Thực hiện Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH13 ngày 25/12/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh đăng toàn văn Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) cùng các tài liệu có liên quan để lấy ý kiến góp ý của Nhân dân.

Việc góp ý có thể thông qua các hình thức sau đây:

    - Góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản (gửi đến Phòng Tư pháp Quận 8 theo địa chỉ: số 04 đường 1011 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc qua hộp thư điện tử:tuphap.q8@tphcm.gov.vn);

      - Thông qua Trang thông tin điện tử của Quận 8.

 

Đính kèm:

 

- Dự thảo Bộ luật Dân sự lấy ý kiến Nhân dân;

- Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH13;

- Quyết định số 01/QĐ-TTg.

- Bảng so sánh Bộ luật dân sự năm 2005 & Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) - lấy ý kiến nhân dân

- Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo bộ luật Dân sự (sửa đổi) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

- Tờ trình Về dự án Bộ luật dân sự (sửa đồi)

    - Phụ lục III – Các vấn đề trọng tâm xin ý kiến nhân dân

  

LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO bộ luật dân sự (sửa đổi)
Tổng số: 2  
Tiêu đềTrích yếuNgày ban hành
Lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) Ủy ban nhân dân Quận 8 đăng toàn văn Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) cùng các tài liệu có liên quan để lấy ý kiến góp ý của nhân dân trên địa bàn Quận 8 27/02/2015
Lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) 3 Lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
10/03/2015

DANH SÁCH GÓP Ý DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)
Tổng số : 0
Họ TênChủ ĐềEmailTệp đính kèm

GÓP Ý DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)
  Họ và tên: (*)
  Email: (*)
  Chủ đề: (*)
  Địa chỉ:
  Số điện thoại:
  Nội dung: (*)
  File đính kèm:
  Mã kiểm tra:
  Nhập mã kiểm tra: (*)

Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm