận 8 phối hợp các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện:

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; mở rộng và đa dạng hóa các hình thức, nội dung tuyên truyền, đưa công tác phòng cháy và chữa cháy đến từng khu phố, từng hộ dân nhằm nâng cao ý thức cảnh giác trong công tác phòng cháy và chữa cháy cho từng người dân. Tổ chức các lớp huấn luyện nhằm nâng cao chất lượng công tác về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy; đặc biệt đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ; các cơ sở trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa, khu dân cư, chợ và trung tâm thương mại dễ cháy. Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện nghiệp vụ xử lý các tình huống tập trung đông người, trong trường hợp xảy ra thiên tai và trong các công trình đặc thù về nguy hiểm cháy, nổ cao đối với cán bộ chiến sĩ và lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ, thường trực sẵn sàng 24/24 giờ.

7. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, tăng cường hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực điều hành quản lý Nhà nước ở cả cấp quận và phường; tổ chức tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, giải quyết tốt các chính sách xã hội để tạo động lực mới, động viên sức dân tham gia xây dựng chính quyền.

- 100% cán bộ công chức được tạo điều kiện học tập chuyên môn nghiệp vụ và chính trị; được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ít nhất 1 lần/năm.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục duy trì áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong việc tiếp nhận thủ tục hành chính đối với lĩnh vực cấp phép xây dựng, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, vệ sinh an toàn thực phẩm, bản sao hộ tịch, nội quy lao động. Công khai minh bạch 100% thủ tục hành chính, thông tin quy hoạch chi tiết.

Trưởng Phòng Nội vụ Quận 8 làm đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 phối hợp các sở - ngành thành phố, cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Rà soát, thống kê trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, số lần được đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, công chức, viên chức, so sánh với tiêu chuẩn yêu cầu của từng chức danh. Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu đào tạo, bồi dưỡng. Tổ chức cho các đơn vị đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng hàng năm. Từ đó đánh giá, xây dựng kế hoạch với lộ trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu thực tế, tránh tình trạng trùng lắp, bỏ sót hoặc đào tạo bồi dưỡng không đúng đối tượng.

- Phối hợp mở nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia đầy đủ các lớp do Thành phố tổ chức.

- Xây dựng quy chế phối hợp giữa các phòng, ban trong công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo chất lượng về nội dung, thời gian khóa đào tạo, bồi dưỡng gắn với nhiệm vụ thực tế của từng cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm công tác đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức sau khi được đào tạo, bồi dưỡng.

- Xây dựng nội quy áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do quận, thành phố tổ chức. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình tham gia đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, công chức, viên chức định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và năm.

- Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án chính quyền điện tử của quận và 16 phường: 100% TTHC đã được Ủy ban nhân dân Thành phố công bố phải được công khai kịp thời, bằng nhiều hình thức đa dạng để người dân, doanh nghiệp biết và dễ dàng thực hiện; có 40 - 50% TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó, 100% dịch vụ công trực tuyến phải vừa thực hiện liên thông điện tử vừa thực hiện thủ công và ứng dụng chữ ký số trong nội bộ các cơ quan, đơn vị; 100% thư mời được gửi qua hệ thống Thư điện tử Thành phố hoặc tin nhắn SMS, chấm dứt hoàn toàn thư mời giấy; 100% hồ sơ trễ hẹn đều thực hiện Thư xin lỗi gửi khách hàng; giảm 50% số hồ sơ trễ hẹn so với năm 2016; 100% thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 16 phường quản lý việc lấy ý kiến góp ý của người dân, doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước, các cơ quan chuyên môn theo hướng tinh gọn; chú trọng phát triển nguồn nhân lực về công nghệ thông tin đảm bảo yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính của quận.

- Rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai, quy hoạch, xây dựng, hộ tịch, kinh doanh và phối hợp đơn vị tư vấn xây dựng phần mềm quản lý, liên thông giữa các phòng, ban, Ủy ban nhân dân 16 phường; phần mềm cung cấp thông tin quy hoạch, xây dựng để hỗ trợ việc tra cứu của người dân, doanh nghiệp.

- Tiếp tục rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của quận, phường để xây dựng mở rộng áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 đối với 100% TTHC, thực hiện ISO điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính; theo dõi, kiểm tra, tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp trong quá trình sử dụng dịch vụ công trực tuyến để kịp thời phối hợp điều chỉnh, xử lý và mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với lĩnh vực hộ tịch, thành lập và phát triển doanh nghiệp và tiếp tục mở rộng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các lĩnh vực quy hoạch, môi trường, đất đai, hộ tịch, hợp tác xã, lao động – tiền lương, giáo dục – đào tạo tại quận và lĩnh vực hộ tịch tại 16 phường.

- Triển khai tiếp nhận thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch, thông báo tiếp nhận ngày khởi công thông qua tin nhắn SMS tại Ủy ban nhân dân 16 phường,…Thực hiện hướng dẫn thủ tục hành chính thông qua tin nhắn SMS/Email cá nhân. Đưa 100% thủ tục hành chính giải quyết thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định, rút ngắn hơn nữa về thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. Mở rộng phần mềm thực hiện liên thông dữ liệu điện tử đối với các lĩnh vực có liên quan tới nhiều cơ quan hành chính cùng quản lý như xây dựng, đăng ký hộ kinh doanh, hộ tịch.

- Xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính: Tổ chức hội thảo chuyên đề, hội thi, điều tra xã hội học về cải cách hành chính; thực hiện treo panô, tờ rơi, tờ bướm, phát thanh tuyên truyền,…, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thao tác nộp hồ sơ trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận, phường đối với các TTHC đã áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra công vụ, đặc biệt là công tác tiếp công dân, thực hiện thư xin lỗi đối với hồ sơ trễ hẹn. Qua đó, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 16 phường trong việc tiếp nhận, xử lý các phán ánh, kiến nghị của người dân.

- Xây dựng phần mềm tiện ích tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp với giao diện thân thiện, sử dụng trên điện thoại thông minh, máy tính bảng; Xây dựng quy chế về thực hiện, quản lý việc thăm dò ý kiến đánh giá của khách hàng đối với dịch vụ hành công đảm bảo sự quản lý, chỉ đạo kịp thời của người đứng đầu đơn vị.

- Xây dựng Quy chế phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị thuộc quận với nhau và giữa các phòng ban thuộc quận với Ủy ban nhân dân 16 phường trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của quận.

- Xây dựng Nghị quyết ký kết liên tịch giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 với Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Quận 8 trong việc tham gia giám sát hoạt động của cơ quan công quyền, đặc biệt là công tác cải cách hành chính.

- Xây dựng và triển khai cho các đơn vị thực hiện đăng ký mô hình sáng kiến, cải tiến trong cải cách hành chính. Theo dõi, tổng hợp, đề xuất thẩm định và nhân rộng đối với các mô hình hiệu quả,thiết thực.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 16 phường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện giảm 100% số lượng hồ sơ trễ hạn so với năm 2016. Định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Quận 8.

- Tổng hợp, lập dự toán, đề xuất kinh phí thực hiện công tác cải cách hành chính của quận hàng năm.

- Đề xuất biểu dương, khen thưởng động viên, kịp thời nhân rộng các mô hình sáng kiến, cải tiến trong hoạt động cải cách hành chính của cá nhân, tập thể, đơn vị; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức nhũng nhiễu, làm khó, làm sai quy định, yêu cầu bổ túc hồ sơ ngoài quy định, bổ sung, trả lại hồ sơ nhiều lần (quá 02 lần/hồ sơ); kiểm điểm, luân chuyển công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức có tác phong, thái độ tiếp dân không đúng chuẩn mực để người dân, doanh nghiệp phản ánh từ 02 lần trở lên.

Trưởng Phòng Tư pháp Quận 8 làm đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Rà soát nội dung, hình thức văn bản quy phạm pháp luật, tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ những văn bản và quy định không còn phù hợp. Tổ chức kiểm tra theo thẩm quyền 100% văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường ban hành. Tổ chức các cuộc tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật gắn với việc tổ chức Ngày Pháp luật trên địa bàn Quận 8, duy trì công tác biên soạn và phát hành tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật.

- Tổ chức Hội thi hòa giải viên giỏi; củng cố, kiện toàn lực lượng hòa giải viên, tổ hòa giải ở cơ sở; tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức pháp luật cho hòa giải viên, báo cáo viên pháp luật, kiểm tra các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn. Tổ chức ít nhất 01 cuộc trợ giúp pháp lý lưu động; phối hợp Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện các vụ việc trợ giúp pháp lý cho người nghèo, trẻ em, người khuyết tật, người thuộc diện chính sách.

- Thực hiện tốt công tác tư vấn pháp luật; phát huy vai trò của Tổ Tư vấn phục vụ tố tụng hành chính; Tiếp tục đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn quận.

Chánh Thanh tra Quận 8 làm đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc quận trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Đẩy mạnh công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của người dân, tranh chấp khiếu kiện ngay từ cấp cơ sở, không để kéo dài hoặc phát sinh phức tạp. Tập trung giải quyết những bức xúc trong nhân dân, nhất là trong việc giải toả đền bù, thu hồi đất... Dự kiến mở 08 đoàn thanh tra; tổ chức theo dõi, đôn đốc thực hiện đầy đủ kết luận thanh tra đạt 80% trở lên. Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý 100% đơn thư tiếp nhận, giải quyết trên 95% đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, không để tình trạng đơn thư tồn đọng kéo dài, hạn chế thấp nhất khiếu nại đông người, vượt cấp, bảo đảm ổn định chính trị, xã hội. Xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm để củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8 phối hợp các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện:

- Tăng cường theo dõi công tác tiếp dân, phấn đấu giải quyết không có đơn tồn đọng; theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan trả lời các kiến nghị, phản ánh của nhân dân.

- Tham mưu cải tiến và nâng cao chất lượng các cuộc họp của Thường trực Ủy ban nhân dân quận; tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy chế làm việc và quy định chế độ hội họp, thông tin báo cáo của Ủy ban nhân dân quận.

- Tham mưu Thường trực Ủy ban nhân dân quận duy trì chế độ đi cơ sở; kế hoạch tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa cán bộ chủ chốt quận với nhân dân để giải quyết các khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện xây dựng bộ máy chính quyền ngày càng vững mạnh toàn diện.

- Tiếp tục hoàn thành kế hoạch nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và triển khai mở rộng các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; nâng cao chất lượng hoạt động cổng thông tin điện tử của quận; ổn định hoạt động kết nối mạng vi tính của quận. Triển khai thực hiện xử lý 100% văn bản đến, đi qua mạng (không kèm văn bản giấy). Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

- Tiếp tục phổ biến, giáo dục sâu rộng trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn về đường lối chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết, các chủ trương của địa phương về phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, an ninh-quốc phòng; các quy định pháp luật liên quan trực tiếp với cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Theo dõi tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện công tác chăm lo đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội – quốc phòng an ninh năm 2016 và Kế hoạch phát triển văn hóa, xã hội – quốc phòng an ninh Quận 8 năm 2017./. 

Theo Văn Phòn HĐND và UBND Quận 8


Số lượt người xem: 2611    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm