SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
7
9
9
3
4
1
Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải 23 Tháng Bảy 2024 11:05:26 SA
Các khu vực có nguy cơ xảy ra ô nhiễm môi trường  (15/03/2015)
  
Thực trạng môi trường Trong những năm qua, quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa đã tác động mạnh mẽ đến môi trường của Quận, gây ô nhiễm môi trường không khí, nước, đất với các mức độ khác nhau. Ngoài nguyên nhân khách quan (như vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên), nguyên nhân chủ quan là do sự gia tăng của các hoạt động kinh tế - xã hội, thiếu ...
Quy trình kỹ thuật vớt rác trên và ven tuyến kênh Đôi, kênh Tàu Hủ do công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8 thực hiện  (12/02/2014)
Quy trình kỹ thuật vớt rác trên và ven tuyến kênh Đôi, kênh Tàu Hủ do công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8 thực hiện
Triển khai thực hiện phân cấp công tác thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Quận 8  (15/01/2014)
Triển khai thực hiện phân cấp công tác thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Quận 8
Kế hoạch liên tịch "Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia" giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn Quận 8  (30/12/2013)
Kế hoạch liên tịch "Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia" giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn Quận 8
Thực hiện tham gia giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường kênh rạch trên địa bàn Quận 8  (27/12/2013)
Thực hiện tham gia giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường kênh rạch trên địa bàn Quận 8
Triển khai công tác bảo vệ môi trường, tuyên truyển và vận động người dân không tham gia vào việc đánh bắt cá trên kênh rạch thuộc địa bàn Quận 8  (26/12/2013)
Triển khai công tác bảo vệ môi trường, tuyên truyển và vận động người dân không tham gia vào việc đánh bắt cá trên kênh rạch thuộc địa bàn Quận 8
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm