SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
8
8
7
4
5
5
Thông tin báo cáo thống kê 20 Tháng Bảy 2018 11:45:02 SA
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 7 NĂM 2017  (05/08/2017)
I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ: 1. Lĩnh vực kinh tế: Trong tháng, Quận tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn Quận 8; tổ chức đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp và hộ kinh doanh; tiếp tục vận động hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi thành doanh nghiệp; đẩy mạnh thực hiện công tác tổng ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾVĂN HÓA, XÃ HỘI - QUỐC PHÒNG, AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017  (06/07/2017)
I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ: 1. Lĩnh vực kinh tế: Quận tăng cường chỉ đạo hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh; tổ chức đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp và hộ kinh doanh, gặp gỡ nắm bắt và tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp nợ đọng thuế, vận động hộ kinh doanh chuyển đổi thành lập doanh nghiệp; tổ chức thành công Hội ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VĂN HÓA, XÃ HỘI - QUỐC PHÒNG, AN NINH THÁNG 5 NĂM 2017  (06/06/2017)
I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ: 1. Lĩnh vực kinh tế: Trong tháng, Quận đã chỉ đạo tăng cường công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn Quận 8; tổ chức đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp và hộ kinh doanh; tiếp tục vận động hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi thành doanh nghiệp; đẩy mạnh thực hiện công tác tổng điều ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VĂN HÓA, XÃ HỘI - QUỐC PHÒNG, AN NINH THÁNG 4 NĂM 2017  (05/05/2017)
I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ: 1. Lĩnh vực kinh tế: Trong tháng, Quận đã chỉ đạo tăng cường công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn Quận 8; tổ chức đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp và hộ kinh doanh; tiếp tục vận động các hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi thành doanh nghiệp; thực hiện công tác tổng điều tra ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - VĂN HÓA, XÃ HỘI - QUỐC PHÒNG, AN NINH QUÝ I NĂM 2017  (04/04/2017)
I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ: 1. Lĩnh vực kinh tế: Quận đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh; chuẩn bị tốt các nguồn hàng phục vụ tết năm 2017; tổ chức thành công Hội Hoa Xuân Quận 8; xây dựng kế hoạch triển khai mô hình khởi nghiệp, vận động chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VĂN HÓA, XÃ HỘI - QUỐC PHÒNG, AN NINH THÁNG 02 NĂM 2017  (06/03/2017)
I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ: 1. Lĩnh vực kinh tế: Trong tháng, Quận đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh; xây dựng kế hoạch triển khai mô hình khởi nghiệp, chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường về giá, hàng gian, hàng giả; kiểm tra các ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VĂN HÓA, XÃ HỘI - QUỐC PHÒNG, AN NINH THÁNG 01 NĂM 2017  (05/02/2017)
I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ: 1. Lĩnh vực kinh tế: Trong tháng, Quận đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tập trung nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chuẩn bị tốt các nguồn hàng phục vụ tết năm 2017, đồng thời, tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường về giá, hàng gian, hàng giả; kiểm tra các điểm nóng kinh doanh gia súc, gia ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - VĂN HÓA, XÃ HỘI - QUỐC PHÒNG, AN NINH NĂM 2016  (06/01/2017)
I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ: 1. Lĩnh vực kinh tế: Trong năm 2016, trong điều kiện tình hình còn nhiều khó khăn, Quận 8 đã chủ động thực hiện các giải pháp thiết thực, tập trung huy động các nguồn lực khai thác các tiềm năng sẵn có, tạo điều kiện và vận động các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh, qua đó, góp ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - VĂN HÓA, XÃ HỘI - QUỐC PHÒNG, AN NINH THÁNG 11 NĂM 2016  (06/12/2016)
I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ: 1. Lĩnh vực kinh tế: Trong tháng 11 năm 2016, Ủy ban nhân dân Quận 8 tiếp tục tổ chức chương trình Hội nghị đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn Quận 8; vận động thành lập các đoàn thể chính trị, chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - VĂN HÓA, XÃ HỘI - QUỐC PHÒNG, AN NINH THÁNG 10 NĂM 2016  (11/11/2016)
I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ: 1. Lĩnh vực kinh tế: Trong tháng 10 năm 2016, Quận tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và quản lý giá cả thị trường; nắm tình hình sản xuất kinh doanh và tích cực hỗ trợ doanh nghiệp ổn định, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh; tăng cường kiểm tra và giải tỏa các điểm kinh doanh ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm