SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
2
3
0
0
3
8
Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị 22 Tháng Mười 2018 10:18:09 CH
QUYẾT ĐỊNH 393/QĐ-UBND ngày 22/1/2018 Về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội - quốc phòng, an ninh Quận 8 năm 2018  (24/01/2018)
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Căn cứ Quyết định số 6383/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về ...
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 12 NĂM 2017  (18/12/2017)
1. Đẩy mạnh thực hiện công tác vận động hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Tiếp tục vận động xây dựng chợ truyền thống theo hướng Văn minh - Thương nghiệp, quản lý chợ sau đấu thầu. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý thị trường; tập trung các biện pháp chống hàng gian, hàng giả, gian lận thương mại ...
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 11 NĂM 2017  (10/11/2017)
1. Đẩy mạnh thực hiện công tác vận động hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Tổ chức Hội nghị “Ngành điện gắn bó với địa phương, lắng nghe ý kiến nhân dân để hoàn thiện và phát triển” lần 6 năm 2017. Triển khai kế hoạch Liên hoan ảnh nghệ thuật Chợ hoa Tết “Trên bến dưới thuyền” năm 2018. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý thị trường; ...
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2017  (13/10/2017)
1. Triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10; tổ chức Lễ ký kết vay vốn ưu đãi giữa Ngân hàng với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và thương nhân Chợ Đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền. Đẩy mạnh vận động thành lập doanh nghiệp; bắt buộc chuyển đổi đối với 09 trường hợp hộ kinh doanh có sử dụng trên 10 lao động; hỗ trợ doanh ...
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 9 NĂM 2017  (18/09/2017)
1. Tiếp tục thực hiện công tác vận động hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Tổ chức hội nghị tuyên truyền vận động tiểu thương chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền thành lập doanh nghiệp. Tiếp tục vận động xây dựng chợ truyền thống theo hướng Văn minh - Thương nghiệp. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ...
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 8 NĂM 2017  (06/08/2017)
1. Triển khai xây dựng dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Tổ chức điều hành dự toán ngân sách nhà nước chủ động, chặt chẽ, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách. 2. Tiếp tục triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2017; tập trung xử lý, thu hồi thuế nợ đọng, phấn đấu đến cuối tháng 8 năm ...
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017  (24/07/2017)
1. Tập trung mục tiêu tăng trưởng kinh tế, xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017; tổ chức Lễ ký kết vay vốn ưu đãi giữa các Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn ...
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 6 NĂM 2017  (06/06/2017)
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM: - Triển khai xây dựng dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. - Tiếp tục triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2017; tập trung xử lý, thu hồi thuế nợ đọng. - Tiếp tục thực hiện công tác vận động thành lập doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; rà soát, xử lý các doanh ...
Kết luận thanh tra số 1074/UBND-KLTTr ngày 24/5/2017  (02/06/2017)
Về công tác tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ thuộc các dự án tại Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 5 NĂM 2017  (05/05/2017)
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM: - Tiếp tục triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2017; phấn đấu đến cuối tháng 5/2017 đạt 50% dự toán năm 2017; tập trung xử lý, thu hồi thuế nợ đọng. - Tiếp tục thực hiện công tác vận động thành lập doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; rà soát, xử lý các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang hoạt động tại ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm