SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
4
7
8
2
5
3
Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị 01 Tháng Mười 2023 7:47:52 CH
Thông báo công khai thông tin chỉ đạo, điều hành của chính quyền quận 8 liên quan đến doanh nghiệp trong tháng 8 năm 2023  (09/09/2023)
I. Kết quả phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8, 08 tháng đầu năm 2023: 1. Về kinh tế - thuế: Trong tháng 8, Quận 8 đã cấp mới cấp mới 103 Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký mã số thuế với tổng số vốn đăng ký là 7,947 tỷ đồng. Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp mới 120 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chi ...
Thông báo công khai thông tin chỉ đạo, điều hành của chính quyền quận 8 liên quan đến doanh nghiệp trong tháng 7 năm 2023  (09/08/2023)
  
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 7, 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2023: 1. Về kinh tế - thuế: Trong tháng 7, Quận 8 đã cấp mới 101 Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký mã số thuế với tổng số vốn đăng ký là 4,812 tỷ đồng. Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp mới 125 giấy chứng nhận đăng ký doanh ...
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023  (15/06/2023)
1. Về kinh tế - thuế: Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Thúc đẩy phát triển thương mại theo hướng hiện đại gắn với triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng “Mùa mua sắm Shopping Season”, chương trình người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tăng cường triển khai đến doanh nghiệp ...
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 6 NĂM 2023  (10/05/2023)
1. Tăng cường kiểm tra việc sản xuất kinh doanh, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất kinh doanh hàng giả hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, gian lận thương mại. Thực hiện tuyên truyền, giới thiệu các chính sách hỗ trợ của thành phố trên lĩnh vực khoa học - công nghệ và các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa ...
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 5 NĂM 2023  (13/04/2023)
1. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kiểm tra, kiểm soát thị trường. Tổ chức đoàn công tác xúc tiến thương mại đến các tỉnh để mời gọi thương nhân, nhà vườn tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền” - lần 2 năm 2023. Tổ chức tập ...
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG QUÝ 2 NĂM 2023  (12/04/2023)
1. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kiểm tra, kiểm soát thị trường năm 2023. Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng tập trung kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp tham gia đăng ký giá và kê khai giá, các đơn vị tham gia bình ...
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 03 NĂM 2023  (11/03/2023)
1. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kiểm tra, kiểm soát thị trường. Tổng kết Chợ hoa Xuân, Chợ hoa Tết “Trên bến dưới thuyền” Tết Quý Mão - năm 2023; Xây dựng và triển khai các Kế hoạch năm: hoạt động khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn Quận 8 năm 2023; kế ...
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 02 NĂM 2023  (11/02/2023)
1. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kiểm tra, kiểm soát thị trường. Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng tập trung kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp tham gia đăng ký giá và kê khai giá, các đơn vị tham gia ...
KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA – XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2023  (20/01/2023)
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 8) Năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng, là năm tăng tốc và tạo tiền đề để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch nhiệm kỳ 2021 - 2025. Dự báo tình hình kinh tế - chính trị thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, nhiều yếu tố rủi ...
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023  (04/01/2023)
I. BỐI CẢNH QUẬN 8: Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của các kế hoạch 5 năm 2021- 2025, góp phần triển khai các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm