SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
4
5
2
2
3
5
Thông tin báo cáo thống kê 18 Tháng Hai 2019 2:36:46 CH
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 10 NĂM 2018  (25/12/2018)
I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8: Trong tháng 10, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động như: Họp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, tuyên dương Doanh nhân tiêu biểu Quận 8; Chương trình Kết nối Thương mại giữa doanh nghiệp, hộ kinh doanh Quận 8 với thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long; Lễ ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 10 NĂM 2018  (25/11/2018)
I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8: Trong tháng 10, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động như: Họp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, tuyên dương Doanh nhân tiêu biểu Quận 8; Chương trình Kết nối Thương mại giữa doanh nghiệp, hộ kinh doanh Quận 8 với thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long; Lễ ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018  (14/10/2018)
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8: Thực hiện Quyết định số 6667/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách thành phố và chương trình công tác năm 2018, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 22 ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 8 NĂM 2018  (13/09/2018)
I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8: 1. Các phiên họp, hội nghị của Ủy ban nhân dân Quận 8: Trong tháng 8, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2018), Kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 7 NĂM 2018  (19/08/2018)
I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ: 1. Lĩnh vực kinh tế: Trong tháng, tăng cường công tác thúc đẩy, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn. Quan tâm, hỗ trợ hoạt động của các hợp tác xã, chợ. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phát triển hoạt động khoa học – công nghệ trên địa bàn, - Thực ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018  (12/07/2018)
I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ: 1. Lĩnh vực kinh tế: Trong 6 tháng đầu năm, quận đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh; tổ chức thành công Hội Hoa Xuân năm 2018; tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường về giá, hàng gian, hàng giả; giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn quận, giá ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 5 NĂM 2018  (21/06/2018)
I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ: 1. Lĩnh vực kinh tế: - Trong tháng 5, kim ngạch xuất khẩu là 14,632 triệu USD, 5 tháng đầu năm 2018 là 70,851 triệu USD, bằng 76,93% so với cùng kỳ năm 2017; kim ngạch nhập khẩu là 22,115 triệu USD, 5 tháng đầu năm 2018 là 110,419 triệu USD, bằng 95,78% so với cùng kỳ năm 2017. - Trong tháng 5, Ủy ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 4 NĂM 2018  (17/04/2018)
I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ: 1. Lĩnh vực kinh tế: Trong tháng, tăng cường công tác thúc đẩy, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn; quan tâm, hỗ trợ hoạt động của các hợp tác xã, chợ. Kết quả đạt được như sau: - Trong tháng 4, kim ngạch xuất khẩu là 10,5 triệu USD, 4 tháng đầu năm ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VĂN HÓA, XÃ HỘI - QUỐC PHÒNG, AN NINH QUÝ I NĂM 2018  (08/04/2018)
I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ: 1. Lĩnh vực kinh tế: Trong Quý I, quận đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh; tổ chức thành công về công tác tổ chức Hội Hoa Xuân năm 2018; tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường về giá, hàng gian, hàng giả; giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VĂN HÓA, XÃ HỘI - QUỐC PHÒNG, AN NINH THÁNG 02 NĂM 2018  (16/03/2018)
I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ: 1. Lĩnh vực kinh tế: Trong tháng, Quận đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tập trung nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chuẩn bị tốt các nguồn hàng phục vụ tết năm 2018, đồng thời, tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường về giá, hàng gian, hàng giả; kiểm tra các điểm nóng kinh doanh gia súc, gia ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm