SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
1
2
7
9
1
7
Tuyển dụng công chức 21 Tháng Mười 2019 10:58:16 SA
Tuyển dụng công chức làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc Quận 8  (20/07/2019)
Căn cứ Thông báo số 2694/TB-SNV ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh tuyển công chức từ cấp huyện trở lên năm 2019; Ủy ban nhân dân Quận 8 thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc Quận 8 năm 2019 như sau: I. Chỉ tiêu tuyển dụng: Yêu cầu trình độ của vị trí việc làm ...
Thông báo Về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 8 năm học 2019 - 2020  (28/06/2019)
Thực hiện Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 8 năm học 2019 - 2020, Ủy ban nhân dân Quận 8 thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 8 năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau: I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG: Ủy ban nhân dân Quận 8 tuyển dụng ...
Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung Tâm Văn hóa Quận 8 năm 2019  (14/06/2019)
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công ...
BAN BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG QUẬN 8 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ  (26/07/2017)
Căn cứ vào tình hình thực hiện những dự án đang triển khai và tình hình sử dụng nhân sự của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng Quận 8; Hiện nay Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng Quận 8 đang cần tuyển 05 nhân viên hợp đồng lao động để thực hiện các công việc tại Tổ Nghiệp vụ của đơn vị với các tiêu chuẩn như sau: 1. Điều kiện tuyển dụng: - ...
Thông báo về nhu cầu tuyển dụng và thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường Quận 8 đợt 2 năm 2015  (03/11/2015)
Thông báo về nhu cầu tuyển dụng và thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường Quận 8 đợt 2 năm 2015
DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN Q8 - 2015  (07/09/2015)
  
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Quận 8, ngày 25 tháng 8 ...
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và đào tạo Quận 8 năm học 2015-2016  (04/08/2015)
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và đào tạo Quận 8 năm học 2015-2016
Danh sách ứng viên đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm học 2014 – 2015  (27/03/2015)
Phòng giáo dục và đạo tạo Quận 8 công bố Danh sách ứng viên đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm học 2014 – 2015 Các ứng viên có mặt tại Trường Tiểu học Bùi Minh Trực (số 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8) để dự phỏng vấn, cụ thể: - Buổi sáng: Có mặt lúc 08 giờ ngày 6/4/2015 dự phỏng vấn kiến thức chung - Buổi chiều: Có mặt lúc 14 giờ ngày ...
Thông báo nhu cầu tuyển dụng và thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường Quận 8 đợt 1 năm 2015  (02/03/2015)
Ủy ban nhân dân Quận 8 thông báo về nhu cầu tuyển dụng và thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường Quận 8 đợt 1 năm 2015 như sau: I. Về chỉ tiêu tuyển dụng: STT Loại công chức Số lượng (người) 1 Ngạch chuyên viên (Đại học), mã số ...
Thông báo tuyển dụng bổ sung viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 8 năm học 2014 - 2015  (14/02/2015)
I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN DỤNG: 1. Tuyển dụng giáo viên mầm non: Người có đủ điều kiện dự tuyển giáo viên mầm non theo Kế hoạch số 6735/ QĐ-UBND ngày 9 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Quận 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 giáo viên mầm non. 2. Tuyển dụng nhân viên: Người có đủ điều kiện dự tuyển nhân viên theo Kế hoạch ban hành kèm Quyết định số ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm