SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
8
7
2
8
6
5
Đấu thầu 02 Tháng Giêng 2014 3:50:00 CH

Đấu thầu “Kiểm toán Quỹ Xóa đói giảm nghèo các cấp năm 2009, năm 2010 và năm 2011”

Ngày 13/12/2013, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành quyết định số 6611/QĐ-UBND về duyệt Kế hoạch đấu thầu gói thầu “Kiểm toán Quỹ Xóa đói giảm nghèo các cấp năm 2009, năm 2010 và năm 2011” với nội dung như sau:

1. Tên gói thầu: “Kiểm toán Quỹ Xóa đói giảm nghèo các cấp năm 2009, năm 2010 và năm 2011”.

2. Giá gói thầu: 360.000.000 (ba trăm sáu mươi triệu) đồng.

3. Nguồn vốn: lãi điều tiết Quỹ Xóa đói giảm nghèo và tiền lãi Quỹ Quốc gia về việc làm (nguồn vốn ngân sách Thành phố).

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng.

5. Địa điểm, quy mô kiểm toán: 03 cấp Thành phố, quận - huyện (24 đơn vị) và phường - xã (48 đơn vị).

 


Số lượt người xem: 2215    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm