SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
2
3
7
1
8
4
Thông tin báo cáo thống kê 23 Tháng Mười 2018 1:14:24 CH
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - VĂN HÓA, XÃ HỘI - QUỐC PHÒNG, AN NINH NĂM 2017  (13/01/2018)
I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ: 1. Lĩnh vực kinh tế: Trong năm 2017, Quận tập trung thực hiện đồng bộ các chủ trương chính sách về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, các giải pháp kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 11, 11 THÁNG ĐẦU NĂM 2017  (17/12/2017)
I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ: 1. Lĩnh vực kinh tế: Trong tháng, quận thường xuyên chỉ đạo tăng cường công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; vận động hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; tổ chức các buổi thăm và làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn nhằm nắm bắt và hỗ trợ giải quyết các khó khăn, ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 10, 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2017  (09/11/2017)
I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ: 1. Lĩnh vực kinh tế: Trong tháng, quận thường xuyên chỉ đạo tăng cường công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; vận động hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; tổ chức các buổi thăm và làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn nhằm nắm bắt và hỗ trợ giải quyết các khó khăn, ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2017  (12/10/2017)
I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ: 1. Lĩnh vực kinh tế: Trong 9 tháng, quận thường xuyên chỉ đạo tăng cường công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; vận động hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; tổ chức các buổi thăm và làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn nhằm nắm bắt và hỗ trợ giải quyết các khó khăn, ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 8, 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2017  (17/09/2017)
I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ: 1. Lĩnh vực kinh tế: Trong tháng, Quận tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; tiếp tục vận động hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; tổ chức các buổi thăm và làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn nhằm nắm bắt và hỗ trợ giải quyết các khó ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 7 NĂM 2017  (05/08/2017)
I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ: 1. Lĩnh vực kinh tế: Trong tháng, Quận tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn Quận 8; tổ chức đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp và hộ kinh doanh; tiếp tục vận động hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi thành doanh nghiệp; đẩy mạnh thực hiện công tác tổng ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾVĂN HÓA, XÃ HỘI - QUỐC PHÒNG, AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017  (06/07/2017)
I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ: 1. Lĩnh vực kinh tế: Quận tăng cường chỉ đạo hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh; tổ chức đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp và hộ kinh doanh, gặp gỡ nắm bắt và tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp nợ đọng thuế, vận động hộ kinh doanh chuyển đổi thành lập doanh nghiệp; tổ chức thành công Hội ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VĂN HÓA, XÃ HỘI - QUỐC PHÒNG, AN NINH THÁNG 5 NĂM 2017  (06/06/2017)
I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ: 1. Lĩnh vực kinh tế: Trong tháng, Quận đã chỉ đạo tăng cường công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn Quận 8; tổ chức đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp và hộ kinh doanh; tiếp tục vận động hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi thành doanh nghiệp; đẩy mạnh thực hiện công tác tổng điều ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VĂN HÓA, XÃ HỘI - QUỐC PHÒNG, AN NINH THÁNG 4 NĂM 2017  (05/05/2017)
I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ: 1. Lĩnh vực kinh tế: Trong tháng, Quận đã chỉ đạo tăng cường công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn Quận 8; tổ chức đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp và hộ kinh doanh; tiếp tục vận động các hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi thành doanh nghiệp; thực hiện công tác tổng điều tra ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - VĂN HÓA, XÃ HỘI - QUỐC PHÒNG, AN NINH QUÝ I NĂM 2017  (04/04/2017)
I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ: 1. Lĩnh vực kinh tế: Quận đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh; chuẩn bị tốt các nguồn hàng phục vụ tết năm 2017; tổ chức thành công Hội Hoa Xuân Quận 8; xây dựng kế hoạch triển khai mô hình khởi nghiệp, vận động chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm