SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
0
5
9
0
8
3
Tuyển dụng công chức 22 Tháng Bảy 2017 5:40:03 CH
Thông báo về nhu cầu tuyển dụng và thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường Quận 8 đợt 2 năm 2015  (03/11/2015)
Thông báo về nhu cầu tuyển dụng và thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường Quận 8 đợt 2 năm 2015
DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN Q8 - 2015  (07/09/2015)
  
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Quận 8, ngày 25 tháng 8 ...
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và đào tạo Quận 8 năm học 2015-2016  (04/08/2015)
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và đào tạo Quận 8 năm học 2015-2016
Danh sách ứng viên đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm học 2014 – 2015  (27/03/2015)
Phòng giáo dục và đạo tạo Quận 8 công bố Danh sách ứng viên đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm học 2014 – 2015 Các ứng viên có mặt tại Trường Tiểu học Bùi Minh Trực (số 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8) để dự phỏng vấn, cụ thể: - Buổi sáng: Có mặt lúc 08 giờ ngày 6/4/2015 dự phỏng vấn kiến thức chung - Buổi chiều: Có mặt lúc 14 giờ ngày ...
Thông báo nhu cầu tuyển dụng và thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường Quận 8 đợt 1 năm 2015  (02/03/2015)
Ủy ban nhân dân Quận 8 thông báo về nhu cầu tuyển dụng và thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường Quận 8 đợt 1 năm 2015 như sau: I. Về chỉ tiêu tuyển dụng: STT Loại công chức Số lượng (người) 1 Ngạch chuyên viên (Đại học), mã số ...
Thông báo tuyển dụng bổ sung viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 8 năm học 2014 - 2015  (14/02/2015)
I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN DỤNG: 1. Tuyển dụng giáo viên mầm non: Người có đủ điều kiện dự tuyển giáo viên mầm non theo Kế hoạch số 6735/ QĐ-UBND ngày 9 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Quận 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 giáo viên mầm non. 2. Tuyển dụng nhân viên: Người có đủ điều kiện dự tuyển nhân viên theo Kế hoạch ban hành kèm Quyết định số ...
Bệnh viện Quận 8 tuyền dụng viên chức năm 2014  (03/12/2014)
Năm 2041, Bệnh viện Quận 8 dự kiến tuyển dụng 56 biên chế viên chức với các chức danh và số lượng như sau: 1. Ngạch A1 : 15 người Bác sĩ : 07 người Cử nhân điều dưỡng : 01 người Cử nhân kế toán : 05 người Cử nhân quản trị bệnh viện : 01 người Kỹ sư công nghệ thực phẩm : 01 người 2. Ngạch A0 : 04 người Cử nhân Cao đẳng kế toán : 02 ...
Thông báo thi tuyển công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước Quận 8  (28/08/2014)
Ngày 26/8/2014, UBND Quận 8 vừa có thông báo thi tuyển công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước của Quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường Quận 8 năm 2014 như sau: 1. Về chỉ tiêu tuyển dụng: - Ngạch chuyên viên (A1), mã số 01.003: 35 người - Ngạch chuyên viên (A0), mã số 01a.003: 02 người - Ngạch cán sự (B), mã số 01.004: 16 ...
Thông báo tuyển dụng bổ sung viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 8 năm học 2014 - 2015  (14/08/2014)
Thực hiện Kế họach xét tuyển giáo viên năm học 2014-2015 của Ủy ban nhân dân Quận 8, Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Giáo dục Quận 8 thông báo lịch rà soát dữ liệu và nội dung, hình thức phỏng vấn tuyển dụng bổ sung giáo viên như sau: I. Chỉ tiêu tuyển dụng: 1. Giáo viên mầm non: 24 giáo viên (trong đó tuyển 01 giáo viên chuyên ngành ...
Thông báo về nhu cầu tuyển dụng viên chức ngành giáo dục Quận 8 đợt 3 năm học 2013-2014  (30/12/2013)
Căn cứ Kế hoạch số 81/KH-GDĐT ngày 18/12/2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 về tổ chức tuyển dụng giáo viên bổ sung đợt 3 năm học 2013-2014 (đã được Ủy ban nhân dân Quận 8 phê duyệt), Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 thông báo như sau: 1. Đối tượng và điều kiện tuyển dụng: 1.1. Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại thành phố ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm