SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
0
9
2
1
3
0
Kiến thức quản lý tài chính 23 Tháng Tư 2024 7:03:10 CH
Cơ chế tự chủ tài chính cơ quan hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP (Cập nhật đến ngày 31 tháng 8 năm 2015)  (11/09/2015)
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH QUẬN 8 HƯỚNG DẪN Cơ chế tự chủ tài chính cơ quan hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP (Cập nhật đến ngày 31 tháng 8 năm 2015) ___________________________ 1. Mục tiêu thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính - Tạo điều kiện cho các cơ quan chủ động ...
Cơ chế tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP (Cập nhật đến ngày 31 tháng 8 năm 2015)  (11/09/2015)
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH QUẬN 8 HƯỚNG DẪN Cơ chế tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP (Cập nhật đến ngày 31 tháng 8 năm 2015) ___________________________ I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1. Căn cứ xếp loại đơn vị sự nghiệp Mức tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên = Tổng số nguồn thu sự nghiệp : Tổng số chi ...
Nguyên tắc cơ bản về quản lý kế toán (Cập nhật đến ngày 31 tháng 8 năm 2015)  (11/09/2015)
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH QUẬN 8 HƯỚNG DẪN Nguyên tắc cơ bản về quản lý kế toán (Cập nhật đến ngày 31 tháng 8 năm 2015) ___________________________ I. CHỨNG TỪ KẾ TOÁN 1. Lập chứng từ kế toán - Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến hoạt động của đơn vị kế toán đều phải lập chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán chỉ ...
Một số quy định về quản lý tài sản nhà nước (Cập nhật đến ngày 31 tháng 8 năm 2015)  (11/09/2015)
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH QUẬN 8 HƯỚNG DẪN Một số quy định về quản lý tài sản nhà nước (Cập nhật đến ngày 31 tháng 8 năm 2015) ___________________________ 1. Phân cấp quản lý tài sản nhà nước Thẩm quyền quyết định sửa chữa, mua sắm, thuê, cho thuê, sử dụng vào kinh doanh dịch vụ, liên doanh, liên kết, thu hồi, điều chuyển, bán, chuyển ...
Một số quy định về quản lý tài chính, ngân sách (Cập nhật đến ngày 31 tháng 8 năm 2015)  (11/09/2015)
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH QUẬN 8 HƯỚNG DẪN Một số quy định về quản lý tài chính, ngân sách (Cập nhật đến ngày 31 tháng 8 năm 2015) ___________________________ Cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách ...
Một số chế độ chi tiêu ngân sách(Cập nhật đến ngày 31 tháng 8 năm 2015)  (11/09/2015)
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH QUẬN 8 HƯỚNG DẪN Một số chế độ chi tiêu ngân sách (Cập nhật đến ngày 31 tháng 8 năm 2015) ___________________________ Chi tiền làm thêm giờ a) Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm ...
Thành phố Hồ Chí Minh ban hành chính sách miễn, giảm tiền thuê đất đối với những cơ sở thực hiện xã hội hóa  (19/08/2015)
Theo Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 21 tháng 8 năm 2015, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất đối với những cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư ...
Những vấn đề cơ bản về quản lý ngân sách phường (Cập nhật đến ngày 31 tháng 10 năm 2014)  (14/11/2014)
CHUYÊN ĐỀ Những vấn đề cơ bản về quản lý ngân sách phường (Cập nhật đến ngày 31 tháng 10 năm 2014) ___________________________ 1. Điều kiện chi ngân sách nhà nước Điều 51 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP: Chi ngân sách nhà nước chỉ được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Đã có trong dự toán ngân sách nhà nước được giao, trừ các ...
Cơ chế tự chủ tài chính cơ quan hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP (Cập nhật đến ngày 31 tháng 10 năm 2014)  (14/11/2014)
HƯỚNG DẪN Cơ chế tự chủ tài chính cơ quan hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP (Cập nhật đến ngày 31 tháng 10 năm 2014) ___________________________ 1. Mục tiêu thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính - Tạo điều kiện cho các cơ quan chủ động sử dụng biên chế và kinh phí quản lý ...
Cơ chế tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP (Cập nhật đến ngày 31 tháng 10 năm 2014)  (14/11/2014)
HƯỚNG DẪN Cơ chế tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP (Cập nhật đến ngày 31 tháng 10 năm 2014) ___________________________ I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1. Căn cứ xếp loại đơn vị sự nghiệp Mức tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên = Tổng số nguồn thu sự nghiệp : Tổng số chi hoạt động thường xuyên x 100 %. a) ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm