SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
8
7
3
3
0
0
Kiến thức quản lý tài chính 18 Tháng Tám 2014 10:25:00 SA

Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn thực hiện tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính

       Ngày 12/8/2014, Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 có Công văn số 326/TCKH-NS hướng dẫn các cơ quan hành chính, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Quận Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh Quận 8; Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính theo Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ. Theo đó, có một số nội dung cơ bản như sau:

      1. Thủ trưởng cơ quan được quyết định bố trí kinh phí cho các mục chi, quyết định mức chi cho từng nội dung công việc phù hợp với đặc thù của cơ quan nhưng không được vượt quá chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, được quyết định sử dụng toàn bộ kinh phí tiết kiệm được.

      2. Kinh phí tiết kiệm được sử dụng cho các nội dung sau:

           - Bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức và người lao động (không quá một lần so với tiền lương ngạch, bậc, chức vụ do nhà nước quy định). Người nào, bộ phận nào có thành tích đóng góp để tiết kiệm chi, có hiệu suất công tác cao thì được trả thu nhập tăng thêm cao hơn; không thực hiện việc chia thu nhập tăng thêm cào bằng bình quân hoặc chia theo hệ số lương.

           - Chi khen thưởng: Chi khen thưởng định kỳ hoặc đột xuất cho tập thể, cá nhân theo kết quả công việc và thành tích đóng góp ngoài chế độ khen thưởng theo quy định hiện hành của Luật Thi đua khen thưởng.

           - Chi cho các hoạt động phúc lợi tập thể: Hỗ trợ các hoạt động đoàn thể; hỗ trợ các ngày lễ, tết, các ngày kỷ niệm (kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam, ngày thương binh liệt sỹ, ngày quân đội nhân dân...), trợ cấp khó khăn thường xuyên, đột xuất; trợ cấp ăn trưa, chi đồng phục cho cán bộ, công chức và người lao động của cơ quan; trợ cấp hiếu, hỷ, thăm hỏi ốm đau; trợ cấp nghỉ hưu, nghỉ mất sức; hỗ trợ cho cán bộ, công chức và người lao động trong biên chế khi thực hiện tinh giản biên chế; chi khám sức khỏe định kỳ, thuốc y tế trong cơ quan; chi xây dựng, sửa chữa các công trình phúc lợi.

           - Trích lập quỹ dự phòng để ổn định thu nhập cho cán bộ, công chức: Số kinh phí tiết kiệm được, cuối năm chưa sử dụng hết được chuyển vào quỹ dự phòng ổn định thu nhập.

          Thủ trưởng cơ quan quyết định phương án sử dụng kinh phí tiết kiệm nêu trên trong quy chế chi tiêu nội bộ sau khi đã thống nhất ý kiến bằng văn bản với tổ chức công đoàn cơ quan.

          3. Trong năm, cơ quan được tạm ứng từ dự toán đã giao thực hiện chế độ tự chủ để chi thu nhập tăng thêm (không quá 60% quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ do nhà nước quy định), chi cho các hoạt động khen thưởng, phúc lợi.

 

(Nguyễn Đức Lâm, Phòng Tài chính - Kế hoạch)

 


Số lượt người xem: 5868    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm