SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
6
4
2
0
9
Báo cáo kết quả chỉ đạo điều hành 21 Tháng Năm 2024 7:43:37 CH
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023  (14/06/2023)
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 A. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 1. Ủy ban nhân dân Quận 8 đã tập trung quán triệt, triển khai hiệu quả các Chỉ thị, Quyết định của Thành phố, Quận ủy trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 5, 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2023  (10/06/2023)
I. VỀ KINH TẾ: 1. Quản lý nhà nước về chợ, siêu thị, trung tâm thương mại: Tiếp tục duy trì công tác kiểm tra về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết… qua kiểm tra nhìn chung Ban Quản lý và các Hợp tác xã khai thác chợ đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động thương nhân chấp ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 4, 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2023  (12/04/2023)
I. VỀ KINH TẾ: 1. Quản lý nhà nước về chợ, siêu thị, trung tâm thương mại: Tiếp tục tăng cường công tác quản lý giá cả, chất lượng hàng hóa, việc cân, đong hàng hóa, niêm yết giá trong phạm vi chợ quản lý. Tuyên truyền, vận động thương nhân không mua bán, kinh doanh, tàng trữ hàng gian, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; tích cực ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH QUÝ 1 NĂM 2023  (10/03/2023)
A. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NỔI BẬT TRONG QUÝ 1 NĂM 2023 - Trong quý 1 năm 2023, quận đã ban hành và triển khai 01 Chỉ thị, 47 kế hoạch, 69 báo cáo, 333 công văn, 748 quyết định, 24 thông báo, 01 biên bản, 53 quyết định xử phạt vi phạn hành chính và các văn bản để thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời các nhiệm vụ giải pháp phát ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 02, 02 THÁNG ĐẦU NĂM 2023  (10/02/2023)
I. VỀ KINH TẾ: 1. Quản lý nhà nước về chợ, siêu thị, trung tâm thương mại: Tiếp tục tăng cường công tác quản lý giá cả, chất lượng hàng hóa, việc cân, đong hàng hóa, niêm yết giá trong phạm vi chợ quản lý. Tuyên truyền, vận động thương nhân không mua bán, kinh doanh, tàng trữ hàng gian, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; tích cực ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 01 NĂM 2023  (10/01/2023)
I. VỀ KINH TẾ: Trong tháng, quận đã chỉ đạo các đơn vị tập trung nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chuẩn bị tốt các nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán năm 2023, đồng thời, thực hiện cao điểm kiểm tra kiểm soát thị trường về giá, hàng gian, hàng giả; tổ chức hoạt động Chợ Hoa Tết Quận 8 và Chợ Hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Quý Mão ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2022  (03/01/2023)
A. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH: - Trong năm 2022, lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 8 đã tập trung quán triệt, triển khai hiệu quả các Chỉ thị, Quyết định của Thành phố, Quận ủy trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; trong đó tập trung triển khai thực hiện chủ đề năm 2022 của Thành phố “Thích ứng an toàn, linh hoạt, ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2021  (15/01/2022)
A. TÌNH HÌNH VÀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 - Quận 8 trải qua làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 với nhiều ảnh hưởng nặng nề gấp nhiều lần so với 3 đợt trước. Dịch bệnh COVID-19 bùng phát trên địa bàn quận bắt đầu từ ngày 29 tháng 5 năm 2021 với 02 chùm lây nhiễm: tại Khu phố 2, Phường 16 từ Chung cư Ehomes ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 11 NĂM 2021  (15/12/2021)
A. TÌNH HÌNH VÀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 I. Công tác chỉ đạo điều hành Nhằm phát huy thành quả đã đạt được trong phòng, chống dịch COVID-19, từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với giai đoạn hiện nay và tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả Nghị quyết số 86/NQ-CP, Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ với phương ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 10 NĂM 2021  (15/11/2021)
I. VỀ KINH TẾ 1) Quản lý nhà nước về chợ, siêu thị, trung tâm thương mại: - Triển khai đến các chợ, siêu thị, cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại Quyết định số 3589/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố về ban hành bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm