SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
7
5
4
3
9
3
Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị 06 Tháng Mười Hai 2016 11:05:00 SA

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 12 NĂM 2016

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động, năng lực điều hành quản lý nhà nước ở cả cấp quận và phường, đánh giá cán bộ công chức, viên chức năm 2016, tổng kết nhiệm vụ năm 2016, chuẩn bị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

2. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý thị trường; tập trung các biện pháp chống hàng gian, hàng giả, gian lận thương mại góp phần bình ổn giá cả thị trường. Triển khai, tổ chức các công tác chuẩn bị Hội Hoa Xuân Quận 8 tết Đinh Dậu năm 2017.

3. Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, quản lý trật tự lòng, lề đường, xử lý tình trạng vi phạm về trật tự xây dựng tại các địa bàn trọng điểm theo Thông tư số 02/2014/TT-BXD ngày 12/02/2014 của Bộ Xây dựng, trong đó, tập trung triển khai Kế hoạch kiểm tra, xử lý, sắp xếp các điểm kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường trước, trong và sau tết năm 2017. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình ô nhiễm môi trường, chất lượng vệ sinh đô thị.

4. Đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ giải ngân các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách năm 2016, tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm.

5. Tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn quận.

6. Triển khai kế hoạch hỗ trợ, chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, dân nghèo nhân dịp tết Đinh Dậu năm 2017. Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với thực hiện phong trào “Vì Thành phố văn minh – sạch đẹp, an toàn”.

7. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 của các đơn vị; Tích cực triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các ngành, các cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác dân vận chính quyền, giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh của nhân dân từ nhiều kênh thông tin, đặc biệt là đường dây nóng.

8. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng không theo đúng quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng yếu. Tăng cường công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là các loại tội phạm về ma túy, giết người, cướp giật tài sản và tệ nạn xã hội; phấn đấu kéo giảm các vụ phạm pháp hình sự; kéo giảm tai nạn giao thông. Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống cháy, nổ trước, trong và sau tết Đinh Dậu năm 2017.

II. KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH:

1. Đối với lĩnh vực kinh tế - tài chính - thuế:

a) Giao Trưởng Phòng Kinh tế Quận 8 chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân phường triển khai thực hiện:

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý thị trường; tập trung các biện pháp chống hàng gian, hàng giả, gian lận thương mại góp phần bình ổn giá cả thị trường. Tiếp tục theo dõi tình hình biến động giá cả thị trường, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về giá. Kiểm tra công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

- Tổ chức rà soát, đối chiếu số liệu doanh nghiệp và hộ kinh doanh thực tế trên địa bàn quý IV/2016 và báo cáo công tác rà soát, đối chiếu số liệu doanh nghiệp và hộ kinh doanh năm 2016.

- Tổ chức xét chọn thầu, quyết định công nhận và giao nhận thầu chợ Xóm Củi. Xây dựng và ban hành Kế hoạch đấu thầu chợ Bình Đông (Phường 14).

- Triển khai, đảm bảo tiến độ thực hiện kế hoạch Hội Hoa Xuân Quận 8 Tết Đinh Dậu năm 2017; tổ chức mời gọi nhà vườn, thương nhân các tỉnh, Thành phố Đà Lạt …tham gia Hội Hoa Xuân; kiểm tra công tác tổ chức của Phường 5, 13, 14.

- Rà soát, lập danh sách kiểm tra sau kinh doanh đối với doanh nghiệp, tránh trùng lắp, đảm bảo kiểm tra chỉ 01 lần/năm/doanh nghiệp (trừ trường hợp cần thiết); tổ chức Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc theo chuyên đề đối với doanh nghiệp; tiếp tục rà soát, đối chiếu số liệu doanh nghiệp, hộ kinh doanh năm 2016 trên địa bàn Quận 8   

b) Đề nghị Đội Quản lý thị trường 8B phối hợp với Trưởng Trạm Thú y Quận 8, Phòng Kinh tế Quận 8, các ngành chức năng quận, Ban Quản lý các chợ và Ủy ban nhân dân các phường thực hiện:

- Tăng cường công tác kiểm tra phòng, chống dịch bệnh động vật, xử lý có hiệu quả các hành vi vi phạm về chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật, các sản phẩm động vật trái phép; giải quyết có hiệu quả các điểm nóng kinh doanh gia cầm sống trên địa bàn.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ đúng các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, giết mổ, chế biến thực phẩm, bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra và xử lý nghiêm tình hình mua bán gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc trên địa bàn Quận 8. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật có nguy cơ lây nhiễm sang người.

c) Giao Chi cục trưởng Chi cục Thuế Quận 8 chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện:

- Tăng cường các biện pháp kiểm tra, rà soát, đối chiếu số liệu hộ kinh doanh và kê khai thuế trên địa bàn quận nhằm chống sót hộ, quản lý và bồi dưỡng nguồn thu, tập trung công tác truy thu thuế, thu hồi nợ đọng, chống thất thu. Tổ chức nắm chắc nguồn thu, đảm bảo giao chỉ tiêu thu thuế năm 2017 cho các đơn vị phù hợp.

- Tổ chức chấm điểm thi đua cho các đơn vị phường trên cơ sở chỉ tiêu tổng thu thuế, thuế công thương nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế môn bài và thuế nợ đọng, đảm bảo khách quan, công bằng; tổ chức đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành công việc của cán bộ thuế phụ trách phường năm 2016 để có sự phân công, luân chuyển phù hợp

- Đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu ngân sách, thực hiện đầy đủ các chính sách miễn, giảm thuế, gia hạn nộp thuế theo quy định.

- Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính thuế. Đa dạng các phương pháp, hình thức tuyên truyền, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

- Rà soát, thống kê danh sách và tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích đối với các trường hợp người nộp thuế bị truy thu số tiền chậm nộp do tính thiếu khi triển khai thực hiện kết luận của Tổng Thanh tra Chính phủ và thông báo của Tổng cục Thuế.

Giao Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Phan Kiều Thanh Hương chỉ đạo các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện các nội dung nêu trên.

d) Giao Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 8 chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện:

- Tổ chức điều hành ngân sách theo dự toán được giao và các chỉ đạo phát sinh theo chủ trương của Ủy ban nhân dân Quận 8. Giao nhiệm vụ thu chi ngân sách và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Hướng dẫn công tác khóa sổ cuối năm 2016. Tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra định kỳ về kiểm tra kế toán và quản lý ngân sách, tài sản năm 2016.

- Giám sát, kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước, bố trí vốn đầu tư, bảo đảm dự án đầu tư phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt, kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án đầu tư. Đôn đốc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành.

- Theo dõi kết quả thực hiện thu phí vệ sinh và bảo vệ môi trường; đôn đốc các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2016.

- Tiếp tục thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các quỹ đất công, tạo nguồn vốn bổ sung chi đầu tư phát triển.

- Tiếp tục thực hiện công tác bán đấu giá các địa chỉ nhà đất dôi dư năm 2016, xây dựng kế hoạch năm 2017. Tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng nhà đất thuộc sở hữu nhà nước của các đơn vị thuộc Quận 8.

Giao Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 Lê Quỳnh Đài chỉ đạo các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện.

2. Lĩnh vực quản lý đô thị - xây dựng cơ bản - tài nguyên và môi trường:

a) Giao Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 8, các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân các phường có liên quan triển khai thực hiện:

- Hoàn chỉnh bản đồ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Phường 8, 9, 10 của từng Khu phố; thẩm tra các dự án quy hoạch 1/500.

- Triển khai thực hiện thẩm định dự án đầu tư, thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Thực hiện kế hoạch kiểm tra quản lý chất lượng công trình năm 2016; đề xuất phương án xây dựng trụ sở khu phố chưa có trụ sở hoạt động, đề xuất phương án sửa chữa, cải tạo các trụ sở khu phố hư hỏng, xuống cấp.

- Tiếp tục thực hiện cấp phép xây dựng qua hệ thống mạng.

- Giải quyết các kiến nghị về các vấn đề nước sạch có liên quan trên địa bàn; chuẩn bị ứng phó với đợt triều cường cuối năm 2016.

- Tăng cường giám sát địa bàn, phát hiện kịp thời các trường hợp xây dựng không phép, sai phép theo Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Quận 8.

- Phối hợp Đội Thanh tra địa bàn và Ủy ban nhân dân 16 phường giám sát các công trình đã được cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn trong năm 2016.

b) Đề nghị Đội Thanh tra địa bàn Quận 8 thuộc Thanh tra Sở Xây dựng phối hợp với các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện:

- Tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn kịp thời đối với những trường hợp xây dựng không phép, sai phép, vi phạm về an toàn xây dựng và ảnh hưởng đến môi trường.

- Giám sát quy trình quản lý sửa chữa nguyên trạng (các trường hợp miễn giấy phép xây dựng).

c) Giao Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình Quận 8 phối hợp với các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân các phường có liên quan triển khai thực hiện:

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình dự án đầu tư xây dựng trọng điểm đã được ghi vốn năm 2016. Tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư các công trình được ghi vốn năm 2016; hoàn thành công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt trên 99% đối với nguồn vốn ngân sách tập trung thành phố và đối với nguồn vốn ngân sách thành phố phân cấp.

- Tiếp tục đôn đốc rà soát, lập thủ tục quyết toán công trình hoàn thành; phối hợp Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ bồi thường các dự án có liên quan.

- Nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư trong lựa chọn đơn vị tư vấn, giám sát, thi công, chất lượng công tác đấu thầu, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Kịp thời phát hiện các sai sót trong công tác đầu tư xây dựng để chấn chỉnh, chống thất thoát, lãng phí.

d) Giao Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 phối hợp Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8, các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân các phường có liên quan triển khai thực hiện:

- Tập trung, chủ động giải quyết dứt điểm các tồn đọng của các dự án đã hoàn tất công tác bồi thường năm 2016; xử lý các tồn đọng liên quan công tác bồi thường, tái định cư trên địa bàn Quận 8.

- Tập trung hoàn tất công tác nhập và phân tích số liệu đo vẽ, điều tra, khảo sát hiện trạng các trường hợp thuộc dự án Bờ Nam kênh Đôi tại Phường 6 và Phường 7; xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho công tác điều tra, khảo sát và đo vẽ các trường hợp thuộc dự án Bờ Bắc kênh Đôi.

- Tiếp tục hiệp thương giá trị bồi thường và vận động bàn giao mặt bằng đối với các hộ thuộc dự án Xây dựng hệ thống thoát nước đường Rạch Cát, Mai Hắc Đế thuộc gói thầu B – dự án Cải thiện môi trường nước giai đoạn 2 tại Phường 15 và Đường vào Trường Mầm non Phường 5.

Giao Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 Lê Quỳnh Đài chỉ đạo các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện các nội dung trên.

đ) Giao Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8 phối hợp các ngành liên quan và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Rà soát, thống kê, tổ chức đo đạc, cắm mốc và bàn giao Ủy ban nhân dân Phường quản lý các khu đất công phát sinh; tiếp tục tham mưu hướng sử dụng hiệu quả các khu đất công trên địa bàn Quận 8. Triển khai công tác lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn Quận 8.

- Phối hợp với các Ban ngành tiến hành lập biên bản kiểm tra, xử phạt các tổ chức, cơ sở, cá nhân được nhà nước cho thuê đất trên địa bàn Quận 8 có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai.

- Thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thẩm quyền của Quận.

- Định kỳ và đột xuất giám sát, nghiệm thu chất lượng vệ sinh môi trường; công tác vớt rác trên kênh, rạch và kiểm tra quy trình thu gom và vận chuyển rác do Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8 thực hiện; tập trung tăng cường giám sát chất lượng vệ sinh đường phố, công viên cây xanh và duy trì vệ sinh môi trường các ngày lễ trong năm 2016.

- Tập trung đôn đốc việc chuyển hóa 01 điểm mất vệ sinh, nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Tăng cường giám sát, phát hiện các điểm mất vệ sinh và đề xuất xử lý kịp thời.

- Tổng hợp kết quả triển khai Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường đối với các Công ty, Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh năm 2016 trên địa bàn Quận 8.

Giao Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Trương Hạ Long chỉ đạo các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện các nội dung nêu trên.

3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

a) Giao Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện:

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện phát thanh tuyên truyền phục vụ các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 12 và chủ động biên soạn các bài phát thanh tuyên truyền theo chuyên đề gửi cơ sở, trang web và bản tin Quận 8.

- Tiếp tục tổ chức phúc tra phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 06 phường còn lại và tổng hợp báo cáo, nhận xét, đánh giá, chấm điểm thi đua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Xây dựng kế hoạch tổng kiểm tra trên lĩnh vực văn hóa xã hội trước, trong và sau Tết nguyên đán Đinh Dậu năm 2017; kế hoạch quản lý đối với hoạt động photocopy năm 2016; kế hoạch quản lý đối với hoạt động thể dục thể thao ngoài công lập;

- Hoàn chỉnh đề án Quy hoạch quảng cáo ngoài trời, cổ động chính trị trên địa bàn Quận 8 (giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025).

- Tham mưu ban hành Quyết định về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục, đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa bàn quận; tổ chức sơ kết công tác Phòng, chống bạo lực gia đình theo Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về Phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn.

- Tiếp tục theo dõi tiến độ về hồ sơ tu bổ Đình Hưng Phú, hồ sơ đặt tên đường; theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở Ban quản lý các di tích trên địa bàn trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

- Kiểm tra, xử lý vi phạm trên lĩnh vực du lịch – lữ hành, đồng thời tiếp tục đôn đốc các cơ sở lưu trú du lịch đăng ký xếp hạng theo quy định.

b) Giao Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 8 phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện:

- Thực hiên tuyên truyền, tổ chức văn nghệ các ngày lễ, sự kiện tháng 12: Ngày Thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12), thực hiện tuyên truyền ứng phó về sốt xuất huyết và vi rút Zika;

- Biên tập chương trình văn nghệ chào đón năm mới 2017;

- Tiếp tục công tác chuẩn bị Hội Hoa xuân chào mừng Tết âm lịch năm 2017.

c) Giao Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 8 phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện:

- Tiếp tục tham gia thi đấu các môn thể thao nằm trong hệ thống chương trình kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố năm 2016 gồm: Bóng đá (khối tiểu học, THCS), bóng ném, bóng rổ, cầu lông, cờ vua, điền kinh, pencak silat và petanque.

- Tiếp tục tổ chức giải thể thao học sinh Quận 8 năm học 2016 – 2017 gồm các môn việt dã, điền kinh, bóng đá khối 6-7; 8-9 và môn cờ tướng.

- Phối hợp với Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đăng cai giải bóng đá vô địch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016.

- Phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự Quận 8 tổ chức hội thao chào mừng kỷ niệm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/2016.

- Rà soát và nhận xét đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của các Huấn luyện viên, Vận động viên để chuẩn bị ký hợp đồng cộng tác viên năm 2017.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao lần VIII-2017; xây dựng kế hoạch hoạt động TDTT mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017.

d) Giao Giám đốc Nhà thiếu nhi Quận 8 phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện:

- Duy trì các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu bằng những loại hình phù hợp, hấp dẫn, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia. Phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh các hoạt động vui chơi, giải trí đại chúng cho thiếu nhi.

- Tổ chức nhiều sân chơi cho thiếu nhi, phối hợp Hội đồng đội triển khai các chương trình, hoạt động đoàn, đội và phong trào thiếu nhi trong nhà trường.

đ) Giao Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 chủ trì, phối hợp các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện:

- Thẩm định các cơ sở mầm non ngoài công lập; dự thảo hồ sơ thành lập trường mầm non mới trên địa bàn Phường 15; tiếp tục hỗ trợ chuyên môn cho các đơn vị đăng ký trường Chuẩn Quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục.

- Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp quận, Hội thi em kể chuyện tiếng Anh có tiểu phẩm minh họa cấp quận; Hội thi khéo tay kỹ thuật; tổ chức các buổi thao giảng, chuyên đề theo Kế hoạch bộ môn.

- Nắm tình hình nhận trẻ mầm non từ 6 tháng tuổi đến 18 tháng tuổi; cân đối khẩu phần dinh dưỡng cho trẻ;

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra năm học 2016-2017: Kiểm tra thực hiện quy chế tuyển sinh, quản lý, giáo dục người học và các chế độ chính sách đối với người học; Thực hiện quy chế chuyên môn, thực hiện nội dung, phương pháp, kiểm tra, đánh giá học sinh; tiếp tục kiểm tra việc trang bị đồ dùng, đồ chơi; tiếp tục kiểm tra công tác tổ chức kiểm tra định kỳ cấp tiểu học và trung học cơ sở năm học 2016 – 2017. Kiểm tra việc thực hiện các chuyên đề: “Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục và nối mạng nội bộ quản lý kế hoạch”, “Giáo dục phát triển vận động”; điều kiện cơ sở vật chất, công tác phòng chống dịch bệnh và chế độ dinh dưỡng của trẻ...

- Triển khai thực hiện Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 6 tháng 11 năm 2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 30 về đánh giá xếp loại học sinh tiểu học.

- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục công tác kiểm tra cuối học kỳ I và chuẩn bị sơ kết học kỳ I; tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi cấp thành phố; bồi dưỡng học sinh giỏi Casio.

- Tham gia các lớp tập huấn về nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, thiết kế bài giảng Elearning, dạy học trên bảng tương tác; tham dự các lớp Bồi dưỡng thực hiện hồ sơ sổ sách bán trú cho các cơ sở mầm non ngoài công lập do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

- Thực hiện chuyên đề cấp Thành phố: “Chia sẻ một số kinh nghiệm khi tham gia cuộc thi Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2017”, “Một số kỹ năng dạy học cơ bản”.

e) Giao Trưởng Phòng Y tế Quận 8 phối hợp Trung tâm Y tế dự phòng
 Quận 8, Bệnh viện Quận 8 và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện:

- Tổng kết chấm điểm thi đua công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 16 phường và cấp quận năm 2016; chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12 và tổng kết về công tác Dân số-kế hoạch hóa gia đình năm 2016.

- Tiếp tục thực hiện hoàn tất công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quận năm 2016, thực hiện công tác phối hợp kiểm tra, giám sát các cơ sở thực phẩm.

- Tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn Quận 8, đặc biệt tập trung phòng, chống dịch ZiKa, tiếp tục giám sát hoạt động xác định và can thiệp vùng nguy cơ trên địa bàn 16 phường; kiểm tra các phường có dịch bệnh tăng cao.

- Kiểm tra các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn quận theo quyết định của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm. Tiếp tục triển khai dự án cộng đồng vì trái tim khỏe trên địa bàn Phường 3, 5, 9, 16 và các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn quận.

- Chuẩn bị tổng kết về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá 16 phường trên địa bàn Quận 8.

f) Giao Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Quận 8 phối hợp các ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện:

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra pháp luật lao động và kiểm tra chuyên đề tiền lương quy chế dân chủ; thực hiện kế hoạch dự kiến kiểm tra doanh nghiệp trong năm 2017.

- Hoàn chỉnh tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện cung cầu lao động.

- Tham mưu giải quyết chế độ đối với thanh niên xung phong theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ Tướng Chính phủ; Chế độ giải quyết trợ cấp một lần theo Quyết định 57/2013/QĐ-TTg.

- Hoàn tất thực hiện điều tra thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ theo Kế hoạch số 19920/KH-SLĐTBXH ngày 9/8/2016 của Sở Lao động, thương binh và xã hội Thành phố.

- Tiếp tục triển khai Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 12/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng  cơ quan thuộc Chính Phủ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, bằng khen của UBND cấp tỉnh.

- Tiếp tục tham mưu giải quyết các chế độ theo Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính Phủ.

- Tham mưu Kế hoạch chăm lo Tết Đinh Dậu năm 2017.

- Triển khai 16 phường lập hồ sơ điều chỉnh mức hưởng mai táng phí đối với đối tượng bảo trợ theo Thông tư số 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTCngày 12/5/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính.

 - Lập danh sách chúc thọ người cao tuổi 100 tuổi năm 2017 và đề nghị Thành phố đi thăm 02 người cao tuổi tiêu biểu nhân dịp tết Nguyên đán 2017; chuẩn bị báo cáo tiếp đoàn kiểm tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố.

- Duy trì việc phối hợp thường xuyên việc thẩm định hồ sơ, đảm bảo tính pháp lý, trình tự thủ tục chặt chẽ, đúng quy định trước khi chuyển Tòa án Quận 8 xem xét, quyết định.

- Thực hiện giáo dục, quản lý chặt chẽ số đối tượng nghiện, sau cai nghiện trên địa bàn quản lý; đồng thời đề xuất các đối tượng không tiến bộ để tiếp tục xử lý, áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221/2013/NĐ-CP.

- Tập trung thu gom các đối tượng ăn xin, lang thang sống nơi công cộng không có nơi cư trú ổn định từ nay đến sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu.

- Tổ chức các lớp tập huấn pháp luật cho các cơ sở kinh doanh ngành nghề nhạy cảm. Tiếp tục kiểm tra các cơ sở kinh doanh ngành nghề nhạy cảm.

Giao Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Nguyễn Thanh Sang chỉ đạo các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện.

4. Lĩnh vực quốc phòng và an ninh:

a) Giao Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Quận 8 chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định; Bảo đảm an toàn đợt cao điểm kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2016); 27 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989). Tổ chức lực lượng phối hợp với Công an, Bảo vệ dân phố tăng cường tuần tra nắm chắc tình hình ANCT - TTATXH trên địa bàn; bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu và khu vực trung tâm hành chính quận, giữ gìn an ninh trật tự trước cổng các trường học trên địa bàn; kịp thời xử trí các tình huống, đồng thời báo cáo tình hình về Bộ Tư lệnh Thành phố.

- Phối hợp cùng các cơ quan, ban ngành cấp quận tham mưu tổ chức khám sức khỏe cho công dân nam đủ điều kiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2017.

- Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2016); 27 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân.

- Phối hợp cùng Trung tâm Thể dục - thể thao Quận 8 tổ chức huấn luyện võ thuật Vovinam cho Dân quân thường trực quận, phường theo kế hoạch.

b) Giao Trưởng Công an Quận 8 chủ trì phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự
Quận 8, các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện:

- Tăng cường công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm giết người, cướp giật tài sản và tệ nạn xã hội; đảm bảo an ninh, an toàn thông tin; Tăng cường công tác tuần tra kiểm tra và xử lý đối với các loại phương tiện vận tải lưu thông trên địa bàn

- Triển khai Quyết định số 21/2016/UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các cuộc đình công không đúng quy định của pháp luật lao động.

- Thường xuyên tổ chức lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát các địa bàn trọng yếu; tăng cường các giải pháp phòng ngừa tội phạm; tập trung triệt phá các băng nhóm tội phạm, các loại tội phạm hình sự nguy hiểm; phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi gây rối, trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, tệ nạn xã hội. Đảm bảo công tác lập hồ sơ đưa đối tượng vào trường giáo dục, giáo dưỡng, làm trong sạch địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện kế hoạch quản lý người nghiện tái hòa nhập cộng đồng, phòng, chống tái nghiện. Đẩy mạnh công tác xây dựng "Phường trong sạch, lành mạnh, không có tệ nạn xã hội”, gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Tăng cường vai trò giám sát của nhân dân đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm để hạn chế phát sinh tệ nạn. Phát huy hiệu quả lực lượng Bảo vệ khu phố, dân quân tự vệ, hỗ trợ tốt cho lực lượng Công an trong việc quản lý địa bàn.

- Tiếp tục chỉ đạo thông báo cho nhân dân tình hình phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, những sơ hở mất cảnh giác của nhân dân và những biện pháp đề phòng nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể đảm bảo an ninh chính trị, an toàn các dịp lễ, sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn. Tăng cường bảo vệ bí mật nhà nước, công tác đảm bảo an ninh nội bộ, phòng, chống nội gián trong tình hình mới. Phối hợp đấu tranh ngăn chặn các âm mưu, hành động phá hoại, tập hợp lực lượng chống đối, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước.

- Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Lễ hội xuân năm 2017 và các sự kiện chính trị trên địa bàn quận. Tiếp tục đẩy mạnh việc tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông; mở các đợt cao điểm chuyên đề về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là trong các ngày lễ, tết cuối năm; tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý các hoạt động vận tải, đón trả hành khách không đúng nơi quy định, các hành vi vi phạm về tải trọng phương tiện trên địa bàn quận. Giám sát tốt các tuyến đường hẹp, có mật độ giao thông cao, các điểm gây ùn tắc giao thông để đề xuất phân luồng hợp lý, phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt: số vụ, số người chết, số người bị thương.

c) Đề nghị Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Quận 8 phối hợp các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện:

- Mở rộng và đa dạng hóa các hình thức, nội dung tuyên truyền, đưa công tác phòng cháy và chữa cháy đến từng khu phố, từng hộ dân nhằm nâng cao ý thức cảnh giác trong công tác phòng cháy và chữa cháy cho từng người dân. Tổ chức các lớp huấn luyện nhằm nâng cao chất lượng công tác về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy; đặc biệt đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ; các cơ sở trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa, khu dân cư dễ cháy, các cụm nhà cho công nhân và người lao động thuê để ở trên địa bàn quận.

- Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cán bộ chiến sĩ và lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ, thường trực sẵn sàng 24/24 giờ.

- Trang bị bổ sung trang thiết bị phương tiện phục vụ cho công tác cứu nạn, cứu hộ và chữa cháy trên địa bàn quận, thay thế những phương tiện quá cũ.

5. Xây dựng chính quyền:

a) Giao Trưởng Phòng Tư pháp Quận 8 chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện:

- Tiếp tục triển khai các hoạt động Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tổ chức triển khai các văn bản Luật có hiệu lực trong năm 2016; duy trì biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền đến các ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân 16 phường.

- Tiếp tục theo dõi và hướng dẫn Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện hoạt động chứng thực theo đúng quy định của pháp luật.

- Duy trì việc theo dõi và nắm tình hình hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn quận; thẩm định Quy ước Tổ dân phố.

- Duy trì phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 8 và Hội Luật gia Quận 8 thực hiện chương trình liên tịch đẩy mạnh công tác bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, hòa giải cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động thực tiễn thành viên Tổ tư vấn cộng đồng tại Chi hội trên địa bàn Quận 8.

b) Giao Trưởng Phòng Nội vụ Quận 8 chủ trì, kết hợp các ngành liên quan và Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện

- Tiếp tục theo dõi, quản lý việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị trong quận. Tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện một số nội dung liên quan đến việc quản lý và sử dụng con dấu, các mẫu Phiếu trình duyệt, trình ký hồ sơ;

- Tham mưu thực hiện Đề án về chính sách tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức; viên chức trên địa bàn Quận 8 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ năm 2016;

- Tiếp tục tham mưu về chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức phường trên địa bàn Quận 8 theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức và Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 31/05/2013; Xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận đảm bảo yêu cầu trẻ hóa, thực sự có trình độ và năng lực hoạt động thực hiễn. Đổi mới công tác đánh giá và sử dụng, bố trí cán bộ trên cơ sở tiêu chuẩn, hiệu quả công tác, sự tín nhiệm của cán bộ.

- Thẩm định và tổng hợp kết quả đánh giá cán bộ công chức, viên chức năm 2016.

- Tham mưu tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016 và triển khia chương trình công tác cải cách hành chính năm 2017.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, tập trung kiểm tra việc thực hiện công khai và giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn quận.

- Tiếp tục công tác kiểm tra công tác thi đua – khen thưởng năm 2016 đối với cơ sở; làm thủ tục khen thưởng cho các ngành, đoàn thể của quận, các đợt thi đua đột xuất, phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào phòng chống tội phạm…Theo dõi, tổng hợp kết quả bình xét thi đua khen thưởng và chấm điểm thi đua của các đơn vị; chuẩn bị nội dung tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016, phát động thi đua yêu nước năm 2017.

- Nắm tình hình tổ chức các ngày lễ của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn Quận 8; hướng dẫn cơ sở tôn giáo đăng ký chương trình hoạt động, lễ nghi tôn giáo năm 2017;       tiếp tục cập nhật theo dõi, tham mưu giải quyết cơ sở vật chất liên quan đến tôn giáo còn tồn đọng (Giáo xứ Bình Xuyên, Bình An, Nam Hải, cơ sở Trung Thiên tự…) và tiếp tục tư vấn các cơ sở tôn giáo trong việc xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tôn giáo và Giấy phép xây dựng, sửa chữa.

c) Giao Chánh Thanh tra Quận 8 chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện:

- Thực hiện chấm điểm, xếp loại thi đua công tác thanh tra; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn Quận 8 năm 2016. Đồng thời tổ chức tổng kết công tác thanh tra; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn Quận 8 năm 2016 và triển khai chương trình công tác năm 2017.

- Xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2017..

d) Giao Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8 phối hợp các ngành liên quan thực hiện:

- Tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy chế làm việc và quy định chế độ hội họp, thông tin báo cáo của Ủy ban nhân dân quận. Tham mưu cải tiến và nâng cao chất lượng các cuộc họp của Thường trực Ủy ban nhân dân quận; phục vụ tốt hoạt động của Hội đồng nhân dân Quận 8.

- Tăng cường các biện pháp bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định pháp luật; phối hợp các đơn vị liên quan đẩy nhanh các biện pháp cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ triển khai phần mềm cấp phép qua mạng.

- Tiếp tục phổ biến, giáo dục sâu rộng trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn về đường lối chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, pháp luật của Nhà nước; theo dõi tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục hướng dẫn các phường thành lập Tổ công tác Dân tộc - Tôn giáo tại địa bàn phường. Thực hiện công tác chăm lo đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

- Tham mưu Thường trực Ủy ban nhân dân quận duy trì chế độ đi cơ sở; kế hoạch tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa cán bộ chủ chốt quận với nhân dân để giải quyết các khó khăn vướng mắc đồng thời có những giải pháp hỗ trợ kịp thời. Bên cạnh đó, tiếp nhận các phản ánh của người dân qua đường dây nóng của thành phố và Quận 8; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 giao các đơn vị liên quan xử lý các phản ánh, kiến nghị, đồng thời, theo dõi, đôn đốc các đơn vị giải quyết đúng thời gian quy định.

Giao Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 Lê Quỳnh Đài chỉ đạo các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện.

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội tháng 11 năm 2016 và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 12 năm 2016./.

Theo Văn Phòn HĐND và UBND Quận 8 


Số lượt người xem: 1002    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm