SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
7
5
4
2
6
5
Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị 04 Tháng Tư 2017 10:40:00 SA

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG QUÝ II NĂM 2017

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

- Tăng cường thực hiện công tác vận động chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý thị trường; tập trung các biện pháp chống hàng gian, hàng giả, gian lận thương mại góp phần bình ổn giá cả thị trường.

- Tiếp tục triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước quý II năm 2017, tập trung thu hoàn tất thuế Môn bài, xử lý thuế nợ đọng, thực hiện rà soát, đối chiếu số liệu hộ kinh doanh trên địa bàn quận nhằm chống thất thu ngân sách.

- Triển khai xây dựng dự toán ngân sách và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018. Triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và sữa chữa năm 2017; kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình đã ghi vốn.

- Tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đảm bảo trật tự lòng lề đường, xử lý quyết liệt tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường gắn với công tác sắp xếp di dời chợ tự phát trên địa bàn.

- Thực hiện tốt chính sách người có công, an sinh và phúc lợi xã hội, đẩy mạnh công tác chăm lo cho người nghèo, tập trung thực hiện chỉ tiêu đến cuối năm 2017, không còn hộ diện chính sách nằm trong hộ nghèo, cận nghèo;

- Tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn quận.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ trong quý II/2017: Ngày Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước 30/4, Ngày Quốc tế lao động 1/5, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6…

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, triển khai bổ sung các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và phát triển dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại Ủy ban nhân dân Quận 8. Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của nhân dân nhanh chóng, kịp thời.

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, tăng cường phòng chống tội phạm, tệ nạn, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tăng cường phòng chống cháy nổ, nhất là tại các khu đông dân cư, khu công nghiệp, nhà xưởng...

II. KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH:

1. Đối với lĩnh vực kinh tế - tài chính - thuế:

a) Giao Trưởng Phòng Kinh tế Quận 8 chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân phường triển khai thực hiện:

- Tiếp tục thực hiện công tác vận động chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Triển khai Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn quận.

- Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, Hội chợ, phiên chợ, hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, thương hiệu.

- Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quản lý nhà cho công nhân và người lao động thuê để ở; qua đó, phổ biến các quy định của pháp luật về giá bán điện và cấp định mức nước; đảm bảo quyền lợi của người dân.

- Rà soát công tác chuyển đổi hợp tác xã, xử lý các hợp tác xã hoạt động không đúng quy định theo Luật Hợp tác xã năm 2012; tham mưu giải thể đối với 05 hợp tác xã không còn hoạt động.

- Chuẩn bị hồ sơ đấu thầu đối với chợ Bình Đông, Phường 14; xây dựng Kế hoạch giải tỏa, sắp xếp chợ tự phát xung quanh các chợ trên địa bàn Quận 8 năm 2017.Tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng chợ truyền thống theo hướng văn minh thương nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân 16 phường khảo sát, vận động, sắp xếp bố trí các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách tại các chợ tự phát vào kinh doanh tại các chợ truyền thống.

- Xây dựng Kế hoạch và đăng ký đề tài khoa học và công nghệ trong năm 2017; xây dựng Kế hoạch quản lý nhà nước về điện, kế hoạch sử dụng điện tiết kiệm điện, kế hoạch an toàn điện năm 2017.

- Thực hiện kiểm tra, định kỳ, đột xuất, xử lý nghiêm hoạt động kinh doanh hàng gian, hàng giả, kém chất lượng, hàng hóa không rõ nguồn gốc… theo đúng quy định của pháp luật.

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 07-CT/TU của Thành ủy và kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về nhiệm vụ phát triển ngành du lịch thành phố đến năm 2020.

- Tập huấn chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) cho các doanh nghiệp.

b) Đề nghị Đội Quản lý thị trường 8B phối hợp với Trưởng Trạm Thú y Quận 8, Phòng Kinh tế Quận 8, các ngành chức năng quận, Ban Quản lý các chợ và Ủy ban nhân dân các phường thực hiện:

- Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ đúng các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, giết mổ, chế biến thực phẩm, bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra và xử lý nghiêm tình hình mua bán gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc trên địa bàn Quận 8. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật có nguy cơ lây nhiễm sang người.

- Tăng cường công tác kiểm tra phòng, chống dịch bệnh động vật, xử lý có hiệu quả các hành vi vi phạm về chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật, các sản phẩm động vật trái phép; giải quyết có hiệu quả các điểm nóng kinh doanh gia cầm sống trên địa bàn.

c) Giao Chi cục trưởng Chi cục Thuế Quận 8 chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện:

- Tiếp tục triển khai nhiệm vụ thu ngân sách quý 2 năm 2017; xử lý thuế nợ đọng, rà soát, đối chiếu số liệu hộ kinh doanh nhằm chống thất thu ngân sách; kiểm tra thuế theo kế hoạch năm 2017.

- Tổ chức gặp gỡ, vận động doanh nghiệp nợ đọng thuế thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định.

- Ban hành thông báo nộp thuế tránh sai sót, đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế the0 quy định, tăng cường vận động kê khai, nộp thuế điện tử.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp các Hội đồng tư vấn thuế với các Đội thuế liên Phường trong công tác thông báo nộp thuế, vận động và đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế, tăng cường vận động hình thức kê khai, nộp thuế điện tử.

Giao Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Phan Kiều Thanh Hương chỉ đạo các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện các nội dung nêu trên.

d) Giao Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 8 chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện:

- Tổ chức thông báo, phê duyệt quyết toán năm 2016 của các đơn vị; Tổng hợp quyết toán và công khai quyết toán ngân sách địa phương, quận - phường năm 2016.

- Tiếp tục tổ chức quản lý tài chính các hợp tác xã trên địa bàn; tiếp tục thực hiện hồ sơ, thủ tục cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8 theo quy định;

- Tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa năm 2017.

- Thống kê, tiếp nhận, quản lý và báo cáo tiến độ thực hiện phương án tổng thể về sắp xếp, xử lý các địa chỉ nhà đất theo quy định pháp luật.

- Tiếp tục theo dõi, tham mưu triển khai đấu thầu các sản phẩm dịch vụ công ích trên địa bàn quận theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân Quận 8.

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Trần Quang Thảo chỉ đạo các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện.

2. Lĩnh vực quản lý đô thị - xây dựng cơ bản - tài nguyên và môi trường:

a) Giao Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 8, các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân các phường có liên quan triển khai thực hiện:

- Thẩm định các hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình hạ tầng kỹ thuật các nguồn vốn trên địa bàn quận theo phân cấp, thẩm định quy hoạch 1/500 các dự án và thẩm tra các dự án quy hoạch 1/500; lập 06 đồ án trình Sở Quy hoạch – Kiến trúc phê duyệt.

- Triển khai thực hiện thẩm định dự án đầu tư, thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Thực hiện kế hoạch kiểm tra quản lý chất lượng công trình năm 2016.

- Đề xuất phương án xây dựng trụ sở khu phố chưa có trụ sở hoạt động và phương án sửa chữa, cải tạo các trụ sở khu phố hư hỏng, xuống cấp; phương án sửa chữa, xây dựng trụ sở Phường đội 2, 3, 4, 5, 6, 16. Tiếp tục thực hiện cấp phép xây dựng qua hệ thống mạng.

- Thực hiện công tác kiểm tra luật giao thông đường thủy nội địa định kỳ, kiểm tra nhắc nhở các chủ bến đò đảm bảo an toàn cho hành khách.

- Thường xuyên đôn đốc kiểm tra, tăng cường xử lý vi phạm trật tự lòng lề đường, vệ sinh môi trường và giám sát xây dựng trên địa bàn quận.

- Tiếp tục hỗ trợ Ủy ban nhân dân Phường 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13 phân luồng giao thông tại cầu Nhị Thiên Đường, Chánh Hưng và cầu Chữ Y.

- Thực hiện kiểm tra công vụ đối với Tổ Quản lý trật tự đô thị 16 phường về việc lập sổ theo dõi thông tin xây dựng trên địa bàn phường.

b) Đề nghị Đội Thanh tra địa bàn Quận 8 thuộc Thanh tra Sở Xây dựng phối hợp với các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện:

- Tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn kịp thời đối với những trường hợp xây dựng không phép, sai phép, vi phạm về an toàn xây dựng và ảnh hưởng đến môi trường.

- Giám sát quy trình quản lý sửa chữa nguyên trạng (các trường hợp miễn giấy phép xây dựng).

- Tăng cường thực hiện Kế hoạch 53/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Quận 8 về công tác đảm bảo trật tự lòng, lề đường và vệ sinh môi trường trên địa bàn quận năm 2017.

c) Giao Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình Quận 8 phối hợp với các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân các phường có liên quan triển khai thực hiện:

- Đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư xây dựng trọng điểm đã được ghi vốn. Tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị hồ sơ các công trình được ghi vốn năm 2017.

- Kịp thời phát hiện các sai sót trong công tác đầu tư xây dựng để chấn chỉnh, chống thất thoát, lãng phí.

- Nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư trong lựa chọn đơn vị tư vấn, giám sát, thi công, chất lượng công tác đấu thầu, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

- Lập thủ tục quyết toán công trình hoàn thành; phối hợp Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ bồi thường các dự án có liên quan.

d) Giao Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 phối hợp Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8, các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân các phường có liên quan triển khai thực hiện:

- Tiếp tục theo dõi các đơn vị sở ngành liên quan về đơn giá bồi thường, hỗ trợ các dự án nhằm thông qua các dự án trong danh mục đầu tư năm 2017.

- Đôn đốc các đơn vị liên quan trong việc xác minh hồ sơ giải quyết đơn, nguồn gốc nhà, đất của các hộ dân. Tập trung công tác giải ngân vốn đối với các dự án được ghi vốn và các dự án đã ký hợp đồng với chủ đầu tư.

- Tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ di dời các dự án Xây dựng hệ thống thoát nước đường Rạch Cát, Mai Hắc Đế thuộc gói thầu B – dự án Cải thiện môi trường nước giai đoạn 2 tại Phường 15 và Đường vào Trường Mầm non Phường 5; Chương trình Chỉnh trang đô thị, giải tỏa nhà ven và trên Kênh Đôi; dự án Khu E, H; dự án Khu dân cư Bến Lức, Khu dân cư Bình Điền tại Phường 7 Quận 8 và xã An Phú Tây huyện Bình Chánh.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 Lê Quỳnh Đài chỉ đạo các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện các nội dung trên.

đ) Giao Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8 phối hợp các ngành liên quan và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Rà soát, thống kê, tổ chức đo đạc, cắm mốc và bàn giao Ủy ban nhân dân Phường quản lý các khu đất công phát sinh; tiếp tục tham mưu hướng sử dụng hiệu quả các khu đất công trên địa bàn Quận 8.

- Báo cáo công tác kiểm tra tình hình sử dụng đất và tiến độ các dự án chậm triển khai trên địa bàn Quận 8.

- Báo cáo việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho các hộ dân tại khu nhà ở Bùi Minh Trực III Phường 5 Quận 8 do Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn làm chủ đầu tư. Đồng thời, rà soát các dự án nhà ở trên địa bàn Quận 8 các chủ đầu tư chưa hoàn tất công tác cấp Giấy chứng nhận cho người dân trên địa bàn.

- Kiểm tra, tham mưu Quyết định xử phạt các tổ chức, cơ sở, cá nhân được nhà nước cho thuê đất trên địa bàn Quận 8, có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai.

- Thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thẩm quyền của Quận.

- Thẩm định phương án bồi thường và ban hành Thông báo, Quyết định thu hồi đất của các dự án trên địa bàn Quận 8.

- Định kỳ và đột xuất giám sát, nghiệm thu chất lượng vệ sinh môi trường và công tác vớt rác trên kênh, rạch do Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8 thực hiện.

- Tập trung đôn đốc việc chuyển hóa 01 điểm mất vệ sinh, nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Tăng cường giám sát, phát hiện các điểm mất vệ sinh và đề xuất xử lý kịp thời.

- Xây dựng Kế hoạch phân loại rác tại nguồn trên địa bàn Quận 8.

- Phối hợp với Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài nguyên môi trường (NREC) thuộc Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh triển khai quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn Quận 8 vào mùa khô.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường năm 2017 đối với một số Dự án, Công ty, Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh trên địa bàn Quận 8.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Trương Hạ Long chỉ đạo các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện các nội dung nêu trên.

3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

a) Giao Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện:

- Phối hợp triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, tổ chức các họat động tưởng niệm 37 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng; kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế lao động (1/5); kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); kỷ niệm Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng (10/3); ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và các ngày lễ trong quý II…

- Xây dựng tiêu chí chấm điểm thi đua hoạt động quản lý nhà nước trên lĩnh vực quản lý dịch vụ văn hóa – thông tin.

- Triển khai kế hoạch tăng cường kiểm tra cơ sở dịch vụ văn hóa (cụ thể: lĩnh vực thể thao ngoài công lập gồm cơ sở kinh doanh bida, thể hình, thể dục thẩm mỹ – yoga, sân bóng đá mini, sân cầu lông, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp...; thống kê cơ sở kinh doanh photocopy (trắng đen, màu).

- Tiếp tục công tác chấn chỉnh biển hiệu năm 2017 (rà soát cam kết, xử lý vi phạm hành chính đối với cơ sở đã quá hạn cam kết chấn chỉnh lần 2)

- Tập trung kiểm tra, vận động các cơ sở kinh doanh internet – trò chơi điện tử công cộng cách trường học dưới 200m chuyển đổi ngành nghề.

- Thống kê cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử – không kết nối mạng internet (máy bắn cá, game station), lập danh sách cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử  - không kết nối mạng internet cách trường học dưới 200m. Tập trung kiểm tra, kiên quyết xử lý vi phạm.

- Chuẩn bị tổ chức sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2016; triển khai thang điểm thi đua về việc thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH”.

- Phối hợp xác nhận thông tin, cung cấp tư liệu Mẹ Việt Nam anh hùng để bổ sung quỹ tên đường của Thành phố năm 2017; tiếp tục theo dõi việc sửa chữa Đình Hưng Phú và việc đặt tên 24 tuyến đường của quận.

- Rà soát, thống kê các cơ sở kinh doanh du lịch – lữ hành trên địa bàn quận; tiếp tục kiểm tra xử lý vi phạm trên lĩnh vực du lịch.

- Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh trên lĩnh vực văn hóa năm 2017; phối hợp tổ chức tuyên truyền Luật Hộ tịch, Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ về Phòng, chống bạo lực gia đình. Xây dựng Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Quận 8 từ năm 2017 đến năm 2020; tổ chức Ngày hội “Gia đình yêu thương” năm 2017.

b) Giao Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 8 phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện:

- Tập trung công tác tuyên truyền cổ động chính trị phục vụ các ngày lễ kỷ niệm và các sự kiện của quận trong quý 2 năm 2017.

- Xây dựng các chương trình tham dự hội thi, liên hoan hội diễn cấp thành phố.

- Tập trung xây dựng kế hoạch tổ chức liên hoan văn nghệ Thiếu nhi hè 2017, hội thi đố em, Kể chuyện sách hè...

- Tổ chức công tác phục vụ lễ tưởng niệm ngày mất chủ tịch Tôn Đức Thắng.

- Tiếp tục duy trì hoạt động của các câu lạc bộ đội nhóm và thực hiện chuyên đề về hoạt động của câu lạc bộ, đội nhóm.

c) Giao Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 8 phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện:

- Tổ chức họp mặt truyền thống kỷ niệm 71 năm ngày thành lập ngành Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2016) và 26 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1991 - 27/3/2017) và ngày Dân quân tự vệ 28/3; chào mừng kỷ niệm 42 năm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5.

- Tiếp tục tổ chức Hội thao Thể dục dưỡng sinh Quận 8 mở rộng lần VI năm 2017 và các môn chạy Việt dã, bóng đá, bóng chuyền và trò chơi vận động. 

- Triển khai kế hoạch xây dựng mỗi khu phố văn hóa có 01 câu lạc bộ Thể dục thể thao phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở; tổ chức các hoạt động thể dục thể thao hè năm 2017.

- Tham dự các giải Thành phố gồm: Bóng đá năng khiếu; bóng ném năng khiếu; bóng ném vô địch; boxing trẻ; cầu lông năng khiếu; cầu lông vô địch; cờ tướng năng khiếu; cờ vua năng khiếu; điền kinh năng khiếu, vô địch; judo năng khiếu; karatedo thể thao học sinh (TTHS); kéo co TTHS; kich boxing trẻ và vô địch; pencak silat trẻ các lứa tuổi; petanque năng khiếu và vô địch; taekwondo TTHS và trẻ; việt dã truyền thống 30/4; võ cổ truyền TTHS, năng khiếu, vô địch; vovinam TTHS, năng khiếu, trẻ và vô địch; wushu TTHS.

- Đăng cai tổ chức giải cầu lông các nhóm tuổi Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 cấp thành phố.

đ) Giao Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 chủ trì, phối hợp các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện:

-  Đánh giá kết quả công tác kiểm tra y tế các cơ sở giáo dục trên địa bàn Quận 8 theo Thông tư 13/2016/TT-BGDĐT-BYT.

- Tổng kết công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2016, đồng thời triển khai nhiệm vụ năm 2017.

- Tiếp tục kiểm định, đánh giá ngoài Trường mầm non Vườn Hồng, Tiểu học Trần Danh Lâm, Thái Hưng

- Triển khai Kế hoạch xây dựng trường tiên tiến, hiện đại theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế Trường mầm non 19/5, trung học cơ sở Lý Thánh Tông; 

- Xây dựng chuẩn quốc gia mức độ 1 tại Trường trung học cơ sở Lý Thánh Tông; Kế hoạch đưa vào sử dụng trường mầm non Hoa Phượng tại phường 15.

- Triển khai Kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2017-2018; xét công nhận hoàn thành cấp Tiểu học; công nhận tốt nghiệp cấp Trung học cơ sở, đồng thời phân luồng học sinh tốt nghiệp sau trung học cơ  sở.

- Tổng kết năm học 2016-2017 các bậc học; tổ chức Hội nghị tuyên dương giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi cấp Quận, thành phố năm học 2016 -2017;

- Phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát sửa chữa hè các cơ sở giáo dục. 

- Phối hợp với Trung Tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 8, Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 8 tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, chính trị hè 2017.

- Giao chỉ tiêu biên chế các cơ sở giáo dục; xây dựng kế hoạch tuyển viên chức ngành giáo dục năm học 2017-2018.

e) Giao Trưởng Phòng Y tế Quận 8 phối hợp Trung tâm Y tế dự phòng Quận 8, Bệnh viện Quận 8 và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện:

- Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn quận, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các điểm nguy cơ để chủ động phòng bệnh SXH, bệnh do virus Zika. Tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh tại các phường có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp (Phường 7, 15).

- Xây dựng kế hoạch truyền thông Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2017 và  thực hiện công tác đổi sổ hộ gia đình năm 2017.

- Tập huấn cho tuyến phường về công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm và xử lý vi phạm theo quy định. Kiểm tra, giám sát việc duy trì thực hiện tuyến đường không có thức ăn đường phố và tuyến đường điểm về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn.

- Bổ sung, kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm Quận 8 va hành nghề y, dược tư nhân.

- Kiểm tra các cơ sở y, dược tư nhân trên địa bàn quận theo kế hoạch kiểm tra y tế năm 2017.

 - Kiểm tra các cơ quan, ban ngành, đoàn thể Quận 8 về công tác Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

f) Giao Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Quận 8 phối hợp các ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện:

- Tổ chức triển khai thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ I năm 2017. Thực hiện kiểm tra pháp luật lao động năm 2017. Xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn pháp luật lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn Quận 8 năm 2017.

- Triển khai thực hiện kế hoạch Tuần lễ quốc gia – An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ lần thứ 19 năm 2017.

- Tiếp tục giải quyết chế độ đối với thanh niên xung phong theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ Tướng Chính phủ; Quyết định 57/2013/QĐ-TTg.

- Tiếp tục triển khai Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 12/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính Phủ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, bằng khen của UBND cấp tỉnh. Tiếp tục tham mưu giải quyết các chế độ theo Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2013 của Chính Phủ.

- Tham mưu kế hoạch nâng thu nhập đối với các gia đình chính sách thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đảm bảo năm 2017 không còn hộ nghèo, cận nghèo trong diện chính sách.

- Tham mưu Kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2017, chăm lo, hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo năm 2017. Phối hợp Ngân hàng chính sách xã hội Quận 8, Ủy ban nhân dân 16 phường giám sát công tác vay vốn đối với hộ nghèo cận nghèo. Phối hợp bộ phận chính sách thực hiện nâng chuẩn hộ nghèo, cận nghèo thuộc diện gia đình chính sách.

- Đôn đốc, kiểm tra 16 phường thực hiện công tác thu thập thông tin trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Quận 8. Tổ chức tuyên truyền Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 chủ đề “Xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc”.

- Tập trung công tác đưa người nghiện có nơi cư trú nhất định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tiếp tục phối hợp 16 phường thực hiện công tác đưa các đối tượng ăn xin, lang thang vào các cơ sở bảo trợ xã hội.

- Phối hợp Phòng Tư pháp xây dựng kế hoạch tuyên tuyền Nghị định 136/2016/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 221/2013/NĐ-CP quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và Nghị định 90/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Nguyễn Thanh Sang chỉ đạo các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện.

4. Lĩnh vực quốc phòng và an ninh:

a) Giao Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Quận 8 chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường lực lượng quân báo nhân dân, dân quân trinh sát kết hợp cùng Công an nắm chắc tình hình địa bàn; Triển khai kế hoạch bảo vệ an toàn các ngày lễ lớn; tuần tra canh gác bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

- Trình Bộ Tư lệnh Thành phố phê duyệt Đề án xây dựng Khu vực phòng thủ Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021 và những năm tiếp theo.

- Tổ chức Tổng kết công tác Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017.

- Chỉ đạo các phường tổ chức đăng ký Nghĩa vụ quân sự năm 2017 và tổ chức đăng ký công dân trong độ tuổi tham gia Dân quân tự vệ và thực hiện công tác phát triển luân phiên năm 2017.

- Triển khai và hoàn chỉnh hồ sơ tuyển sinh quân sự năm 2017.

- Tổ chức Hội thao quốc phòng cấp quận năm 2017; tuyển chọn và huấn luyện nâng cao cho các lực lượng để tham gia Hội thao Cụm thi đua IV/LLVT Thành phố đảm bảo an toàn, đạt kết quả cao. Tổ chức huấn luyện chiến đấu cho các đối tượng theo kế hoạch đã được Bộ Tư lệnh Thành phố phê duyệt.

b) Giao Trưởng Công an Quận 8 chủ trì phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự             Quận 8, các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện:

- Xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh chính trị, an toàn các dịp lễ, sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn.

- Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, khai thông các tuyến đường hẹp, có mật độ giao thông cao, các điểm thường xuyên ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm tại các vị trí: Cầu Nhị Thiên Đường, cầu Chữ Y, cầu Chánh Hưng, cầu Chà Và.

- Triển khai Thông báo số 174/PV11-CQTT ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Công an Thành phố về phân loại địa bàn phường, xã thị trấn trọng điểm về ma túy năm 2016; thực hiện Kế hoạch số 143/KH-CATP-PH41 ngày 24/01/2017 của Công an thành phố về kiểm tra công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; công tác đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ kho tàng cất giữ, bảo quản vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 25/KH-CAQ-PT ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Công an Quận 8 về thực hiện các Quy chế phối hợp giữa Cục V28 với Tổng cục an ninh, Cục C25, C67 Bộ Công an về Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an toàn xã hội trong tình hình mới.

- Tăng cường công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm giết người, cướp, cướp giật tài sản và tệ nạn xã hội. Đảm bảo tình hình an toàn trật tự, an toàn giao thông đô thị, phòng, chống cháy, nổ. Tiếp tục chỉ đạo thông báo cho nhân dân tình hình phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, những sơ hở mất cảnh giác và những biện pháp đề phòng nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

- Thường xuyên tổ chức lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát các địa bàn trọng yếu; tăng cường các giải pháp phòng ngừa tội phạm; tập trung triệt phá các băng nhóm tội phạm, các loại tội phạm hình sự nguy hiểm; phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi gây rối trật tự, tệ nạn xã hội; phối hợp tốt công tác đưa người nghiện vào cơ sở chữa bệnh…

- Tiếp tục đẩy mạnh việc tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông; mở các đợt cao điểm chuyên đề về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý các hoạt động vận tải (bến khách, xe dù), đón trả hành khách không đúng nơi quy định, các hành vi vi phạm về tải trọng phương tiện trên địa bàn quận.

c) Đề nghị Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Quận 8 phối hợp các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện:

- Tăng cường công tác thường trực sẵn sàng, đảm bảo về lực lượng và chất lượng phương tiện, để chữa cháy kịp thời, hiệu quả khi có tình huống cháy nổ xảy ra.

- Tăng cường kiểm tra các cơ sở trọng điểm, các cơ sở nguy hiểm cháy nổ, nơi tập trung đông người, nơi diễn ra các lễ hội và các cơ sở kinh doanh, sản xuất, buôn bán xen cài khu dân cư. Kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm an toàn về PCCC theo quy định.

- Tiếp tục tập trung xây dựng “Phường điểm”, “Khu phố điểm” về công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn quận.

- Mở rộng và đa dạng hóa các hình thức, nội dung tuyên truyền, đưa công tác phòng cháy và chữa cháy đến từng khu phố, từng hộ dân nhằm nâng cao ý thức cảnh giác trong công tác phòng cháy và chữa cháy cho từng người dân.

- Kiểm tra, khảo sát giao thông, nguồn nước trên địa bàn Quận 8 để thực hiện công tác PCCC hiệu quả.

5. Xây dựng chính quyền:

a) Giao Trưởng Phòng Tư pháp Quận 8 chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện:

- Phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 8 và Hội Luật gia Quận 8 tổ chức thực hiện chương trình liên tịch đẩy mạnh công tác bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, hòa giải ở cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động thực tiễn thành viên Tổ tư vấn cộng đồng tại Chi hội trên địa bàn quận.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải cho lực lượng hòa giải viên.Theo dõi, đôn đốc 16 phường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. Xây dựng triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi năm 2017.

- Tổ chức giao ban sinh hoạt cộng tác viên Trợ giúp pháp lý lần 1/2017. Theo dõi, hỗ trợ Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý Phường 8 duy trì hoạt động gắn với nâng chất lượng sinh hoạt Câu lạc bộ.

- Xây dựng Kế hoạch công tác Dân vận chính quyền và kế hoạch công tác thanh niên năm 2017.

- Phối hợp Thanh tra Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch kiểm tra hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn Quận.

- Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường niêm yết các thủ tục hành chính mới được công bố.

- Thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hộ tịch có yếu tố nước ngoài.

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra tính pháp lý hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

b) Giao Trưởng Phòng Nội vụ Quận 8 chủ trì, kết hợp các ngành liên quan và Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện.

- Tiếp tục công tác nâng lương niên hạn và các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị như: xếp lương, xếp phụ cấp lương, trợ cấp, nghỉ việc, nghỉ hưu, BHXH,…

- Tham mưu công tác cán bộ (điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại); tiếp tục chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức phường trên địa bàn Quận 8 theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức và Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 31/05/2013;

- Xây dựng Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng năm 2017.

- Hướng dẫn việc tổ chức sử dụng dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ; hướng dẫn về thể thức, kỹ thuật trình bày thành phần “Nơi nhận” trong văn bản hành chính.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai đăng ký mô hình tiên tiến cải cách hành chính năm 2017; kế hoạch tổ chức hội thảo chuyên đề, hội thi, điều tra xã hội học về cải cách hành chính, khảo sát đánh giá kết quả hài lòng của người dân, phân tích nguyên nhân, đề ra giải pháp cải thiện, góp phần nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của thành phố.

- Tiếp tục mở rộng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các lĩnh vực quy hoạch, môi trường, đất đai, hộ tịch, hợp tác xã, lao động – tiền lương, giáo dục – đào tạo và lĩnh vực hộ tịch tại UBND 16 phường; dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, các thủ tục thuộc lĩnh vực hộ tịch kết hợp với dịch vụ nhận và chuyển phát hồ sơ qua hệ thống bưu chính; triển khai dịch vụ lấy số thứ tự qua tin nhắn SMS tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận;

- Triển khai phần mềm liên thông cơ sở dữ liệu về Giấy phép xây dựng, Giấy phép đăng ký hộ kinh doanh, Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và liên thông dữ liệu kết hôn. Liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố để được hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu đất đai, quy hoạch, xây dựng kết nối liên thông giữa các cơ quan, đơn vị với Ủy ban nhân dân 16 phường phục vụ cho công tác quản lý hành chính nhà nước;

- Tiếp tục rà soát, thống kê thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Ủy ban nhân dân Quận 8. Phối hợp các đơn vị xây dựng và mở rộng Quy trình áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008; Triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính của thành phố và Quận 8 năm 2017.

- Tổ chức Hội nghị tiếp xúc – đối thoại giữa lãnh đạo quận với thanh niên trên địa bàn năm 2017.

- Tiếp nhận và tổng hợp hồ sơ các cơ quan, đơn vị và phường đăng ký thi đua đầu năm 2017; tổng hợp hồ sơ các cơ quan, đơn vị và phường xây dựng Kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020. 

-  Dự hội nghị ký kết giao ước thi đua đầu năm 2017 của Cụm thi đua II thành phố khối Quận – Huyện. Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và hoàn thành các hồ sơ thủ tục đề nghị khen thưởng bậc cao năm 2017;

- Nắm tình hình tổ chức mừng lễ Phục sinh năm 2017 tại các giáo xứ Công giáo và nhà thờ Tin lành trên địa bàn quận. Tiếp tục cập nhật hồ sơ liên quan các khiếu nại về cơ sở vật chất tôn giáo còn tồn đọng.

c) Giao Chánh Thanh tra Quận 8 chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện:

- Tiếp tục triển khai thực hiện các Đoàn thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2017 đã đề ra.

- Đôn đốc, rà soát đơn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 giữa Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường trong việc phối hợp xử lý đơn tồn đọng, kéo dài và phức tạp.

- Thực hiện nghiêm túc, kịp thời các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật. Tăng cường giám sát, kiểm tra việc ban hành, thực hiện quyết định hành chính nhằm hạn chế khiếu kiện.

- Tập trung xử lý và giải quyết đơn thuộc dự án đang triển khai trên địa bàn Quận 8, trong đó chú trọng dự án Trung tâm lưu thông hàng hóa 1 (Khu E Nam Thành phố), dự án chung cư Trương Đình Hội II và dự án đầu tư xây dựng Công viên Văn hóa-Du lịch-Thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu, không để khiếu nại đông người và vượt cấp.

d) Giao Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8 phối hợp các ngành liên quan thực hiện:

- Tham mưu Thường trực Ủy ban nhân dân quận tăng cường chế độ đi cơ sở; kế hoạch tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân, tiếp công dân.

- Tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy chế làm việc và quy định chế độ hội họp, thông tin báo cáo của Ủy ban nhân dân quận. Tham mưu cải tiến và nâng cao chất lượng các cuộc họp của Thường trực Ủy ban nhân dân quận.

- Tăng cường các biện pháp bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định pháp luật; tiếp nhận chương trình ISO điện tử; đánh giá công tác ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 của các cơ quan, đơn vị.

- Tiếp tục phổ biến, giáo dục sâu rộng trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn về đường lối chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết, các chủ trương của địa phương về phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng; theo dõi tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện công tác chăm lo đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Trần Quang Thảo chỉ đạo các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện.

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội quý I và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2017 ./.

Theo Văn Phòn HĐND và UBND Quận 8 


Số lượt người xem: 1125    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm