Hỏi đáp Doanh nghiệp - Hộ kinh doanh

Hỏi đáp Doanh nghiệp - Hộ kinh doanh 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Tổng số: 1  
Người gửi:Lê Thị Hương Ngày gửi:10/12/2013
Câu hỏi:
Tôi tốt nghiệp chuyên ngành thư viện và đang làm nhân viên thư viện chuyên trách tại Trường Trung học cơ sở Tùng Thiện Vương từ ngày 01 tháng 10 năm 2010. Được biết, căn...
Trả lời:
Theo mục II của Thông tư số 26/2006/TT-BVHTT ngày 21 tháng 2 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin đã nêu “ Hệ số 0.20 so với lương tối thiểu áp dụng đối với những người t...
Tìm kiếm