SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
4
5
2
3
8
7
Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị 18 Tháng Hai 2019 2:45:58 CH
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 11 NĂM 2018  (26/11/2018)
1. Đẩy mạnh thực hiện công tác vận động hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa chính quyền với thương nhân tại các chợ trên địa bàn Quận 8. Tiếp tục vận động, hướng dẫn các chợ thực hiện kế hoạch vận động xây dựng chợ theo hướng “Văn minh thương nghiệp”, hướng dẫn Ban Quản lý ...
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG 3 THÁNG CUỐI NĂM 2018  (15/10/2018)
1. Tiếp tục vận động hộ kinh doanh thành lập doanh nghiệp. Duy trì công tác kiểm tra kiểm soát thị trường và gian lận thương mại. Tổ chức Ngày Hội xúc tiến thương mại Du lịch Quận 8 lần I nhằm giới thiệu sản phẩm du lịch kết hợp trưng bày sản phẩm dịch vụ du lịch. Tổ chức Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Tổ chức triển khai Kế hoạch Hội hoa Xuân ...
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 9 NĂM 2018  (14/09/2018)
1. Đẩy mạnh thực hiện công tác vận động hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Tiếp tục vận động, hướng dẫn các chợ thực hiện kế hoạch vận động xây dựng chợ theo hướng “Văn minh thương nghiệp”, hướng dẫn Ban Quản lý các chợ triển khai phổ biến, tuyên truyền, ghi sổ theo dõi nguồn gốc hàng hóa đến tiểu thương, ...
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 8 NĂM 2018  (20/08/2018)
1. Đẩy mạnh thực hiện công tác vận động hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Rà soát, đối chiếu số liệu doanh nghiệp và hộ kinh doanh thực tế trên địa bàn nhằm chống sót hộ, chống thất thu ngân sách. Tiếp tục vận động, hướng dẫn các chợ thực hiện kế hoạch vận động xây dựng chợ theo hướng “Văn minh thương ...
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018  (13/07/2018)
1. Thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ thị trường, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, hộ kinh doanh, khai thác tốt nhất tiềm năng và lợi thế thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm tra giá cả thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại; tạo tiền đề phát triển nguồn thu ổn định, vững chắc cho ...
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 6 NĂM 2018  (22/06/2018)
1. Đẩy mạnh thực hiện công tác vận động hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Rà soát, đối chiếu số liệu doanh nghiệp và hộ kinh doanh thực tế trên địa bàn nhằm chống sót hộ, chống thất thu ngân sách. Tăng cường vận động thành lập Tổ Hợp tác theo Nghị định 151/2007/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số ...
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 5 NĂM 2018  (18/04/2018)
1. Đẩy mạnh thực hiện công tác vận động hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Tiếp tục vận động xây dựng chợ truyền thống theo hướng Văn minh - Thương nghiệp, thực hiện thí điểm chợ an toàn thực phẩm; rà soát và thực hiện đấu thầu lại đối với các chợ sắp hết thời gian giao thầu. Tăng cường kiểm tra, kiểm ...
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG QUÝ II NĂM 2018  (09/04/2018)
1. Đẩy mạnh thực hiện công tác vận động hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Tổ chức rà soát, đối chiếu số liệu doanh nghiệp và hộ kinh doanh thực tế trên địa bàn Quận 8. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý thị trường; tập trung các biện pháp chống hàng gian, hàng giả, gian lận thương mại góp phần bình ...
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 3 NĂM 2018  (17/03/2018)
1. Đẩy mạnh thực hiện công tác vận động hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Tiếp tục vận động xây dựng chợ truyền thống theo hướng Văn minh - Thương nghiệp, thực hiện thí điểm chợ an toàn thực phẩm. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý thị trường; tập trung các biện pháp chống hàng gian, hàng giả, gian ...
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 02 NĂM 2018  (17/02/2018)
1. Đẩy mạnh thực hiện công tác vận động hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Tiếp tục vận động xây dựng chợ truyền thống theo hướng Văn minh - Thương nghiệp, quản lý chợ sau đấu thầu. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý thị trường; tập trung các biện pháp chống hàng gian, hàng giả, gian lận thương mại ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm