SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
8
8
7
4
9
2
Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị 20 Tháng Bảy 2018 11:46:32 SA
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 8 NĂM 2017  (06/08/2017)
1. Triển khai xây dựng dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Tổ chức điều hành dự toán ngân sách nhà nước chủ động, chặt chẽ, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách. 2. Tiếp tục triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2017; tập trung xử lý, thu hồi thuế nợ đọng, phấn đấu đến cuối tháng 8 năm ...
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017  (24/07/2017)
1. Tập trung mục tiêu tăng trưởng kinh tế, xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017; tổ chức Lễ ký kết vay vốn ưu đãi giữa các Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn ...
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 6 NĂM 2017  (06/06/2017)
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM: - Triển khai xây dựng dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. - Tiếp tục triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2017; tập trung xử lý, thu hồi thuế nợ đọng. - Tiếp tục thực hiện công tác vận động thành lập doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; rà soát, xử lý các doanh ...
Kết luận thanh tra số 1074/UBND-KLTTr ngày 24/5/2017  (02/06/2017)
Về công tác tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ thuộc các dự án tại Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 5 NĂM 2017  (05/05/2017)
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM: - Tiếp tục triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2017; phấn đấu đến cuối tháng 5/2017 đạt 50% dự toán năm 2017; tập trung xử lý, thu hồi thuế nợ đọng. - Tiếp tục thực hiện công tác vận động thành lập doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; rà soát, xử lý các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang hoạt động tại ...
KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG QUÝ II NĂM 2017  (04/04/2017)
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM: - Tăng cường thực hiện công tác vận động chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. - Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý thị trường; tập trung các biện pháp chống hàng gian, hàng giả, gian lận thương mại góp phần bình ổn giá cả thị trường. - Tiếp tục triển khai nhiệm vụ ...
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 3 NĂM 2017  (06/03/2017)
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM: - Tổ chức Lễ ký kết hỗ trợ vốn vay ưu đãi giữa ngân hàng và doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn Quận 8; xây dựng Kế hoạch thực hiện vận động chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp trên địa bàn quận; kế hoạch triển khai mô hình khởi nghiệp. Tăng cường kiểm tra, giám sát, chốt chặn và xử lý nghiêm tình hình vận ...
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 02 NĂM 2017  (05/02/2017)
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM: - Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý thị trường; tập trung các biện pháp chống hàng gian, hàng giả, gian lận thương mại góp phần bình ổn giá cả thị trường. Đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng xử phạt nghiêm hành vi lấn chiếm lòng, lề đường. - Tổ chức thành công Hội Hoa Xuân tết Đinh Dậu năm 2017 ...
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI QUẬN 8 NĂM 2017  (06/01/2017)
I. BỐI CẢNH THẾ GIỚI, TRONG NƯỚC VÀ QUẬN 8: Tình hình thế giới năm 2017 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới có thể tăng trưởng cao hơn năm 2016 nhưng tốc độ phục hồi chậm, không đồng đều và nhiều rủi ro. Giá một số mặt hàng cơ bản và dầu thô vẫn ở mức thấp. Cạnh tranh giữa các nước lớn ở khu vực diễn ra gay gắt. Tình hình biển ...
KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 12 NĂM 2016  (06/12/2016)
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM: 1. Tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động, năng lực điều hành quản lý nhà nước ở cả cấp quận và phường, đánh giá cán bộ công chức, viên chức năm 2016, tổng kết nhiệm vụ năm 2016, chuẩn bị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. 2. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý thị trường; tập ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm